60_lob_Niers.png

Lob van GennepDe LOB van Gennep - een onderwerp dat de gemoederen in de Gennepse kerkdorpen hoog doet oplopen en zelfs heeft geleid tot de oprichting van de actiegroep "nee tegen de vloedgolf".
Voor Harm Teunissen alle reden om eens wat feiten op een rij te zetten met wat objectiever informatie.
Benieuwd?  lees verder
 
305 INFO lob25 juli 2019
Nieuwe ronde informatiebijeenkomsten
Klik hier voor het persbericht 


klik hier
voor datum, tijdstip en plaats
Gelet op de berichtgeving in de media, KOM en laat je stem horen!
305 lob 220 juni 2019
Bericht van de omgevingswerkgroepen


Informatieavonden druk bezocht
Start omgevingswerkgroepen
Periode voor het voordragen van oplossingsrichtingen verlengd tot september
Vragen? kom naar het inloopspreekuur of bel voor een afspraak\
Even voorstellen
Ontwikkelingen nieuws volgen op sociale media

Klik hier voor de inhoudelijke informatie

305 Lob van Gennep500Informatieavond Lob van Gennep

 7 mei in Middelaar en 9 mei in Milsbeek
Op dinsdag 7 mei houdt het projectteam Lob van Gennep een informatieavond in MFC de Koppel, Dorpsstraat 45, in Middelaar. En op donderdag 9 mei is er een informatieavond in Trefpunt Milsbeek, Kerkstraat 31, in Milsbeek. Vanaf 19.00 uur is er een presentatie over het project en vanaf 20.00 uur start de informatiemarkt.
Op de informatiemarkt vindt u kaartmateriaal en foto’s over het gebied Lob van Gennep. Het projectteam Lob van Gennep gaat graag met u in gesprek over de huidige situatie en de opgave die er is om het gebied voor de toekomst beter te beschermen tegen hoogwater van de Maas. Daarnaast willen we de waterbergende werking van het gebied verbeteren en de bijzondere gebiedskwaliteiten versterken. Heeft u daar vragen of ideeën over? We nodigen u van harte uit op de informatieavond.

Een of twee weken later vindt nog een derde informatieavond plaats; de datum en locatie laten we nog weten.
Meer informatie is te vinden op de website.     28 november 2018
  Groen licht voor Lob van Gennep  
    Impuls van 160 miljoen voor waterveiligheid
    en gebiedsontwikkeling in regio

    lees het persbericht  en de Raadsinformatiebrief 

  11 september 2018 
 Onderzoek Lob van Gennep - stand van zaken 


305 MIRT plangebied

 

Het gebied van de Lob van Gennep - tussen Gennep, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en de stuwwal - behoort van oudsher
tot het rivierbed, omdat het van nature laag ligt. Tijdens extreem hoog water stroomde dit gebied van oorsprong onder.
Maar tegelijkertijd wordt dit gebied met dijken beschermd tegen hoogwater in de Maas. Deze bijzondere situatie brengt vooral
voor de direct betrokkenen in het gebied veel onzekerheid met zich mee. Daarom is in 2017 een speciaal onderzoek gestart
naar de Lob van Gennep. Belangrijkste vraag in dit zogenoemde MIRT-onderzoek: hoe kan de Lob van Gennep worden
beschermd tegen hoogwater en tegelijkertijd worden ingezet voor waterberging? En op welke manier kan dat gebeuren,
zodat het gebied nóg aantrekkelijker wordt, zowel voor bewoners als toeristen? lees de SL!M-vooraankondiging feb.2018

Het Rapport
De eerste fase van het MIRT-onderzoek is nu afgerond. Dat betekent dat alle relevante feiten rond de Lob van Gennep in beeld
zijn gebracht. In het onderzoeksrapport zijn kansen opgenomen om de kwaliteit van het gebied te versterken.
Zo worden genoemd: nieuwe voet- en fietspaden tussen de stuwwal en de Maas, het aanleggen van fietspaden op de dijken,
het inrichten van vier verblijfsplekken en het zichtbaar maken van een verdedigingslinie uit de 80-jarige oorlog rond het
Genneperhuis.
Het is een omvangrijk rapport met meerdere bijlagen; klik hier voor een samenvatting van de relevante punten uit het rapport.

De Verkenningsfase
De minister besluit eind van 2018 of er voldoende aanknopingspunten zijn om de volgende stap te zetten: de verkenningsfase.
In deze fase wordt samen met bewoners en andere belanghebbenden gezocht naar mogelijke oplossingen en kan een keuze
worden gemaakt voor het meest kansrijke plan. In deze fase moet ook duidelijk worden wat de plannen kosten en hoe deze
gefinancierd kunnen worden.

Het volledige rapport en bijlagen is te downloaden van de gemeentelijke vergaderkalender iBabs, agendapunt 4 (25 juni 2018).