30_herfst_17.png

Welzijn en Zorg

 

Algemene Informatie 

Alarmnummer (Politie, Brandweer, Ambulance) Tel. 1 1 2
Politie (geen spoed) - Tel. 0900-8844

Bewegen
is buitengewoon belangrijk om Lichaam en geest fit houden en om gezond en vitaal oud te kunnen worden, lees meer.

Buurtzorg Gennep - Tel. 06- 13 28 23 83  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  website: http://gennep.buurtzorg.net
Verpleging en verzorging voor cliënten thuis in Milsbeek, Gennep, Heijen, Ottersum, 't Ven.
Voor een hulpvraag kunt u zelf, uw partner of familie, huisarts , specialist of verpleegkundige ons rechtstreeks bellen. Wij zijn 24 uur bereikbaar
en u krijgt direct een teamlid te spreken, die met u een afspraak maakt voor een huisbezoek om uw hulpvraag te inventariseren.
Samen met u en uw naasten wordt dan de nodige zorg afgestemd, rekening houdende met uw beperkingen en mogelijkheden.
De kosten worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.
Het Milsbeeks team (Buurtzorg PG Gennep, Kerkstraat 20)
richt zich specifiek op mensen met geheugen problemen en dementie.
Tel. 06 106 87 074  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dementieconsulent Ouderenverpleegkundige - Tel. 0900-8803  website: www.pantein.nl
(luisterend oor, advies bemiddeling op basis van een zorgplan,
doorverwijzing huisarts/specialist vereist; kosten wordt vergoed vanuit uw basis-zorgverzekering)

Geestelijke Bijstand - Parochie Milsbeek - Tel. 0485- 51 63 23

Gemeentehuis Gennep - Tel. 0485- 49 41 41  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Via de Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, Gennep

Huisarts
- Spoedeisende hulp (avond, nacht, weekend, feestdagen) - Tel. 0900-8880
- Huisartsenpraktijk Milsbeek - Tel. 0485- 51 70 00
- Huisartsenpraktijk Ottersum - Tel. 0485- 51 27 17
- Huisartsenpraktijk Gennep - Tel. 0485- 51 23 17

Maaltijdservice
- Spar Willemsen - Tel. 0485- 51 78 50  website: willemsen.spar.nl
  Een service voor mensen die incidenteel of voor een korte periode maaltijden willen gebruiken, die laagdrempelijk en gemakkelijk dichtbij is.
- Synthese Venray - Tel. 0478- 74 50 74 of 0900-55 000 www.demaaltijdservice.nl   (Koelversmaaltijden)
  De maaltijden worden van te voren bereid en kant-en-klaar bij u aangeleverd.  De maaltijden kennen een houdbaarheid van 12 dagen
  op het moment van bezorgen en dienen  bewaard te worden onder een temperatuur van maximaal 7 graden Celsius. De maaltijden worden
  geleverd in een hittebestendige verpakking die geschikt is voor uw magnetron.  Zo hoeft u deze alleen nog maar even op te warmen.
- Hofmans Catering Malden - Tel. 024- 358 60 76 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   (warme maaltijdvoorziening)
- Maaltijdservice Noord-Limburg - Tel. 0478- 74 50 74 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  De dagelijks bezorgde warme maaltijden zijn voorbehouden aan mensen die hiervoor een sociale indicatie hebben.

Mantelzorg Steunpunt Gennep - Tel. 0485- 51 29 34  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Informatie, advies, luisterend oor, lotgenotencontact
(Beleid van de gemeente Gennep in ontwikkeling)

Ouderenbond KBO Zomerzon Milsbeek - Tel. 0485- 51 39 08  website: www.kbomilsbeek.nl
De doelstelling is de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid
van de leden als individu en als groep te bevorderen.

