60_lob_Maas.png

Wandelen

 

  mei 2020
 Nieuwe toeristische pleisterplaats aan de Bloemenstraat

202 pleisterpl.bloemenstr
 Bij de dijkversterkingswerkzaamheden in de buurt van de Kroonbeek is een pleisterplaats of
 toeristisch overstappunt met diverse bomen en een zitbank aangelegd.
 De kleine parkeerplaats, de rekken voor fietsen en de picknickbank nodigen uit
 om van het uitzicht op de Niers te  genieten.
 Vanaf hier kan in twee richtingen worden gewandeld:
 onderlangs de dijk langs de Bloemenstraat richting Genneperhuis
 of via het nieuwe bruggetje over de Kroonbeek richting Gennep.


202 kroonbeek202 overstappunt kroonbeek 1202 overstappunt kroonbeek 2


 De dijkversterking is onderdeel van het programma Maaswerken. Op deze locatie voldeed de dijk
 nog niet aan de waterveiligheidsnorm van 1/250 per jaar, de norm die gold tot 1 januari 2017. 
 Nu voldoet het dijktraject aan de veiligheidsnorm van 1/250.
 Na oplevering van het project Lob van Gennep zal het hele gebied straks voldoen aan de nieuwe
 wettelijke veiligheidsnorm van 1/300.1  Wandelgidsen in Milsbeek
(20-02- 2018)
2  Struinpad Milsbeek
(20-05-2016)
3  Project Maasstruinen (05-05-2016)
4  Speeltuinroutes (19-09-2015)
5  Wandelroutenetwerk Gennep (20-05-2013)
6  Rondje Milsbeek (2005)
7  Wandelplan Maasstruinen (22-11-20111  Wandelgidsen in Milsbeek 

mei 2020
Nieuws van de wandelgidsen
Door de corona zijn er voorlopig geen gidswandelingen, maar we werken aan een alternatief
Tot nader order zijn alle gidswandelingen geschrapt. We wachten de berichten van de overheid af. We zitten echter niet bij de pakken neer. Het moois in Milsbeek willen we voor de duur van corona op een andere wijze onder de aandacht te brengen. Bij wijze van proef maken we van één van de wandelgebieden een beschrijving die straks digitaal op verzoek kan worden verstrekt. We hebben nog in overweging om hiervoor een kleine vergoeding te vragen ter dekking van de jaarlijks kosten. Wellicht kunnen de kosten op andere wijze worden gedekt en kan de beschrijving gratis worden verstrekt. Hier zijn we nog niet uit. Met de beschrijving kunnen wandelaars de route zelfstandig zonder gids volgen. Hou onze website in de gaten voor meer nieuws hierover www.wandelgidsenmilsbeek.nlWandelen in Milsbeek wordt steeds leuker - Nu ook met wandelgidsen
202 wandelgidsen smallU kent dat vast wel. Op vakantie of tijdens een uitstapje is het leuk om met een gids te wandelen en iets te leren over de omgeving. Zou het niet mooi zijn als dat ook in Milsbeek kan? Daarom is een werkgroep - met het motto “trots op Milsbeek” - bezig om wandelgidsen te organiseren. De werkgroep, die wordt gesteund door de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek en SL!M, bestaat uit Martien Holthuysen, Wim Bindels en Ronald Starrenburg (dezelfde werkgroep die ook het Struinpad heeft opgezet). De wandelgidsen moeten straks kunnen beschikken over goede verhalen en hulpmiddelen. De werkgroep gaat daarvoor zorgen. Ook is  er een website (www.wandelgidsenmilsbeek.nl).
Er zijn drie wandelingen in voorbereiding: De kern van Milsbeek, de St. Jansberg/Koningsven-de Diepen en het Struinpad (deels rondje Milsbeek).
Inmiddels heeft zich een aantal dorpsgenoten aangemeld en is onder andere contact gelegd met de gemeente, het IVN en Natuurmonumenten. Met belangstellenden is op 13-1 een proefwandeling gemaakt op de St. Jansberg. Martien Holthuysen, die fungeerde als wandelgids, had een mooi verhaal over de natuur, cultuur en historie. Dat het zijn geboortegrond is bleek uit de persoonlijke anekdotes. Hoe was het ook alweer? Jazeker, trots op Milsbeek!
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Mocht u belangstelling hebben om als wandelgids op te treden dan kunt u dat melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


