20_vierdaagse(2).png

Dorpsondersteuner

 11 januari 2024

Dorpsondersteuner Dolinda Wijnhoven en en de dorpraad SL!M houden donderdag 11 januari de eerste mantelzorgsamenkomst in Milsbeek. De ontmoeting in de huiskamer is een informeel moment om onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst in de huiskamer aan de Plateel 28 begint om 10 uur en duurt tot 12 uur. Voor vragen in informatie kunt u terecht bij Dolinda (06-82298790).
 

 12 december 2022

607 spreekuur dolindaNieuwe opzet ''spreekuur dorpsonderssteuner'' 

Met ingang van het nieuwe jaar (2023) is de Dorpsondersteuner iedere donderdag in de Huiskamer.
In de oneven weken (vanaf 5 januari) voor een open inloop ''Koffie met Dolinda''.
Dorpsbewonners kunnen dan in de Huiskamer terecht voor een nadere kennismaking met
de Dorpsondersteuner, voor vragen en advies en ook voor een kijkje in de Huiskamer.  
In de even weken (vanaf 12 januari) is er een spreekuur op afspraak.

Bel voor een afspraak naar 06 82298790.
  Mei 2020

Dolinda lichterDolinda stelt zich voor

Ik ben er voor jou als inwoner van het dorp.
Ik kan je helpen met vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.
Ik ben er voor jong en oud, grote en kleine vragen.
Als dorpsondersteuner ben ik het eerste aanspreekpunt.
Ik weet wat er leeft in ons dorp en kan jou verder helpen.
Neem gerust contact met mij op!


Dolinda Wijnhoven, Milsbeek
06-82298790
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://www.facebook.com/dolinda.wijnhoven
Februari 2020

Mogen wij u voorstellen 
Dolinda Wijnhoven - onze Dorpsondersteuner


607 Dolinda pasfotoGedurende bijna drie jaar hebben wij uw aandacht gevraagd voor een dorpsondersteuner.
Mart van Boekel is nagegaan wat uw ideeën daarover waren en welke vragen er leefden.
De uitkomsten hiervan werden verteld in een druk bezochte avond begin vorig jaar, waarna de zoektocht naar
de invulling van de functie is begonnen. Dit liep minder makkelijk dan wij ons hadden voorgesteld.
Het enthousiasme was groot, maar om het zelf in te vullen….
We prijzen ons gelukkig, dat we Dolinda Wijnhoven nu aan u mogen voorstellen als onze dorpsondersteuner.
Heel veel inwoners van Milsbeek kennen haar al. Zij is al 20 jaar een van de medewerkers van de SPAR.
U heeft haar daar dus regelmatig tegen kunnen komen. Omgekeerd kent Dolinda Milsbeek goed.
Zij was bijvoorbeeld actief binnen de voetbalclub en was ook lid van de medezeggenschapsraad van de basisschool.

De bekendheid met het dorp is een groot voordeel. Als dorpsondersteuner zoekt zij voor degene die hulp vraagt zoveel mogelijk
binnen de eigen omgeving naar een oplossing. Netwerken als verenigingen kunnen daar ook bij worden ingeschakeld.
Wanneer uiteindelijk toch professionele hulpverlening nodig is, kan zij bij het leggen van de contacten ondersteuning bieden.

Het werk van de dorpsondersteuner is niet eenvoudig. Wij zijn ervan overtuigd, dat Dolinda dit gaat lukken.
Wij wensen haar veel succes.

Het bestuur SL!M

14 april 2019

Een Dorpsondersteuner in Milsbeek

Waarom? waarvoor?

De dorpsondersteuner bevordert de leefbaarheid in het dorp door hulp- en zorgvragen te koppelen
aan het eigen netwerk van de betrokkene of aan anderen binnen de gemeenschap.
Ook kan de dorpsondersteuner helpen om de weg naar de reguliere zorg te vinden. Het doel daarbij is
dat de burger zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren in zijn eigen woonomgeving.


Vacature

Functie-eisen
- Je kunt zelfstandig werken.
- Je hebt goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
- Je neemt initiatief.
- Je bent in staat om netwerken op te bouwen en toe onderhouden.
- Je hebt vertrouwelijkheid hoog in het vaandel staan.
- Je bent flexibel inzetbaar.
- Je weet je weg te vinden in zorgland.
- Je staat open voor suggesties en samenwerking met bv. andere dorpsondersteuners in de gemeente Gennep.
- Je hebt een HBO werk- en denkniveau.

