20_korenveld(1).png

Lob van Gennep305 lob 214 oktober 2019
Nieuwsbrief Lob van Gennep   


klik hier
        9 oktober 2019
      Lob van Gennep, hoofdpijndossier of kans?

logo SL!MTijdens de jaarlijkse bijeenkomst van SL!M op 26 november 2013 hebben dorpsgenoten hun zorgen
uitgesproken over de Lob van Gennep. SL!M heeft destijds met de betrokkenen gesproken en geconstateerd
dat er sprake was van terechte zorgen. Omdat het niet aan SL!M is om de dorpsgenoten hierover te informeren 
heeft SL!M de zorgen op 16 januari 2014 schriftelijk voorgelegd aan het college van B&W van Gennep.
Daarbij is verzocht om duidelijkheid te geven over de Lob van Gennep.
We zijn ruim 5 jaar verder en maken een tussenbalans op: In de loop van de jaren zijn er antwoorden
op tafel gekomen en heeft SL!M veel overleg gehad over de Lob van Gennep. Antwoorden die werden gegeven
riepen nieuwe vragen op. Het bleek een taaie en complexe materie.
Door SL!M is in 2015 een bijeenkomst georganiseerd waarin de gemeente, het Waterschap en Rijkswaterstaat
hebben getracht om de onduidelijkheden weg te nemen.
Ook heeft de gemeente in 2016 in het weekblad “1Gennep” drie artikelen gepubliceerd over de Lob van Gennep.
Lees verder

305 lob 217 september 2019
Nieuwsbrief Lob van Gennep   


klik hier
8 september 2019
Opnieuw een bijdrage van Harm Teunissen
 

Op verzoek van verschillende mensen heb ik wat zaken met betrekking tot de “lob van Gennep”
op een rijtje gezet. De diverse afbeeldingen had ik al in eerdere bijdragen op facebook gezet.
De informatie welke ik verzameld heb en hier toon komt uit verschillende publieke bronnen
en ik geef vervolgens mijn interpretatie.

Indien er mensen zijn, die het beter weten, of die opmerkingen hebben, laat dat dan aub weten.
lees verder26 augustus 2019
Reactie van het bestuur van SL!M op de informatiekrant voor de Lob van Gennep

Rond 22 augustus ontvingen de huishoudens in de Lob van Gennep de informatiekrant van het projectteam
van de Lob van Gennep. In deze krant stond een interview met Gerhard Frensel. In de kop van het artikel staat
“Bestuurslid van de dorpsraad SL!M aan het woord”. Het interview is echter op persoonlijke titel gegeven.
Als bestuur van SL!M hebben we er geen bezwaar tegen dat Gerhard zijn persoonlijke mening geeft,
maar we vinden het onzorgvuldig dat de suggestie wordt gewekt dat Gerhard namens het bestuur spreekt.
Wij hebben nog vele kritische vragen open staan die niet in het artikel aan bod komen.


Op 16 januari 2014 heeft SL!M het college van B&W van Gennep aangeschreven over de Lob van Gennep.
Letterlijk schreven we:
305 brGENNEP


Ondanks vele contacten hierover en informatiebijeenkomsten waarbij gemeente, waterschap en Rijkswaterstaat
betrokken waren is een belangrijk deel van deze vragen nog steeds niet beantwoord. Ook de informatiekrant
komt niet verder dan abstracte getallen en “we onderzoeken het”. Er wordt de burger nu gevraagd om mee
te denken over een technische voorziening, terwijl niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor het gebied. Als bestuur
van SL!M vinden we dit de omgekeerde wereld. De overheid moet eerst duidelijk maken wat de gevolgen zijn
en hoe schade wordt afgewikkeld. Dit wil niet zeggen dat we niet meer willen meedenken, maar we willen dat
kunnen doen tegen de achtergrond van duidelijkheid over de gevolgen. Zijn we na ruim 5 jaar ongeduldig?
Ik dacht het niet.

Aan besluiten van de overheid hoort goed onderzoek ten grondslag te liggen. Er zijn tal van onderzoeken gedaan,
maar niet naar de gevolgen voor burgers en bedrijven. Vanaf 2014 vragen wij als bestuur van SL!M om
deze duidelijkheid. Dus overheid: maak nu snel duidelijk hoe veel schade er ontstaat bij burgers en bedrijven
en hoe die schade vergoed gaat worden.
Meer concreet: Hoe lang is het gebied onbruikbaar? Waar moeten de bewoners en bedrijven heen?
Wie gaat tijdelijke huisvesting en beredderingskosten betalen? Hoe veel schade ontstaat er aan opstallen,
tuinen, bedrijven en hoe snel wordt schade vergoed? Hoe lang duurt het voordat het gebied weer bruikbaar is?
Wat zijn gevolgen voor vee en natuur? Kortom, werk aan de winkel voor de overheid!

