60_lob_Maas.png

N271 op de schop

 

402 N271


 
                 22 december 2022
            Heijmans start eind februari 2023 met de werkzaamheden aan de N271
              Lees meer


               
                2 november 2022                 
                Nieuws over de voortgang Reconstructie RIJKSWEG 271 Milsbeek-Plasmolen-Mook
            Klik hier


12 november 2021
Voortgang Infra-project 
Rijksweg Milsbeek-Plasmolen-Mook

Oversteek vijfsprong aangepast
Naar aanleiding van overleg in de gemeenteraden over het bestemmingsplan en de vergunning zijn er gesprekken
geweest over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N271. Het projectteam heeft gesproken met de dorpsraden
Middelaar en Plasmolen en SL!M Milsbeek.
De dorpsraden hebben aangegeven dat de veiligheid van de oversteek bij de vijfsprong voor fietsers niet voldoende was.
Daarna hebben we in overleg de oversteek aangepast. In het nieuwe ontwerp is er meer ruimte voor de fietsers om te wachten
op het midden-eiland, zodat ook groepjes scholieren veiliger kunnen oversteken.
Voor de voetgangers komt er een voetpad naast het fietspad, zodat beide groepen tegelijk kunnen oversteken.
Ook zien de dorpsraden graag de snelheidsremmer verplaatst naar de vijfsprong. Het projectteam heeft uitgelegd dat de huidige plek
van de snelheidsremmer het beste werkt om de snelheid te remmen in de kern Plasmolen. Het verplaatsen van de snelheidsremmer
is helaas niet mogelijk, omdat de weg en de omgeving niet uitstralen dat de maximumsnelheid 50 km per uur is.
Weggebruikers zullen toch harder rijden.

402 reconstructie vijfsprong

Nieuwe bomen planten
In augustus zijn, vooruitlopend op de wegwerkzaamheden, bomen gekapt in de gemeente Gennep en de gemeente Mook
en Middelaar. Zo voorkomen we dat ze worden gekapt in het broedseizoen van 2022.
Voor de gekapte bomen worden nieuwe bomen geplant.
In Gennep moet dit gebeuren volgens de kapvergunning van de Provincie Limburg en de omgevingsvergunning van de gemeente
Gennep. Voor elke gekapte boom worden twee nieuwe bomen van een redelijk formaat terug geplant. Op dit moment werkt het
projectteam een plan uit voor de compensatie van de 21 bomen in Gennep. Hiervoor komen er 42 terug op een andere plek in de
gemeente.
De gemeente Mook en Middelaar heeft geen specifieke compensatie-eisen gesteld, dus hier geldt alleen de provinciale
kapvergunning. Minimaal 65 bomen moeten worden gecompenseerd, zodat voor iedere gekapte boom een nieuwe boom wordt
geplant. Deze bomen worden binnen het project geplant. We proberen een volledige inrichting en herstel van de laanstructuur te maken.
Volgens het huidige ontwerp kunnen we ongeveer 95 bomen planten. In de gemeente Mook en Middelaar planten we bomen van een
vergelijkbare omvang als de nieuwe bomen in de gemeente Gennep.

402 laanstruktuur N271


Werkzaamheden kabels en leidingen
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven kon lezen, moeten verschillende kabels en leidingen worden omgelegd, zodat we de nieuwe weg
en fietspaden kunnen aanleggen. Inmiddels zijn deze werkzaamheden op meerdere plekken uitgevoerd. Omdat de verschillende
soorten kabels en leidingen op andere manieren moeten worden verlegd, zijn de werkzaamheden achter elkaar gepland.
Waar mogelijk combineren we ze. De komende periode worden nog enkele kabels omgelegd, vooral glasvezelkabels. Dit kan zorgen
voor enige overlast op de weg en het fietspad.

Aanbesteding
Zoals eerder aangegeven lopen er nog enkele procedures. We hebben goede hoop deze binnen korte tijd af te ronden,
zodat we de aanbestedingsprocedure kunnen starten.  Volg de voortgang via limburg.nl/N271.6 februari 2021
Publicatie Provincie Limburg  
Infra-project Rijksweg Milsbeek-Plasmolen-Mook


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep de N271 van Milsbeek tot Mook
vernieuwen. Tussen de komgrens van de gemeente Gennep en de komgrens van de gemeente Mook en Middelaar is groot
onderhoud nodig voor delen van de weg. Bij Plasmolen komt een pleisterplaats (een informatievoorziening met parkeerplaatsen).
Verder worden er maatregelen getroffen om de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer te faciliteren.

In deze publicatie wordt een samenvatting van de belangrijkste werkzaamheden gegeven. Om alle werkzaamheden te zien,
kunt u via deze publicatie het definitief ontwerp downloaden. Heeft u een specifieke vraag over het ontwerp,
dan kunt u die stellen aan de Provincie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor Milsbeek is met name het kruispunt N271 met de Helweg, Vagevuurweg en de Pastoorsdijk relevant (zie hieronder):
op de N271 komen middengeleiders, het rechtsafvak gaat weg, zodat langzaam verkeer in 2 fasen de N271 kan oversteken.
Dit zorgt er ook voor dat het verkeer op de N271 minder snel zal rijden. Verder vindt er op dit stuk vooral onderhoud aan het
asfalt plaats. De weg en het fietspad worden aangelegd volgens de CROW*-richtlijnen voor wegontwerp. De bushaltes worden
aangepast aan de huidige standaard met verhoogd perron en een fietsenstalling. Voor beter uitzicht op de weg bij inritten
worden een paar bomen gekapt.

Voor de realisatie van de plannen moeten in de twee betrokken gemeenten ruimtelijke procedures worden doorlopen, die per
gemeente verschillen. De gemeente Mook en Middelaar heeft reeds op 14 september het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.
Bij de gemeente Gennep vraagt de provincie binnenkort de
omgevingsvergunning aan. De Gemeente Gennep neemt de aanvraag
dan in behandeling en zal deze t.z.t. publiceren. Veel meer gedetailleerde informatie staat in de provinciale publcatie.

402 Vagevuur N271 plan provincie402 Vagevuur N271 voorstel SL!M

                                                         Plan Provincie                                                                     Alternatief voorstel SL!M
                                                                                                                                 1 extra fietspad-oversteek ten noorden van de kruising
                                                                                                                                            2 fietspad uitbuigen over de Pastoorsdijk
                                                                                                                             3 Aparte in/uitgang Mookerplas voor fietsers en voetgangers