2  Struinpad Milsbeek

juli 2018
Nieuw tracé in de Gebrande Kamp
Het in 2016 gereedgekomen struinpad is indertijd gerealiseerd vooruitlopend op de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het project
''Stroomlijn Maas'' van Rijkswaterstaat (RWS). In overleg met RWS is toen gekozen voor een route aan weerszijden langs de Tielebeek
Bij de uitvoering van het project Stroomlijn is in 2017 een kwelgeul aangelegd om kwelwater uit het ''laagterras Milsbeek'' op te vangen.
Om dit kwelwater geleidelijk uit de kwelgeul te laten afstromen is tegelijk een overloop aangelegd naar de Tielebeek.
Deze overloop doorkruiste het struinpad zoals dat in 2016 was aangelegd. Een nieuwe route was nodig. 
Deze is met hulp van RWS in 2018 gerealiseerd. Het struinpad is in zuidelijke richting verlegd en met ca. 800 meter verlengd.
Daardoor is feitelijk nog meer van dit prachtige gebied ontsloten.

202 wijzigingStruinpad
Verloop van het gewijzigd tracé.

Na het oversteken van de Tielebeek via de stapstenen (4)
langs de beek richting Maas wandelen
en verder langs de Maas stroomopwaarts.
Na een wandelpoortje vervolgens over een wandelstrook
door de hoge weide langs de Gebrande Kamp.
Aan het eind van deze strook gaat het pad linksaf
en loopt verder tussen terraswand en kwelgeul (A)
om (via 6) aan tesluiten an het oude tracé (7).Resultaat van het RWS-project ''Strooomlijn Maas''
dat is zeker niet  alleen de kwelgeul; het project was primair gericht op het verwijderen van overtollige begroeiing die een vlotte doorstroming
van de Maas bij hoogwater belemmerde. Na het verwijderen hiervan heeft een deel van de Gebrande Kamp een meer open karakter gekregen.
Sindsdien wordt het teveel aan begroeiing onder andere met begrazing tegengegaan. Door het verleggen en verlengen van het struinpad
is nog meer van dit prachtige gebied ontsloten. 
In 2017, bij werkzaamheden in het van het project Stroomlijn, werden restanten uit de ijzertijd gevonden (ca. 800 VC tot 12 NC).
De vindplaats is een nog niet eerder verstoord gedeelte van een zandduin. Op deze zandduin was na de overstroming van 1926
een eenvoudige dijk aangebracht; de Gèstediek. Latere dijkverbeteringen na de hoogwaters van 1993 en 1995 hebben de Gèstediek overbodig gemaakt.
Sindsdien vormde de oude dijk, die meer westelijk dwars door de Gebrande Kamp liep, een belemmering voor de doorstroming van de Maas bij hoogwater.
Bij het opruimen van de Gèstediek werd het restant van een z.g. ''Spieker'' (voorraadschuurtje op palen) aangetroffen. Al eerder, eind vorige eeuw,
werden bij dijkwerkzaamheden achter boerderij de Högt (nu Kleine Roovoort) aan de Bloemenstraat restanten gevonden van een boerderij uit de ijzertijd.
Onderstaand een visualisatie van zo’n boerderij met erf zoals die in de ijzertijd in dit gebied moet hebben gestaan

202 LokeersBoerderij gebr kamp
mei 2016
Officiele opening Struinpad
Met het te water laten van twee klompen in de Teelebeek hebben wethouder Jan Wellens van de gemeente Gennep en Martien Holthuysen namens de stichting Cultuurbehoud Milsbeek vrijdagmiddag 20 mei 2016 het Struinpad Milsbeek officieel geopend.
De bijeenkomst begon op de plaats waar de Ketsestraat, het Kreupelpad en de Vliegop bijeenkomen in het bijzijn van ongeveer 80 aanwezigen.