Ouderenwerker Corry Hopman - Tel. 0485- 51 29 34   website: www.synthese.nl
(beroepskracht in het ouderenwerk in dienst van Synthese)

PapierenBrigade
Vrijwilligers van de Papierenbrigade bieden de helpende hand bij het ordenen van de administratie, aanvragen van regelingen, etc.
Dat doen zij bij mensen thuis. U kunt zich melden bij Team Toegang van de gemeente Gennep.
Voor korte hulpvragen kunt u ook terecht bij het wekelijkse spreekuur in de Kenniskeuken van de Bibliotheek in Gennep, meer info

Personen-alarmering
- www.thuiszorgpantein.nl of via
- Synthese - Tel. 0478- 51 73 17 of
- zorgaanbieder Proteion - Tel. 088-850 0000
Personenalarmering is bedoeld voor mensen die thuis wonen, maar zich niet helemaal veilig voelen. Bent u bang om te vallen en dan
niet meer overeind te kunnen komen? Dan kan personenalarmering een uitkomst zijn.
U krijgt een zendertje dat u aan een snoer om uw hals draagt. Als u plotseling hulp nodig heeft, hoeft u alleen maar op de knop op het zendertje
te drukken en er komt meteen hulp op gang. Dit geldt dag en nacht. Deze vorm van alarmering biedt u veiligheid,
waardoor u langer thuis kunt blijven wonen.

Proteion 
Met aandacht en daadkracht bieden wij elke dag goede zorg en ondersteuning. Een totaalpakket van zorg en diensten, passend bij wat onze cliënt nodig heeft. Zo dragen we bij aan een goed en waardig leven, zo zelfstandig en zo thuis als mogelijk. Onze medewerkers maken Proteion bijzonder. We zijn trots op hun vakmanschap en betrokkenheid en we zorgen dat zíj kunnen uitblinken. Elke dag samen aan de slag om het gewone bijzonder te maken. Neem contact op via tel. 088-8500000 of www.proteion.nl

Team Toegang - Tel. 0485- 49 41 41 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het Team Toegang is het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Gennep.
Heeft u een vraag op het gebied van zorg of welzijn? Samen met u gaat een medewerker van het Team Toegang op zoek naar
een passende oplossing, toegesneden op uw persoonlijke situatie en mogelijkheden lees verder . . . .

MEE - cliëntondersteuning - Tel. 0900 999 888
Hebt u ondersteuning nodig van de gemeente op het gebied van zorg of welzijn en weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken? 
Hebt u behoefte aan iemand die u kan bijstaan, bijvoorbeeld bij een keukentafelgesprek, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. U hoeft daarvoor niets te betalen, want de gemeente verzorgt MEE cliëntondersteuning.

Telefonische Hulpdienst - Tel. 0900-0767

Thuiszorgwinkel Pantein - Tel. 0900-8803 (keuze 4) www.pantein.nl
(hulp- en verpleegmiddelen lenen, huren, kopen)

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Tel. 06- 55 79 02 71  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  website: www.vptznoordlimburg.nl
Wat kan VPTZ voor u betekenen?
Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen
dat het einde nabij is, is dat zwaar. U wilt samen het best mogelijke uit die laatste periode halen.
De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ kunnen daarbij helpen. Ze bieden tijd, aandacht, en ondersteuning aan degene die gaat sterven
en aan zijn/haar naasten. De vrijwilligers zijn er voor u, als het er echt om gaat. De meeste mensen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving worden verzorgd en sterven. Voor naasten is het zorgen voor een ongeneeslijk zieke een dankbare maar zware taak, niet alleen fysiek maar ook geestelijk. Vaak komen zij aan kleine maar belangrijke dingen niet toe.
De VPTZ Noordelijk Noord-Limburg kan in de laatste levensfase hulp bieden. De vrijwilligers werken vanuit hun eigen betrokkenheid
en deskundigheid met de professionele zorg samen. Zo geven zij zowel u als uw naasten tijd, aandacht en ondersteuning op momenten
dat daar behoefte aan is. Dit kan zowel ’s nachts als overdag.
U kunt ook een afspraak maken als u nog niet helemaal zeker bent of u een beroep wilt doen op de hulp die de vrijwilligers bieden.
Ook de afweging of het mogelijk is om thuis te blijven of de voorkeur uitgaat naar een (respijt)verblijf in een hospice kunt u met hen bespreken.
Laat u gerust eerst goed informeren over de mogelijkheden en de werkwijze van de VPTZ-organisatie.

