Kom_03a_Bloemenstraat_zuid.png

Prikbord


                                                                  
                                                                  Sommige afbeeldingen laten een vergroting zien wanneer je erop klikt.
301 collecte emmer(t5humb)Goededoelenweek Milsbeek 2019
Dit wordt alweer het derde jaar waarin een tiental goede doelen gezamenlijk willen collecteren. De vorige jaren is het goed verlopen en ook met de opbrengst van ruim 12.000 euro waren de organisatoren heel blij.
De Goededoelenweek Milsbeek 2019 loopt van 8 tot 14 april. In de week ervoor wordt u een envelop - zo veel mogelijk persoonlijk - aangereikt met daarin een lijst met de deelnemende goede doelen en informatie.
U kunt de collectant dan natuurlijk ook nog om extra uitleg vragen.
Op 8 en 10 april russen 6 en 8 uur 's avonds gaan de collectanten rond om de envelop met uw bijdragen weer op te halen. Het zou erg helpen, wanneer u de envelop dan klaar heeft liggen. Er wordt gecollecteerd met verzegelde blauwe emmers voorzien van een sticker met ons logo (de Milsbeekse vlag) en de tekst Week van de Goede Doelen. Er doen tien organisaties mee en die collecteren allemaal al langer in Milsbeek. Wij vragen u ruimhartig te geven. Het resultaat van de collectes wordt weer bekend gemaakt in ''Op de Milsbèk''.

302 flamenco overloonLOGEKO in concert met flamencozangeres LUNA ZEGERS
CON LA MUSICA
Zaterdag 13 april verzorgd Zangvereniging LOGEKO, samen met flamencozangeres LUNA ZEGERS, een groots concert in de Theobalduskerk in Overloon. Luna is geboren in Overloon en voor vele bekent als Lonneke. Op jonge leeftijd verloor ze in vijf jaar tijd haar beide ouders en haar zusje en stond ze er op 24 jarige alleen voor. Ze ging jazz muziek studeren aan het conservatorium in Amsterdam. Na veel omzwervingen kwam ze in contact met de Spaanse muziek flamenco. Dit was voor haar de juiste stijl, in flamencozang vond ze troost, kon ze haar verdriet en pijn kwijt, kon ze haar verhaal vertellen. In 2015 rondde, als eerste niet-Spaanse, de opleiding flamencozang af aan het prestigieuze conservatorium in Barcelona. Ze geeft concerten over de hele wereld en wij zijn blij dat we haar ook in Overloon mogen ontvangen en van haar mooie zang kunnen genieten. Luna zal tijdens dit concert veel van haar eigen werk laten horen, maar daarnaast ook enkele werken samen met LOGEKO. Ook zal LOGEKO uit eigen repertoire werken ten gehore brengen. Al met al wordt het een hele happening die U zeker niet mag missen. Het concert begint om 19.30 uur, de entree bedraagt €15,- consumptie inbegrepen. Kaartjes kunt U kopen bij Bakkerij Degen, Shop Jacobs, Kapper Karen Venray, bij de leden van LOGEKO, en via de webside www.logeko.nl Natuurlijk kan het ook altijd nog bij de ingang van de Kerk voorafgaande het concert. Na afloop van het concert speelt er een bandje Spaanse muziek in DE Pit. Wilt U een avondje genieten van mooie zang en muziek dan bent U van harte welkom.

302 Niers BloemenstraatDijkversterking Bloemenstraat
De plannen voor de dijkversterking aan de Bloemenstraat beginnen concrete vormen aan te nemen.
Op 11 januari is de aanbesteding gestart voor de realisatie. Uiterlijk 12 februari kunnen marktpartijen
een aanbieding uitbrengen, waarna het waterschap in maart het werk aan één van de aanbieders gunt.
De toekomstige aannemer gaat zowel dijkversterkings-werkzaamheden als ook de reconstructie van de
asfaltlaag in de Bloemenstraat uitvoeren. Waarschijnlijk wordt in mei begonnen met de werkzaamheden.
Naast de noodzakelijke dijkversterking wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de belevingswaarde
van het gebied te vergroten. Ter compensatie van te verwijderen bomen en struiken aan de Rijksweg
is namelijk een landschappelijk plan opgesteld. Dit plan voorziet in de realisatie van een toeristisch uitkijkpunt
met wandelpad en aanvullend groen ter plaatse van de vuilopvang Niers. (zie ook de GoogleMap-situatie)