                                             202 kaartje struinpad met index

Het pad verbindt Milsbeek weer rechtstreeks met de Maas. Het leidt onder meer door natuurgebied De Gebrande Kamp, langs de Tielebeek en over het landgoed van de familie Sengers, het voormalige poldertje De Bulten.De ongeveer 4,5 kilometer lange wandelroute is voorzien van negen informatieborden over de rijke natuur en de historie van het gebied dat zowel in de Tachtigjarige Oorlog als in de Tweede Wereldoorlog midden in de frontlinie lag. Via een QR-code op de borden is een website met aanvullende informatie bereikbaar.

Voor een uitvoerig verslag van de opening op de website van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek klik hier.
En voor een gedetailleerde beschrijving van het struinpad zelf klik hier.
Een folder van het "Struinpad Milsbeek" is verkrijgbaar bij Eethuis De Diepen, bij SPAR Milsbeek en bij de VVV's Gennep en Plasmolen.

Februari 2017
Struinpad wint prijs van 1000 euro (lees meer)

3  Projekt Maasstruinen

En zo is het begonnen
Enkele leden van het buurtcomité Bloemenstraat hebben in de zomer van 2011 in het kader van de problematiek 
''alternatief gebruik steenfabriek'' nagedacht en plannen ontwikkeld die volgens hen beter in omgeving en landschap passen.
Een van de ideeën betrof het uitzetten van een wandelroute langs de Maas zodat die weer bereikbaar wordt, aansluiting biedt op andere
wandelroutes en een verbinding gaat vormen tussen het gebied van de Maaskemp, het Gennerperhuis ten zuiden van de steenfabriek
en de ''Gebrande Kamp'' ten noorden daarvan. De bedoeling was om hierbij gebruik te maken van plannen die er bestonden voor
het maken van natuurvriendelijke oevers langs de Maas, de herinrichting van de Gebrande Kamp en het natuurlijker maken van de Teelebeek.

Toen de plannen voor de herinrichting van de Teelebeek, om de natuurfunctie van de beek en de ecologische waarde te verhogen,
begin 2015 concreet werden is een werkgroep geformeerd, bestaande uit Wim Bindels, Martien Holthuysen (namens de stichting Cultuurbehoud)
en Ronald Starrenburg (voorzitter van SL!M). Het doel was de realisering van het oorspronkelijk idee een struinpad,
weliswaar vooralsnog niet langs de Maas maar wel o.a. langs de oevers van de Teelebeek. Voor de vereiste toestemming, medewerking en
financiële bijdragen is met onnoemelijk veel instanties gesproken, vergaderd, gelobbyd.
Nu de herinrichting van de Teelebeek inmiddels nagenoeg is voltooid, rest de concrete uitvoering van het projectplan ''Maasstruinen''.
Voor de realisering van onderdelen van het plan is en wordt een beroep gedaan op vrijwilligers van stichting Cultuurbehoud Milsbeek, SL!M en buurtvereniging “De Sprokkelaars”.
Het is de bedoeling dat met dit struin- en wandelpad niet alleen de Maas beter bereikbaar wordt voor wandelaars, ook zal hiermee invulling
worden gegeven aan de kersverse slogan “Historie langs oevers van Maas en Niers”.

202 presentatie kern met pit thumb202 maastruinen conceptplan thumbEind vorig jaar is het project aangemeld voor de provinciale wedstrijd “Kern met Pit 2016”. Daarvoor werd een uitgebreid projectplan met fotomateriaal en een filmpje van 10 minuten, gemaakt met een drone boven de Teelebeek en de Gebrande Kamp. De jury heeft uit 28 aangemelde projecten onder andere ook het project Maasstruinen uitverkoren om over een jaar het gerealiseerde plan te tonen en daaraan nu alvast een prijs van 1000 euro verbonden.