Ziekenhuizen
- Canisius - Tel. 024- 365 76 57 website: www.cwz.nl
- Maasziekenhuis Boxmeer - Tel. 0485- 84 50 00  website: www.maasziekenhuispantein.nl
- Radboud Nijmegen - Tel. 024- 361 11 11  website: www.radboudumc.nl

De Zonnebloem afd. Milsbeek - Tel. 0485- 51 20 08
Iedereen heeft behoefte aan gezelschap, aan lekker bijpraten, een luisterend oor. Wilt u in uw buurt huisbezoek ontvangen om samen een kopje koffie drinken of liever mee met een Zonnebloemactiviteit of met deelnemers uit de regio op vakantie? Maar ook een boswandeling, samen genieten van een lunch, een potje bingo, of een bezoek aan een tuincentrum zou kunnen. De vrijwilligers van de Zonnebloem bieden uitkomst. Zij komen langs kijken naar uw wensen en bespreken de mogelijkheden. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u zich aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger? Neemt u dan contact met ons op. (website landelijk https://www.zonnebloem.nl/)

Dit overzicht is met zorg samengesteld, maar voor eventuele (type)fouten of naderhand veranderde gegevens 
kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

Het melden van onjuistheden en veranderingen maar vooral ook
het doorgeven van aanvullende informatie aan de webmaster wordt zeer op prijs gesteld.


Team Toegang

601 logo Gennep

Team Toegang

Aanspreekpunt zorg en ondersteuning 

Team Toegang: één ingang voor zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden
Het Team Toegang is het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Gennep.
Heeft u een vraag op het gebied van zorg, welzijn, opgroeien of opvoeden?
Samen met u gaat een medewerker van het Team Toegang op zoek naar een passende oplossing,
toegesneden op uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Voor de kleurige publieksfolder klik hier

Samenwerking door professionals
Het Team Toegang bestaat uit deskundige en ervaren medewerkers. Zij zijn speciaal opgeleid om u goed te informeren, te adviseren
en u te helpen bij het oplossen van uw vragen. Zo maken bijvoorbeeld de Wmo-consulenten van de gemeente deel uit van het team,
evenals een wijkverpleegkundige, een welzijnswerker en een
medewerker van het voormalige Centrum voor Jeugd en Gezin.

Samen op zoek naar oplossingen
Uw persoonlijke leefsituatie vormt het uitgangspunt voor de zorg en ondersteuning die u in de toekomst krijgt. Tijdens het zogeheten keukentafelgesprek onderzoekt een medewerker van het Team Toegang samen met u welke zorg en ondersteuning u nodig heeft.
Niet door meteen allerlei hulpverleners in te schakelen, maar door eerst te kijken wat u zelf nog kunt, eventueel met hulp van anderen.

Op basis van het keukentafelgesprek wordt met u een plan gemaakt, het leefzorgplan. Hierin wordt uw persoonlijke situatie schriftelijk
vastgelegd en worden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Uitgangspunt is dat u zelf de regie houdt.

Misschien is er in uw situatie sprake van meerdere, ingewikkelde problemen. In dat geval kan de medewerker van het Team Toegang
besluiten om het Team Thuiscoaches in te schakelen. Dit team is gespecialiseerd in complexe vraagstukken die vragen om intensieve
ondersteuning en begeleiding.

Hoe bereikt u het Team Toegang?
De thuisbasis van het Team Toegang is in het gemeentekantoor. Maar meestal zullen de medewerkers van het team hun werk doen
in de dorpen en de wijken, zoveel mogelijk in de directe omgeving van de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.
U kunt het Team Toegang als volgt bereiken:

Telefonisch: 0485 – 49 41 41
Per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Via de Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, Gennep

Op de volgende tijden kunt u terecht bij het Team Toegang oor al uw vragen over zorg, welzijn en opvoeding:

van maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 12:30 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur.
U kunt ook een mail sturen met uw vraag. U krijgt binnen twee werkdagen een reactie.

In geval van nood kunt u de volgende nummers bellen:
Bij een crisissituatie rondom een jeugdige belt u met de spoedeisende hulp van Bureau Jeugdzorg via (088) 0072990.
Bij psychische nood belt u het nummer (077) 3 55 02 22.

OMO

 

 603 Oomokrant logo12 2018

 

 1 December 2018
 Een aantal keer per jaar valt de OMO-krant bij inwoners van gemeente Gennep op de mat.
 Daarmee informeert het gemeentebestuur u over actuele zaken op het gebied van zorg, werk en welzijn.
 Ook leest u over initiatieven van inwoners en verenigingen die bijdragen aan een prettige leefomgeving.

