20_Veldbloemen_02.png


Archief

Omkijken Naar Elkaar

 


 
 We blijven omkijken naar elkaar!

  Heeft u ook zo’n mooie roos gekregen?
300 omkijken roos 5

Op zaterdag 20-2 gingen zo’n 50 vrijwilligers op pad om in Milsbeek huis aan huis een roos te bezorgen.
Geweldig dat zo velen hieraan hun medewerking verleenden.
Het begon met de vraag van een paar bestuursleden van SL!M en de dorpsondersteuner Dolinda Wijnhoven.
Hoe kunnen we onze dorpsgenoten in deze bijzondere en moeilijke tijd een hart onder de riem steken?
Het antwoord: Een bloem met een kaartje huis aan huis bezorgen. Een makkelijk antwoord,
maar een grote uitdaging. Hoe doe je dat corona-proof, wie draagt de kosten en hoe krijg je ze bezorgt?
Er is hard gewerkt en het enthousiasme was aanstekelijk. In korte tijd werd het plan uitgewerkt.

  300 omkijken roos 2 300 omkijken roos 1
   ruim 1200 rozen  klaar voor uitgifte

SL!M wilde de kosten wel dragen en Wilma van Lent van De Kroon Flowers aan de Bloemenstraat
was genegen de bloemen tegen kostprijs leveren. Ook hielp ze met ruimte en advies.
50 vrijwilligers werden gevonden en Dolinda van Wijnhoven, Joke Horsten en Herm ten Haaf deden
veel van het voorbereidende en coördinerende werk. En zo kon het gebeuren dat de bloemen
20 februari op weg gingen naar alle adressen in Milsbeek.  

Een actie van dorpsgenoten voor dorpsgenoten, met de mededeling we blijven omkijken naar elkaar.
Het overhandigen van de roos leverde leuke contactmomenten op. Het was een mooie aanleiding voor
een praatje en het delen van ervaringen over deze bijzondere periode. Een warm moment in een kille tijd.

  300 omkijken roos 4 300 omkijken roos 3
     Dolinda Wijnhoven aan de uitgiftebalie     Vanwege de geweldige bijdrage van
    De Kroon Flowers kreeg Wilma van Lent een taart

Voor de mensen die het nu echt moeilijk hebben zijn de bloem en de boodschap slechts een gebaar en
een handreiking. Heeft u behoefte aan meer of wilt u verder praten? Klopt u dan gerust aan bij onze
dorpsondersteuner of bij SL!M. Wij hebben niet alle antwoorden, maar kunnen u eventueel de weg wijzen
naar steun of oplossingen.

Heeft u verder geen hulp of ondersteuning nodig dan hopen wij dat de roos zich bij u prachtig ontplooit
en dat u ervan geniet. Wilt u zelf iets doen, bijvoorbeeld als wandel-, fiets- of koffiemaatje?
Neem gerust contact op met Dolinda, de dorpsondersteuner (06-82298790).
Hier op deze website staan nog meer vergelijkbare acties. Maar blijf vooral omkijken naar elkaar.

Met dank aan Dolinda voor de mooie samenwerking en aan allen die hebben bijgedragen!
Ronald Starrenburg, voorzitter SL!M
300 OmkijkenNaarElkaar zonder tekst                                     
                                                            Een project van Dorpsondersteuner Dolinda en SL!M
                                                    waarmee
 initiatieven worden ontwikkeld om contacten te leggen
                                                                                     tussen dorpsgenoten
                                                                              tussen aanbieders en vragers
                                                                                      tussen jong en oud10 januari 2021
Op de nieuwsbrief die begin december in ons dorp verspreid is, hebben we veel positieve reacties ontvangen.
Alle mensen die mee hebben geholpen met de bezorging van de brief: hartelijk dank hiervoor!
Gezien de huidige Corona ontwikkelingen willen we een aantal initiatieven nogmaals onder de aandacht brengen
om op deze manier met elkaar in verbinding te blijven.

  Nestkastjes en vogelvoederhuisjes
Wegens succes verlengd. De eerste nestkastjes en vogelvoederhuisjes
hebben inmiddels hun bestemming gevonden. Een groep enthousiaste
vrijwilligers hebben hier gezamenlijk hun bijdrage aan geleverd.
Beschikbaar gestelde materialen zijn rondgebracht; er is gezaagd,
geverfd, gelakt en gedecoreerd kris kras door het dorp.
Het eindresultaat wordt zeer gewaardeerd. Wil je graag mee helpen
met maken en schilderen? Of wil je graag een gratis exemplaar
ontvangen? Contactpersoon: Herm ten Haaf 06 21851517
300 vogelhuisjes 

Boeken

Niets meer om te lezen? Mensen die graag een titel willen lenen, kunnen zich melden en hun voorkeur aangeven
voor een bepaalde categorie. Er zijn al boeken gedoneerd die een plaatsje gevonden hebben in de pastorie.
Wil je graag boeken schenken of lezen? Contactpersoon: Joke Horsten 06 40969740

