20_Veldbloemen_02.png

de Stichting


Voor ZOOM verder naar benden scrollen


SL!M (Samen Leven In Milsbeek)
is in het leven geroepen om de uitvoering van het DOP door de inwoners van Milsbeek te begeleiden en te stimuleren. 
De reportage van de historische start van SL!M nog eens nalezen?   klik dan hier

De statutaire opdracht luidt als volgt:
De leefbaarheid en de maatschappelijke samenhang in Milsbeek bewaren en bevorderen
- door het stimuleren van initiatieven van inwoners en het ondersteunen van de initiatiefnemers met advies en begeleiding
- door het samenbrengen van belanghebbenden die willen of kunnen bijdragen tot verwezenlijking van het doel;
- door de aandacht te blijven vestigen op de materiële en immateriële kwaliteit van de Milsbeekse leefomgeving en
- door het geven van advies aan het gemeentebestuur van Gennep en andere organisaties over zaken die de
  dorpsgemeenschap van Milsbeek aangaan..

Dat is een hele mond vol, maar het komt erop neer dat SL!M klankbord en helpende hand wil bieden voor iedereen die zijn schouders gaat zetten onder plannen voor de verbetering van de Milsbeekse leefomgeving.

Dus de toekomst van Milsbeek blijft voor een groot deel in handen van de Milsbekenaren zelf. Door hun inzet, ondernemingszin, stemgedrag en initiatieven zal de agenda van dit plan zich ontwikkelen en zal het dorp verder gevormd worden, zoals dat ook in het verleden is gebeurd. Het Dorpsontwikkelingsplan en de stichting SL!M zijn slechts hulpmiddelen voor de inwoners met als belangrijkste voordeel dat gestructureerd kan worden gewerkt en dat er ondersteuning kan worden gegeven. Het is niet zo dat de inwoners tegen SL!M kunnen zeggen ‘ik heb een probleem, los dat even op’. Net als in het verleden blijven de overheid en de omgeving voorwaardenscheppend, onder andere met regelgeving, subsidiëring en voorzieningen als wegen en openbaar vervoer.

SL!M gaat niemand voor de voeten lopen. De Stichting stelt zich vooral dienstbaar op. Per onderwerp kan SL!M een andere rol hebben, afhankelijk van het onderwerp of de vraag. SL!M kan bijvoorbeeld adviseren, stimuleren, financiële middelen aanvragen, brieven schrijven, onderhandelen, partijen bij elkaar brengen, enzovoort. Weet u niet wie u moet hebben om iets te regelen of heeft u onvoldoende ‘handjes’? Vraag SL!M om mee te denken. Wilt u de weg weten in gemeenteland of heeft u andere partijen nodig? Wellicht weet SL!M de weg. Loopt u vast met een onderwerp, weet u niet goed welke kant het op moet of ziet u het even niet meer zitten? SL!M denkt mee en helpt u graag verder. SL!M kan eventueel ook uit zichzelf in actie komen, bijvoorbeeld door inwoners te raadplegen of door zaken op gang te brengen of bij te sturen.

Op dit moment wordt het bestuur van SL!M gevormd door

 101 Bestuursleden mei 2022
Han de Kreuk is secretaris en Reindert Augustijn is voorzitter.
Jean van den Broek is penningmeester.
Kitty Janssen, Herm ten Haaf, Joke Horsten en Edwin Drieszen zijn algemeen bestuurslid.

Voor het raadplegen van de Statuten klik hier, en voor het Huishoudelijk Reglement hier


Oktober 2020
ZOOM - videoconferencing/online vergaderen
In tijden van Corona-epidemie en ''intelligente lockdown'' heeft SL!M vanwege de continuiteit van overleg
een ZOOM-abonnement aangeschaft.
Dit abonnement kan onder voorwaarden ook aan de Milsbeekse verenigingen beschikbaar worden gesteld.  
lees meer