60_lob_Maas.png

Tielebeek


Herinrichting bovenloop Tielebeek

408 Tielebeek19 april 2022
Waterschap Limburg en gemeente Gennep hebben de bovenloop van de Tielebeek (van de oude Rijksweg N271 tot de Diepen) duurzaam en klimaatbestendig (her)ingericht. De natuurbeek vormt nu een robuust en veerkrachtig watersysteem. Donderdag 14 april was de oplevering van het project.
Het beekprofiel is verruimd en het rioolstelsel is aangepast. Tijdens hevige regenval wordt gemengd rioolwater nu tijdelijk opgevangen in de kwaliteitsbuffer langs de N271. Dit water wordt vervolgens teruggeleid naar de zuiveringsinstallatie. Zo dragen we bij aan een schonere Tielebeek. Daarnaast is de kans op lokale wateroverlast voortaan kleiner en zorgen de aanpassingen voor een grotere biodiversiteit, waar meer planten en diersoorten zich thuis voelen.
De komende jaren werkt de gemeente verder aan een gescheiden rioolstelsel in Milsbeek. Het regenwater wordt dan opgevangen en vastgehouden in de aangelegde buffer bij het Rozenbroek
408 bovenloop tielebeek


 21 december 2020
Begin januari start de herinrichting van de Tielebeek in Milsbeek. Rondom de Tielebeek wordt een robuust, klimaatbestendig watersysteem gerealiseerd. Daarnaast wordt ook het rioolstelsel vernieuwd en uitgebreid. Zo zorgen we ervoor dat de bovenloop van de Tielebeek

voldoet aan de functie van 'natuurbeek' en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april 2021.
Uitvoerder Ploegam heeft een YouTube-filmpje gemaakt om uitleg te geven over de maatregelen, werkzaamheden en fasering van het geheel. 

 408 Fasering bovenloop tielebeek

Ook op de website van het Waterschap is een filmpje te bekijken met meer gedetailleerde uitleg over het projectdoel
en wat precies daarvoor gedaan wordt.

Het project wordt mede gefinancierd door
de Provincie Limburg en
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

408 prov.limburg label408 EU label