                                                         klik op de afbeeldingen voor een vergroting
 

Op zaterdag 5 maart is een tiental vrijwilligers van buurtvereniging “De Sprokkelaars” vroeg in de ochtend en bij een temperatuur
van iets minder dan nul graden begonnen met het weghalen van begroeiing rond het te behouden smalspoorbruggetje in de Gebrandekamp.
Door de begroeiing was het bruggetje al lange tijd niet meer zichtbaar. Ook blokkeerde de begroeiing aan één kant de doorgang.
Het was erg zwaar werk, vooral in het gedeelte waar de beek onlangs is gereconstrueerd. Door de reconstructie is de kleibodem nog erg zacht,
ook door de vele regenval van de laatste weken. Komende maanden moet deze grond weer wat harder worden.
Met het verwijderen van de bosschages is dit gedeelte van het wandelpad nu ook bruikbaar als struinpad voor de wandelaar.
Tevens is het smalspoorbruggetje zichtbaar gemaakt voor allen die er passeren.
Met deze actie door vrijwilligers is het project struinpad Milsbeek weer een stukje verder gekomen richting realisatie voor 20 mei a.s.
De officiële ingebruikname van het pad staat namelijk op die datum gepland.

202 Maasstruinen snoeienstart thumb202 Maasstruinen snoeienhoutwal thumb

202 Maasstruinen snoeienspoor thumb202 Maasstruinen snoeienwerkgroep thumb
 

Naast vele andere vrijwilligers hebben ook de dames van de Nordicwalkingclub van de Sociëteit Jansberg met de steun van ''een sterke arm''
(Frans Rutten) een bijdrage geleverd door het bruggetje bij de Vliegop (startpunt van het Struinpad) te ontdoen van begroeiing, onkruid en andere ongerechtigheden. En zij hebben het bruggetje geadopteerd voor het toekomstig onderhoud in deze zin!

202 opknappen bruggetje teelebeek thumb 1202 opknappen bruggetje teelebeek thumb 2202 opknappen bruggetje teelebeek thumb 3

202 opknappen bruggetje teelebeek thumb 4202 opknappen bruggetje teelebeek thumb 5

                                                                      klik op de afbeeldingen voor een vergroting

202 kop speeltuinrouteIn heel de gemeente Gennep zijn speeltuinroutes gemaakt door de Wijkraad Gennep-Zuid.
Voor het maken van de Milsbeekse route heeft SL!M haar medewerking verleend.

De routes zijn bedoeld voor iedereen die graag met kinderen naar buiten gaat of een speeltuin bezoekt,
maar nu op een andere manier.
Voor de grotere routes is het aan te raden om niet langer dan een half uur per speeltuin uit te trekken.
Ook kinderfeestjes behoren tot de mogelijkheden, zeker als je naar een andere wijk of een ander dorp gaat.
Op veel plaatsen worden daarom arrangementen aangeboden zodat het echt feestelijk kan worden. 

De routes mogen gratis gedownload worden evenals de plattegronden.
Maar de routes kunnen ook afgedrukt en gelamineerd tegen een borg van € 2,50 afgehaald worden
bij de VVV, Markt 1 in Gennep, op verschillende basisscholen en in Milsbeek bij de SPAR in de Kerkstraat.


Fouten in de route kunt u hier melden
Klachten die betrekking hebben op onderhoud aan wegen, rioolbeheer, storend vuil en het openbaar groen (dus ook de speeltuinen) 
kunt u rechtsreeks melden
 bij de gemeente Gennep Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


5  Opening wandelroutenetwerk Tweede Pinksterdag
(in combinatie met opening Outdoor-terrein)

Na twee jaar voorbereidingen is mandag 20 mei 2013 het netwerk officieel geopend bij het informatiebord bij Old Inn in Ottersum.
Daarbij trok de gemeente samen op met Dichterbij, 4Events Gennep en Old Inn,
die dezelfde dag het nabij gelegen recreatieve outdoor-terrein openden

