20_Veldbloemen_02.png

OMO

OMO staat voor Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen

29 Juni 2022
De nieuwe OMO-krant is er
bezorgd bij alle inwoners van Gennep


20 December 2021
OMO-krant 
Een aantal keer per jaar valt de OMO-krant bij inwoners van gemeente Gennep op de mat.
Met deze krant informeren wij u over actuele zaken op het gebied van zorg, werk en welzijn.
Ook leest u over initiatieven van inwoners en verenigingen die bijdragen aan een prettige leefomgeving.

Heeft u de krant gemist en wilt u graag een gedrukt exemplaar? U kunt er een afhalen bij het gemeentekantoor
en op diverse plekken in de gemeente waar Team Toegang aanwezig is, zoals scholen, huiskamers en buurthuizen,
of nu meteen hier digitaal bekijken vanuit de luie stoel.

Wilt u voorgaande uitgaven van de OMO-krant nog eens raadplegen, klik dan op OMO-kranten.  


 

10 December 2021
VOLLE KRACHT VOORUIT

Met de Beleidsvisie 
Blijven(d) Ontmoeten Meedoen Ondersteunen
streeft het gemeentebestuur naar een vitale, inclusieve samenleving,
waarin mensen naar elkaar omkijken, mee kunnen doen en zo prettig leven.
Op basis daarvan is met behulp van inwoners een uitvoeringsprogramma gemaakt.
Daarin is te lezen hoe wordt gewerkt aan het bereiken van deze doelen en hoe dat betaald en gemonitord wordt.
Lees meer