60_lob_Maas.png

Klussendienst

Kader Klussendienst De ‘Klussendienst’ biedt inwoners van Milsbeek de mogelijkheid om kleine ongemakken op te lossen. Iedereen maakt het mee dat lampen op een lastige plaats vervangen moeten worden. Of dat de verwarming ontlucht moet worden, elektrische apparaten dienst weigeren, een plant in de tuin gerooid moet worden, kranen lekken of de Tv-kanalen opnieuw moeten worden afgesteld. Ook kan er hulp geboden worden bij vragen over computer, tablet en mobiele telefoon. De klussendienst is voor iedere inwoner van Milsbeek die niet zelf of met hulp van het eigen netwerk, het betreffende ongemak kan oplossen. Uitgangspunt is dat het door vrijwilligers op te lossen is en dat het geen concurrentie veroorzaakt met bedrijven die zich daarin gespecialiseerd hebben. Periodiek te plannen onderhoudswerkzaamheden horen niet tot dit pakket. De bedoeling is dat de hulpvrager met het oplossen van het probleem weer zelfstandig verder kan. Eventuele materiaalkosten worden na voltooiing terugbetaald en voor gereden kilometers om materiaal te halen, wordt € 0.30 eurocent per km in rekening gebracht. Voor een klus dient € 7,- per uur aan de betrokken vrijwilliger te worden voldaan. Bij een hulpvraag kan er contact opgenomen worden met één van de coördinatoren. Herm ten Haaf 06 21851517 of Dolinda Wijnhoven 06 82298790. Er wordt bekeken of de taak valt binnen het aanbod en of er een passende vrijwilliger gevonden kan worden. Mocht dit niet zo zijn dan kan er meegedacht worden over een andere oplossing.