Onderstaand enkele foto-impressies:
- Ludieke start met twee, de weg zoekende wandelaars
- onthulling van het informatiebord door wethouder Ingrid Voncken
- ''feestelijke openingsknaller'' met bellenblazen en fluitmuziek
- bedankje voor de werkgroepleden voor hun aandeel in de realisatie van het plan
- toelichting van het vervolg:
- wandeling naar het nabijgelegen outdoor-terrein
- wethouder Voncken geeft het startschot met pijl en boog
- daarna een kop koffie met preuves van pannenkoek in het - als pannenkoekenhuis - nieuw  leven ingeblazen oude theehuis
- klik op de foto om te vergroten

Het theehuis staat op het oude landgoed van zorginstelling Roepaan. Het werd ooit geschonken door ouders van een cliënt. Met nieuw leven ingeblazen wordt het nu in de weekenden als pannenkoekenrestaurant geëxploiteerd door Old Inn. 4Events organiseert diverse outdoor activiteiten in de omgeving.  


Wandelen wordt nu nog leuker
202 thumb wandelknoopunten

Met maar liefst 130 kilometer lengte en met wel negentig knooppunten heeft de gemeente Gennep haar eigen wandelroutenetwerk bijna gereed. De wandelroutes worden gevormd door 'knooppunten,' net zoals bij het fietsknooppuntennetwerk. Op ieder knooppunt kan de wandelaar een keuze maken in de te volgen richting. Zo is er voor ieder wat wils. Zowel de ommetjesmaker als de getrainde wandelaar kan zelf het aantal kilometers bepalen. Wandelen door de Noordelijke Maasvallei wordt nu nog leuker!"

De gemeente Gennep en de Maasduinen zijn echte wandelgebieden, met veel natuur en variatie; het Pieterpad loopt hier ook niet voor niets'' zegt wethouder Ingrid Voncken. ''Als gemeente richten wij ons sterk op fiets- en wandelpubliek. Het fietsknooppuntennetwerk kent iedereen en bovendien werkt het uitstekend. Zoiets dergelijks willen we ook graag op wandelgebied. (klik op het kaartje voor een vergroting)

Kenners betrokken
''Gennep klopte aan bij de Stichting Route-bureau Noord- en Midden-Limburg voor advies en hulp. Nikolien van Isterdael is coördinator van het bureau, dat in 2010 werd opgericht. In eerste instantie om de fietsroutenetwerken in de regio te onderhouden. Daar zijn intussen ook wandelroutes bijgekomen. ''Voor bezoekers. Maar vaak kennen ook inwoners hun eigen 'achtertuin' niet zo goed'', weet Nikolien. "Wij helpen bij het opzetten van routes en het aanbieden van de informatie bij de promotieorganisaties, want de wandelaars moeten natuurlijk wel weten dat jij als gemeente zo'n mooi netwerk hebt." De gemeente betrok inwoners bij de ontwikkeling van het netwerk. Een werkgroep met vertegenwoordigers van order andere dorpsraden, ondernemers, VVV, wandelgroepen en anderen met kennis van wandelen in Gennep, heeft meegedacht. Nikolien: "We hebben eerst bestaande routes geïnventariseerd. Je hebt immers stadswandelingen, themaroutes en 'ommetjes; om maar eens wat te noemen. We wilden zoveel mogelijk in het netwerk opnemen, zoals de 'ommetjes', maar ook meteen 'dubbele' routes opschonen. Je wilt een netwerk krijgen dat door zoveel mogelijk mensen gedragen word"
Maureen Quist van Hoeve Carpe Diem in Heijen is één van de inwoners die meedacht. "lk wilde graag meedenken omdat ik vind dat de paden ook echt een invulling moeten hebben. Met een beetje aandacht kan het namelijk vaak net wat mooier. Het is een samenspel. In de wintermaanden zijn we een paar avonden bij elkaar gekomen en liepen we ook de routes na. Het netwerk zoals het er nu ligt is duidelijk. Voorheen had je zoveel paaltjes en nu is het een mooi uniform geheel!''