Ronald Starrenburg, voorzitter SL!M
10 augustus 2019
De LOB van Gennep - een onderwerp dat de gemoederen in de Gennepse kerkdorpen hoog doet oplopen  
en zelfs heeft geleid tot de oprichting van de actiegroep "nee tegen de vloedgolf". 
Voor Harm Teunissen alle reden om eens wat feiten op een rij te zetten met wat objectiever informatie. Benieuwd?  lees verder


 
305 INFO lob25 juli 2019
Nieuwe ronde informatiebijeenkomsten
Klik hier voor het persbericht 


klik hier
voor datum, tijdstip en plaats
Gelet op de berichtgeving in de media, KOM en laat je stem horen!


305 lob 220 juni 2019
Bericht van de omgevingswerkgroepen


Informatieavonden druk bezocht
Start omgevingswerkgroepen
Periode voor het voordragen van oplossingsrichtingen verlengd tot september
Vragen? kom naar het inloopspreekuur of bel voor een afspraak\
Even voorstellen
Ontwikkelingen nieuws volgen op sociale media

Klik hier voor de inhoudelijke informatie
305 Lob van Gennep500Informatieavond Lob van Gennep

 7 mei in Middelaar en 9 mei in Milsbeek
Op dinsdag 7 mei houdt het projectteam Lob van Gennep een informatieavond in MFC de Koppel, Dorpsstraat 45, in Middelaar. En op donderdag 9 mei is er een informatieavond in Trefpunt Milsbeek, Kerkstraat 31, in Milsbeek. Vanaf 19.00 uur is er een presentatie over het project en vanaf 20.00 uur start de informatiemarkt.
Op de informatiemarkt vindt u kaartmateriaal en foto’s over het gebied Lob van Gennep. Het projectteam Lob van Gennep gaat graag met u in gesprek over de huidige situatie en de opgave die er is om het gebied voor de toekomst beter te beschermen tegen hoogwater van de Maas. Daarnaast willen we de waterbergende werking van het gebied verbeteren en de bijzondere gebiedskwaliteiten versterken. Heeft u daar vragen of ideeën over? We nodigen u van harte uit op de informatieavond.

Een of twee weken later vindt nog een derde informatieavond plaats; de datum en locatie laten we nog weten.
Meer informatie is te vinden op de website.     28 november 2018
  Groen licht voor Lob van Gennep  
    Impuls van 160 miljoen voor waterveiligheid
    en gebiedsontwikkeling in regio

    lees het persbericht  en de Raadsinformatiebrief


 

  11 september 2018 
 Onderzoek Lob van Gennep - stand van zaken 


305 MIRT plangebied

 

Het gebied van de Lob van Gennep - tussen Gennep, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en de stuwwal - behoort van oudsher
tot het rivierbed, omdat het van nature laag ligt. Tijdens extreem hoog water stroomde dit gebied van oorsprong onder.
Maar tegelijkertijd wordt dit gebied met dijken beschermd tegen hoogwater in de Maas. Deze bijzondere situatie brengt vooral
voor de direct betrokkenen in het gebied veel onzekerheid met zich mee. Daarom is in 2017 een speciaal onderzoek gestart
naar de Lob van Gennep. Belangrijkste vraag in dit zogenoemde MIRT-onderzoek: hoe kan de Lob van Gennep worden
beschermd tegen hoogwater en tegelijkertijd worden ingezet voor waterberging? En op welke manier kan dat gebeuren,
zodat het gebied nóg aantrekkelijker wordt, zowel voor bewoners als toeristen? lees de SL!M-vooraankondiging feb.2018

Het Rapport
De eerste fase van het MIRT-onderzoek is nu afgerond. Dat betekent dat alle relevante feiten rond de Lob van Gennep in beeld
zijn gebracht. In het onderzoeksrapport zijn kansen opgenomen om de kwaliteit van het gebied te versterken.
Zo worden genoemd: nieuwe voet- en fietspaden tussen de stuwwal en de Maas, het aanleggen van fietspaden op de dijken,
het inrichten van vier verblijfsplekken en het zichtbaar maken van een verdedigingslinie uit de 80-jarige oorlog rond het
Genneperhuis.
Het is een omvangrijk rapport met meerdere bijlagen; klik hier voor een samenvatting van de relevante punten uit het rapport.

De Verkenningsfase
De minister besluit eind van 2018 of er voldoende aanknopingspunten zijn om de volgende stap te zetten: de verkenningsfase.
In deze fase wordt samen met bewoners en andere belanghebbenden gezocht naar mogelijke oplossingen en kan een keuze
worden gemaakt voor het meest kansrijke plan. In deze fase moet ook duidelijk worden wat de plannen kosten en hoe deze
gefinancierd kunnen worden.

Het volledige rapport en bijlagen is te downloaden van de gemeentelijke vergaderkalender iBabs, agendapunt 4 (25 juni 2018).