Leesclub
Er hebben zich al mensen voor de leesclub gemeld. Zij zijn met elkaar in contact gebracht. Het is nog steeds
mogelijk om hierbij aan te sluiten. Via het Zoomaccount van SL!M kan het bespreken van de boeken ook digitaal.
Contactpersoon: Joke Horsten 06 40969740

Wandel- fiets en koffiemaatjes
Samen een wandeling of een fietstocht maken is gezelliger dan alleen. En een kopje koffie smaakt beter met zijn
tweeën. Laat het ons weten als je op zoek bent naar een maatje. 
Contactpersoon: Dolinda Wijnhoven: 06 82298790

Nieuwe ideeën?
Die zijn nog steeds van harte welkom! 
Contactpersoon: Dolinda Wijnhoven 06 82298790

Een pannetje soep, eigen gebakken koekjes, een tekening, een kaartje
Hoe waardevol is het om elkaar in deze lastige tijd te verrassen met een klein gebaar?
Blijf naar elkaar omkijken en blijf gezond.

SL!M en Dorpsondersteuner Dolinda Wijnhoven        24 december 2020
        Update na verspreiding van de nieuwsbrief
    Eerste aanvrager verast met een vogelvoederhuisje                            303 vogelvoederhuisje 

       Nadat de brief is verspreid in ons dorp (bezorgers hartelijk dank voor jullie inzet!)   
       hebben verschillende mensen zich aangemeld voor het maken of het ontvangen van een
       vogelvoederhuisje.  en aantal vrijwilligers is de afgelopen weken druk in de weer geweest,
       en de eerste aanvrager hebben we kunnen verrassen met een vogelvoederhuisje

       Op de oproep voor een wandelmaatje reageerde iemand met de vraag om een fietsmaatje.
       Mooi om te zien dat uit een reactie weer een nieuw idee ontstaat. 

   Nieuwsbrief aan alle inwoners van Milsbeek

    De komende maanden en zeker ook de decembermaand zullen nog steeds in het teken staan
    van Corona.
Waar we andere jaren druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de feestdagen,
    is het dagelijks leven
nu grotendeels stilgevallen.
    Elkaar ontmoeten is lastig, terwijl dit nu zo belangrijk is.


    Daarom deze nieuwsbrief van SL!M met initiatieven om contacten te leggen tussen dorpsgenoten
    en om jong en oud, juist in deze periode te steunen en met elkaar te verbinden.

 
  303 vogelhuisje
Vogelvoederhuisje
 
Hoe maken we de tuin gezelliger voor mensen, die nu slecht naar buiten kunnen?
Met vogels in de tuin. We zoeken vrijwilligers die de vogelhuisjes willen maken.
Het benodigde materiaal is beschikbaar gesteld door Jacobs Timmerbedrijf BV
en Bouwkringloop De Loods.
Belangstellenden die graag een gratis exemplaar ontvangen kunnen dit aangeven.
Contactpersoon: Herm ten Haaf: 06 21851517

  303 boeken  
Boeken

Niets meer om te lezen? Mensen, die graag een boek willen lenen, kunnen zich  melden.
We vragen vrijwilligers die boeken uit kunnen zoeken of boeken over hebben
en die willen uitlenen en rondbrengen.
Contactpersoon: Joke Horsten: 06 40969740


Leesclub
Zijn er dorpsgenoten die graag deel willen nemen aan een leesclub?
En iemand die deze nieuwe leesclub zou willen coördineren?
Via het Zoomaccount van SL!M is het mogelijk om ook digitaal contact te maken.
Contactpersoon: Joke Horsten: 06 40969740

  303 wandelmaatjes  

Wandelmaatjes

Samen een wandeling maken is gezelliger dan alleen.
Laat het ons weten als je graag een wandelmaatje zou willen hebben.
Contactpersoon: Dolinda Wijnhoven: 06 82298790

 

  303 soep   Nieuwjaarsmaaltijd
Een jaarlijks terugkerende traditie die deze keer ook op een andere manier
vorm zal worden gegeven. Zijn er verenigingen of een andere groepen Milsbekenaren
die een alternatief willen organiseren?

Een voorstel is bijvoorbeeld om met een “soepkar” door het dorp te gaan.
Degenen die anders naar de Nieuwjaarsmaaltijd zouden gaan kunnen zo worden getrakteerd
op soep en een praatje.
We staan natuurlijk ook open voor andere suggesties.
Contactpersoon: Herm ten Haaf: 06 21851517


Eigen ideeën?  Die zijn natuurlijk van harte welkom!
Contactpersoon: Dolinda Wijnhoven: 06 82298790

We horen graag van jullie.
We wensen iedereen fijne feestdagen in goede gezondheid toe,
SL!M en Dorpsondersteuner Dolinda Wijnhoven