302 Hartslag  Nu AEDBurgerhulpverlening bij een hartstilstand
De gemeente Gennep streeft naar een dekkend Reanimatie Oproep Netwerk (RON) voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Als een slachtoffer binnen zes minuten wordt gereanimeerd en indien nodig een elektrische schok met een AED krijgt, stijgt de kans op herstel aanzienlijk. Een ambulance kan vaak niet binnen zes minuten bij het slachtoffer zijn, maar mensen in de directe omgeving wel. Daarom wordt er gebruik gemaakt van burgerhulpverleners, ook iets vor jou?  Lees meer

605 klussen pribordOpnieuw aandacht voor de Klussendienst
Inwoners van Milsbeek die door bijzondere omstandigheden zoals ziekte of een ongeluk tijdelijk niet in staat zijn om een klusje zelf uit te voeren kunnen de hulp inroepen van de Klussendienst SL!M. Wij kunnen ons voorstellen dat iemand die slecht ter been is ook moeite heeft met het ruimen van sneeuw of het wegbrengen van oud papier of glas.  Ook is lang niet iedereen in staat om kleine kluisjes bij het gebruik van een computer zelf op te lossen. Voor deze zaken zou men een beroep kunnen doen op de klussendienst SL!M. Uitgangspunt is dat de klussen gratis worden uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat de klussers van SL!M permanent een tuin gaan onderhouden of het werk van reguliere bedrijven over nemen. Hebt u een klus die niet door uzelf, vrienden of bekenden kan worden uitgevoerd, of wilt u zich opgeven als vrijwilliger?
Meld dit dan via het contactformulier op deze website. Maar U kunt ook contact opnemen met de coördinator van de klussendienst: Herm ten Haaf Tel. 06 21851517 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

302 pap.brigade133De Papieren Brigade
De vrijwilligers van De Papieren Brigade bieden de helpende hand bij het ordenen van je administratie. Vindt u het lastig om het overzicht te houden in de hedendaagse papierwinkel? Is het invullen van formulieren te ingewikkeld?
De Papieren Brigade helpt


401 Huiskamer (prikbord)'t snepke - huiskamer Milsbeek geopend
In januari is Woningcorporatie Destion in Milsbeek gestart met de bouw van seniorenwoningen met daarbij
een ontmoetingsruimte. Een ruimte waar inwoners, gezellig een kopje koffie kunnen drinken, een kaartje
kunnen leggen of gewoon eens binnen kunnen lopen voor een praatje. Kortom, een gezellige ‘Huiskamer’.
De Huiskamer is er niet alleen voor ouderen, ook andere inwoners zijn meer dan welkom. Op deze manier
hopen we dat er spontane contacten gelegd gaan worden, waardoor de onderlinge verbindingen in het dorp
versterkt zullen worden. come in!302 OmgevingsvisieVan Omgevingsvisie naar Omgevingswet
Zowel landelijk als lokaal wordt hard gewerkt aan de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 in werking, ter vervanging van een complex en onoverzichtelijk geheel aan wetten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De Omgevingswet zal meer overzicht brengen en minder regels. Er komt meer ruimte voor lokaal maatwerk. Bij een nieuw initiatief of plan gaat het niet meer in der eerste plaats om ''Mag het wel?''. Veel belangrijker is de vraag: ''Draagt het bij aan een goede leefomgeving?''.
De gemeente Gennep werkt eveneens aan een omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en anderen die zich betrokken voelen. De afgelopen maanden zijn veel ideeën opgehaald. Ook heeft het gemeentebestuur actuele trends en ontwikkelingen op een rijtje gezet, allemaal bouwstenen voor de nieuwe visie.
Tijdens het zogeheten Wereldcafé op 17 september 2018 was het tijd om de balans op te maken. Zo’n tachtig aanwezigen namen de kans te reageren op alle vergaarde informatie van de afgelopen tijd. Er werd levendig gediscussieerd over de identiteit en de kwaliteiten van onze gemeente, maar ook over de belangrijkste opgaves voor de toekomst. Met de inbreng van deze avond gaat de gemeente nu een concept-omgevingsvisie opstellen. Als deze over enkele maanden klaar is, kan iedereen die dat wil daarop reageren. Wordt dus vervolgd …..
bekijk de onderliggende stukken: populaire informatieve inleiding en gemeentelijke internet-pagina


302 Zomereik kleiner formaatMetamorfose van een monumentale eik 
Zie wat uit de - door de Januaristorm 2018 gevelde – 
monumentale zomereik van het Verloren Land geworden is: 
een uitnodigende zitbank met prachtig gemodelleerde 
Wildzwijn-koppen geplaatst op de hoek Verloren Land-Kerstenberg, klik hier

