20_Veldbloemen_02.png

Voorzieningenplan 2018

202 intro voorzieningenplan
In 2011 heeft een enthousiaste groep inwoners van Milsbeek een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) opgesteld.
Dit heeft onder andere geleid
tot de oprichting van SL!M (Samen Leven in Milsbeek). Er is toen ook afgeproken
om met enige regelmaat het DOP te evalueren.
Nu 7 jaar later werd dat dus hoog tijd.

Met deze evaluatie van het DOP wil SL!M graag bereiken, dat er een nieuwe agenda ontstaat voor de komende jaren,
waarbij het handhaven van de leefbaarheid binnen Milsbeek en de levendigheid van haar gemeenschap voorop staat.

                                                                             Bestudeer het plan