Specifieke taken
- Je verbindt hulpvragen van inwoners van Milsbeek met vrijwillige of professionele hulp.
- Je creëert of vindt daarvoor de benodigde netwerken.
- Je werkt samen met de professionele zorg als huisartsen, zorgverleners en Team Toegang.
- Je stimuleert ook daarmee ook zelfredzaamheid van de betrokken inwoners.
- Je doelgroep zijn alle inwoners van Milsbeek: zowel ouderen, jeugd als gezinnen.

Wat bieden wij
- Een boeiende zelfstandige functie.
- Een arbeidsovereenkomst van 10-12 uur per week, flexibel in te delen over de week.
- Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de cao zorg en welzijn.

Op deze website is verdere informatie voorhanden onder de button Sociaal-Domein / Dorpsondersteuner.
Herken je je in het voorgaande, stuur dan een sollicitatie naar het secretariaat van SL!M,
Zandheide 4, 6596 BS Milsbeek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Bekendheid met Milsbeek geldt als aanbeveling.

5 februari 2019
Hebt u ook de sleutel van de buren?

Met deze intrigerende titel waren de Milsbekenaren uitgenodigd voor een een informatie-bijeenkomst op 4 februari in het Trefpunt. De bedoeling was om uitleg te geven over de plannen rondom de wenselijkheid en de mogelijkheden voor een dorpsondersteuner in Milsbeek. Een bomvolle zaal heeft geboeid zitten te luisteren naar een zeer informatieve uitleg door de kwartiermaker Mart van Boekel.
Dit werd gevolgd door een bevlogen, deskundig betoog van Henk Geene over de toename van vergrijzing en ontgroening en de onontkoombare noodzaak om zelf in actie te komen bij het beheersen van de gevolgen daarvan.
Aansluitend heeft Marian Adriaansen een tipje van de sluier gelicht over wat ons te wachten staat op het gebied van technische ontwikkelingen ten behoeve van zorg en welzijn (trefwoorden: robotica en domotica).
De betogen van de sprekers werden ondersteund met beeldmaterial dat hier nog eens bekeken kan worden (klik op de blauwe hyperlinks):
                                             dia-presentatie  Gezellig oud worden op de Milsbèk    
                                                     en filmpje  Eerder nadenken over ouder worden 


 

 Dorpsondersteuner? Ja dus

"Hebt u ook een sleutel van de buren?” en "Is Milsbeek toe aan een dorpsondersteuner?" waren vragen die in de aankondigingen voor de bijeenkomst
op 4 februari stonden. Prikkelende vragen. De belangstelling in het Trefpunt was dan ook groot. Behalve sprekers waren diverse organisaties aanwezig.
In de pauze was er gelegenheid om in gesprek te gaan met team toegang, de wethouders, de ouderenadviseur van de gemeente, Pantein,
Proteion en Buurtzorg.

607 Bijeenkomst 4 02De bijeenkomst was georganiseerd door SL!M en Mart van Boekel. De gemeente ondersteunde financieel. In zijn aftrap gaf Ronald Starrenburg, de
voorzitter van SL!M aan dat het belangrijk is dat Milsbeek een vitale gemeenschap blijft met als kernwoorden samen, jong en oud. Hij prees zich gelukkig
met Mart van Boekel als "kwartiermaker dorpsondersteuner". Mart heeft veel voorbereidend werk verzet en ook deze avond heeft hij inhoudelijk
voor zijn rekening heeft genomen. lees verder

           

                                                                                                  

Uitnodiging informatiebijeenkomst in het Trefpunt
Hebt u ook de sleutel van de buren?
Vanaf september heeft  Mart van Boekel een 80-tal Milsbekenaren gesproken over ouder worden in Milsbeek.
Iedereen, die hij vroeg aan zijn interview deel te nemen, reageerde daarop enthousiast!
Aanleiding was het verzoek van SL!M om te inventariseren wat de gevolgen zijn van ouder worden
en het kunnen blijven wonen in ons eigen dorp/huis.
Bovenstaande titelvraag was een van de onderwerpen, die tijdens zijn rondje Milsbeek aan bod kwamen.
Ongeveer 50 % van de ondervraagden heeft toen positief geantwoord.