Plezier 202 wandelen 1 docMaar voordat het zover was, moest er nog een heel traject 'bewandeld' worden."Je moet natuurlijk wel toestemming krijgen om overal die bewegwijzeringpaaltjes te plaatsen. Daarvoor moet je praten met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en het Waterschap, maar ook met particuliere grondeigenaren. Het is geweldig om van veel van deze mensen leuke tips te krijgen die de route nog net een stukje mooier maker. Bovendien werkt bijna iedereen er met plezier aan mee'', aldus Nikolien. De route is zo goed als klaar. De paaltjes zijn bij Ambachtelijk Hout van Dichterbij besteld, de mensen van Intos hebben ze geplaatst. Wat nog moet gebeuren is het plaatsen van overzichtskaartjes van het gebied bij de knooppuntpalen en het plaatsen van informatieborden bij de startpunten. Wethouder Voncken: "En in de naaste toekomst gaan we nog een stapje verder: dan kan iedereen via zijn mobiele telefoon op de plek zelf alle gewenste historische informatie krijgen. Nu al is er bij enkele themaroutes in onze gemeente informatie via de QR-code beschikbaar."

Nu al verkennen 202 wandelen 2 doc"Het mooie aan onze route is dat je dankzij de overzichtskaartjes eigenlijk niet eens een wandelkaart nodig hebt. Die maken we overigens wel, maar ook zonder kom je altijd thuis'', aldus de wethouder, zelf een verwoed wandelaar. "Het voordeel van dit systeem is bovendien dat we perfect aansluiten op het netwerk dat bijvoorbeeld ook de gemeente Bergen intussen heeft. Het fietsknooppuntennetwerk in Nederland sluit bijna overal perfect op elkaar aan, nu nog hetzelfde voor het wandelen!" Voordat het toeristisch seizoen begint, wordt het wandelroutenetwerk officieel geopend. Met een wandelkaart kan dan iedereen gemakkelijk een route naar keuze samenstellen. De wandelpioniers kunnen de routes al gaan verkennen. Ook vroeg de gemeente Gennep wandelaars om alvast te kijken naar eventuele fouten of onvolkomenheden. Wethouder Voncken: "Zo wordt de route nóg beter. Het is een belangrijke toevoeging aan ons toeristische product. En natuurlijk hopen we ook onze eigen inwoners op de been te krijgen." 

(De tekst is - met vriendelijke toestemming van de redactie - overgenomen uit Regiomagazine Prat Op de Noordelijke Maasvallei, 15e editie)


6  Rondje Milsbeek

202 Rondje Milsbeekis een ommetje puur op Milsbeekse natuur, historie en andere bijzonderheden toegespitst. Dit werd in 2005 door de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek uitgezet en met een heel eenvoudige publicatie in beperkte oplage bekend gemaakt. 

Vijf jaar later heeft de stichting deze route met medewerking van Natuurmonumenten aanzienlijk professioneler aangepakt o.a. door borden te plaatsen bij bijzondere objecten of bezienswaardigheden (verzorgd door de ANWB en Natuurmonumenten).
 
Vrijwilligers hebben stikkers langs de route aangebracht en de plaatsing van een 3-tal picknickbanken voor hun rekening genomen. De route kan aan de hand van een mooie folder in twee delen van elk ± 7 km worden bewandeld.7  tenslotte is er nog het plan Maasstruinen

202 maasstruinenEnkele leden van het buurtcomité Bloemenstraat hebben in het kader van de problematiek ''alternatief gebruik steenfabriek'' nagedacht en plannen ontwikkeld die volgens hen beter in omgeving en landschap passen. Een van de ideeën betreft het uitzetten van een wandelroute langs de Maas zodat die weer bereikbaar wordt, aansluiting biedt op andere wandelroutes en een verbinding gaat vormen tussen het gebied van de Maaskemp, het Gennerperhuis ten zuiden van de steendabriek en de ''Gebrande Kamp'' ten noorden daarvan.