20_jansberg(1).png

Verloren Land

 

402 verloren land

Nieuw project: Ontwikkeling Verloren Land

In 2016 heeft SL!M het initiatief genomen om te praten over de ontwikkeling van het Verloren Land.
Dit initiatief kwam onder andere voort uit het Dorpsontwikkelingsplan en de zorgen die SL!M heeft over de vitaliteit van de gemeenschap van Milsbeek. Uitgangspunt van SL!M was en is dat het gebied wordt ontwikkeld in het verlengde van de functies die nu reeds aanwezig zijn
zodat dit een positieve bijdrage kan leveren voor de kwaliteit van het voorzieningenniveau in Milsbeek.

Het Verloren Land, waar Samba Bahia Maria, de Tennisvereniging Milsbeek en Schutterij “de Milsbeek” zitten heeft stukken grond
die nu niet of nauwelijks worden gebruikt. Na een aantal gesprekken tussen SL!M en de verenigingen op het Verloren Land
heeft de gemeente het initiatief van SL!M voortgezet.

In opdracht van de gemeente zijn twee bestuursleden van de afdeling Limburg van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), de heren Maurice Bergmans en Wim van Osch, de mogelijkheden aan het inventariseren. Er wordt nu bijvoorbeeld ook gekeken naar parkeerproblemen aan de Zwarteweg. De verenigingen, waaronder nu ook de SV-Milsbeek/Spes konden tot 21-7-2017 ideeën inleveren.

De berichtgeving over dit project wordt vervolgd.