302 walkentalkWalk&Talk, dé koffiepauze voor werkzoekenden!
De bijeenkomsten vinden elke maand plaats in de Bibliotheek Gennep.
Bij een gastvrije ontvangst met koffie en thee kunnen werkzoekenden in een inspirerende omgeving ervaringen uitwisselen met andere deelnemers en ideeën opdoen bij uiteenlopende onderwerpen door gastsprekers.
Raadpleeg het programma op de website: www. biblioplus.nl

302 initiatievenOndersteuning initiatieven binnen Milsbeek
SL!M wil graag initiatieven ondersteunen, die de Milsbeekse samenleving ten goede komen of leuker maken. Zo is Stonehands gesteund, maar ook de Cola Disco voor de jeugd, de jaarlijkse Nieuwjaarsmaaltijd en een aanpassing van een onveilige situatie bij de sportvelden. Ook voor volgend jaar heeft SL!M middelen om dergelijke activiteiten te ondersteunen door het verlenen van een financiële bijdrage.
Heeft u ideeën en plannen en zoekt u daarvoor ondersteuning, maak die dan kenbaar via het contactformulier op deze website of stuur een verzoek aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. SL!M beoordeelt de initiatieven en kijkt natuurlijk ook hoeverre die passen binnen haar  mogelijkheden.302 atelier voor reparatieReparatieatelier in Milsbeek - Vrijwilligers gezocht
Onze plaatsgenoot Gerard Wouters heeft aangeboden een reparatie atelier op te zetten. Hij heeft daarvoor de ruimte en de mogelijkheden en zoekt nu handige vrijwilligers, die hem kunnen ondersteunen. Het atelier zou daarop moeten drijven en hij hoopt vrijwilligers uit diverse richtingen te kunnen werven om zo een breed assortiment aan reparatiemogelijkheden te kunnen realiseren. SL!M is van mening, dat in onze huidige weggooimaatschappij dit een zeer welkome aanvulling kan zijn op de mogelijkheden en voorzieningen in ons dorp. Wij nodigen u van harte uit om te reageren op deze oproep. U kunt dat doen via het contactformulier op deze website of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  302 nationale week veiligheidNationale Week van de Veiligheid
aanleiding voor het gemeentebestuur om de inwoners te wijzen op preventieve maatregelen om samen onze gemeente veiliger te maken. Denk aan:
- brandveiligheid,
- het voorkomen van inbraak,
- het herkennen en voorkomen van drugscriminaliteit,
- en het nut van WhatsApp buurtpreventie.
Voor uitgebreidere informatie klik hier203 milsbeekse vlag 200Zijn er liefhebbers voor de Milsbeekvlag?
In 2015 heeft SL!M in samenwerking met de Stichting Cultuurbehoud een Milsbeekvlag in het leven geroepen.
Op de vlag staat een abstracte afbeelding met karakteristieke Milsbeekse elementen. SL!M heeft een aantal Milsbeekvlaggen in voorraad die voor evenementen beschikbaar zijn. Dorpsgenoten hebben aan SL!M gevraagd of de vlag ook te koop is. Deze mogelijkheid bieden we graag aan. Een vlag van 1 x 1,5 meter kan bij SL!M worden besteld voor € 20,- (de inkoopprijs is € 25 maar SL!M sponsort € 5 per vlag).
U kunt de vlag bestellen via het contactformulier op deze website.
Vergeet niet uw naam, adres en het aantal vlaggen te vermelden. 302 buurtprevMaak uw buurt veiliger met WhatsApp Buurtpreventie
Met de komst van de smartphone zijn er ook nieuwe manieren van communiceren bij gekomen. Een daarvan is WhatsApp. Deze kan ook worden ingezet om een buurt veiliger te maken. 
Daarvoor wordt een buurtgroep aangemaakt. Voor iedere buurtgroep functioneert een beheerder. Deze nodigt buurtgenoten uit en neemt die op in de groep wanneer zij dat willen. Wanneer een lid van de groep iets verdachts ziet in de buurt, kunnen de overige leden van de groep worden gewaarschuwd, lees verder.
 

301 initiatiefgennepDe gemeente Gennep kent veel initiatieven van haar inwoners, activiteiten en voorzieningen. Dit zorgt ervoor dat de mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen meedoen zodat het voor iedereen fijn leven en wonen is in deze gemeente. Om al die initiatieven te kunnen delen met zoveel mogelijk inwoners heeft de gemeente samen met een groep vrijwilligers de schouders onder het Genneps Initiatief gezet. Dit is een website gevuld met informatie, maar ook boordevol inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Neem eens een kijkje. Hoe meer mensen van de mogelijkheden van het Genneps lnitiatief kennis nemen en deze ook benutten, hoe waardevoller de website wordt. Dus wacht niet af - neem initiatief.