Op 4 februari worden de resultaten en meningen van alle ondervraagde Milsbekenaren gepresenteerd. En dan kunnen we ook vervolgstappen zetten.
Maar, in deze donkere dagen voor de Kerst, is het toch wel interessant om een aantal uitspraken/meningen van onze dorpsgenoten
hieronder te vermelden. 
Het kan zeker weer onderwerp van gesprek zijn met uw naasten, vrienden en buren.

85% van de ondervraagden, ouderen, Milsbekenaren, is niet bezig met de gevolgen van oud worden
90% van de Milsbekenaren wil in het dorp blijven wonen
Ouderen vragen om kleinere en levensbestendige/gelijkvloerse woningen
Men heeft elkaar meer nodig, zeker als men ouder wordt, men moet elkaar meer opzoeken
De gemeenschapszin/ noaberschap moet worden verbeterd
Wat kan de ene Milsbekenaar voor de andere betekenen
Durf je eigen kwaliteit in te zetten voor een ander
Een buurt is meer dan huizen
Familie alleen is vaak niet voldoende
Grote verschillen in straten/buurten betreffende het onderlinge contact
Jammer dat de buurtverenigingen zijn opgeheven (hulde aan de Sprokkelaars)
Verenigingen en netwerken zijn belangrijk
Telefooncirkel, buurtapp en app voor ouderen.

Ook kwam tijdens de gesprekken de rol van de dorpsondersteuner ter sprake.
Over de komst hiervan is vrijwel iedereen enthousiast.
De dorpsondersteuner is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn.
De volgende opmerkingen komen ook weer uit het dorp zelf!

''Het is unne pastoor maar dan zonder kerk en geloof''
Moet integer zijn en kan als vertrouwenspersoon optreden
Is een duizendpoot
Is informeler en dichterbij dan de medewerkers van de gemeente
Bevordert de samenhang en onderlinge hulp in het dorp
Kan gesprekken voeren met indicatiestellers, zorgaanbieders, gemeente
Moet in staat zijn mensen/verenigingen te mobiliseren om zich actief in te zetten voor de gemeenschap,
dus vraag naar - en aanbod van hulp inventariseren
Is schakel tussen hulpvragers en vrijwilligers, mantelzorgers en formele hulp .
Komt in dienst van het dorp, maar wie gaat de dorpsondersteuner aannemen?
En hoe ziet het dienstverband er dan uit?

Kortom, voldoende gespreksstof om daar met elkaar over te praten.
Voor deze avond zijn de volgende gasten uitgenodigd, die uiteraard ook met u in gesprek gaan.

Henk Geene, psycholoog in de ouderenzorg en crisismanager.
hij geeft ons advies op welke wijze wij als gemeenschap met de gevolgen van ouder worden kunnen omgaan.
Marian Adriaansen, verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lector Innovatie in de Care.
zij laat ons zien op welke wijze digitalisering en robotisering ons de komende jaren kunnen helpen.
Peter Lucassen, wethouder gemeente Gennep (o.a. sociaal beleid, WMO,ouderen en gehandicaptenzorg) en
Rob Peperzak, wethouder gemeente Gennep (o.a. kernenbeleid en ruimtelijke ordening).

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met Mart van Boekel,
tel: 06-53671876 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
voorjaar 2018
Start van het project
607 oudAl in het kader van de realisatie van de huiskamer 't Snepke begonnen de voorbereidingen om de
mogelijkheden van een dorpsondersteuner te verkennen  (In feite lag het plan reeds besloten in
de ''genen'' van SLM sedert haar oprichting).
In de loop van het voorjaar 2018 begonnen de plannen konkretere vormen aan te nemen.
Toen heeft SL!M Mart van Boekel gevraagd om onder de inwoners van Milsbeek te peilen hoe men
dacht over de figuur van een dorpsondersteuner in de lokale gemeenschap.
En nadat in het overleg met de gemeente bij het bestuur en positieve houding bleek ten aanzien van de plannen en een subsidie in de kosten van het onderzoek werd aangekondigd
is het project met volgende de oproep van start gegaan.