 Hieronder vindt u de laatste uitgaven van de OMO-krant (klik op de blauwe titel).
 OMO december
 OMO maart
 Beleidsstukken rond sociale thema's vindt u op de gemeente-pagina Beleid Sociaal Domein

 Heeft u de krant gemist en wilt u graag een gedrukt exemplaar? U kunt er een afhalen bij het gemeentekantoor en op diverse plekken
 in de gemeente waar Team Toegang aanwezig is, zoals scholen, huiskamers en buurthuizen.

 

 

Handig

De blauwe titels zijn hyperlinks, door erop te klikken verschijnt er meer informatie

 

Gemeentehuis
Hier vindt u informatie, wegwijs en hulp
over Wonen en Leven, Toerisme, Ondernemen, Regelgeving en Organisatie.
voor informatie, wegwijs en hulp.


Bekendmakingen
De gemeentelijke bekendmakingen staan wekelijks op papier in de gemeenterubriek van 1Gennep. 
Maar via internet kunt u niet alleen de laatste gemeenterubriek raadplegen, maar ook nog alle
voorgaande tot begin van het jaar.
email-service
Nog meer gemak en de gewisheid dat u niet iets ontgaat wat wellicht voor u van belang
zou kunnen zijn is de mogelijkheid van een digitaal abonnement op de wekelijkse email-service
van de overheid.
Naast de gemeentelijke berichten, kunt u zich tegelijk aanmelden voor bekendmakingen
van de provincie en van het waterschap.
 

Wensbus
De Wensbus rijdt van maandag t/m vrijdag 8:00 uur tot 18:00 uur, de tarieven zijn € 1,50 per persoon per rit voor ritten binnen de gemeente Gennep en € 2,50 per persoon per rit voor ritten naar Beugen en Boxmeer. Een rit dient tenminste 1 dag van te voren worden aangevraagd tussen 10:00 en 12:00 uur, telefoon 06 - 14 70 64 05 of per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De coördinator geeft aan hoe laat u wordt opgehaald, indien mogelijk spreekt u ook retour tijd af. De Wensbus rijdt alleen binnen de gemeente Gennep en naar het Maasziekenhuis in Beugen en Madeleine in Boxmeer.


Gemeentegids
Hebt u de huis-aan-huis bezorgde papieren Gemeentegids niet bij de hand, hier kunt u de
digitale versie raadplegen.


Melding doorgeven
Hebt u last van een gat in de weg, of lawaai of afval in de buurt? of is er een storing aan de
openbare verlichting. Geef dan een melding door aan de gemeente via internet.
Het meldingsformulier vind u hier.


Onveilig
Een aandachtspunt uit het Dorpsontwikkelingsplan zijn verkeersonveilige situaties in ons dorp.
Enkele knelpunten zijn inmiddels verholpen of verbeterd,
maar opletten blijft geboden.


Bewegen
is buitengewoon belangrijk om Lichaam en geest fit houden en om gezond en vitaal oud te kunnen worden.


Computer
In onze steeds verder digitaliserende maatschappij is het kunnen omgaan met computer
en/of tablet erg belangrijk.


Klussen
Het zal je maar overkomen:
je lamp die erg hoog hangt is stuk gegaan. Je hebt hoogtevrees en durft hem niet te vervangen;
je hebt je kledingkast uitgemest en er staat een zak oude kleding in de hal. Veel te zwaar
voor jou om hem naar de Humanitas bak te brengen; je bent net geopereerd aan staar
en je kunt de krant niet lezen. Het zou heel fijn zijn als iemand dan even de krant komt voorlezen;
dan kan de klussendienst uitkomst bieden.


Het Genneps Initiatief
Veel inwoners zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt. Het Genneps Initiatief is bedoeld
om al die initiatieven overzichtelijk in beeld te brengen, zodat u heel eenvoudig kunt zien
wat er bij u in de buurt te doen is.


Burenruzie
Irritaties tussen buren over bijvoorbeeld geluidsoverlast van kinderen of dieren, tuinonderhoud
of andere zaken komen regelmatig voor. Het is van belang om een probleem op tijd bespreekbaar
te maken voordat ongenoegens uitgroeien tot zo grote proporties dat en normaal gesprek 
niet meer mogelijk blijkt te zijn.
Wanneer zo'n situatie eenmaal is ontstaan kan ''Buurtbemiddeling'' wellicht een uitkomst bieden.

 

Wensbus

      606 wensbus 2017

Nieuws van de wensbus
De Wensbus is, zoals verwacht, met een langzame instroom van gebruikers redelijk geland in Milsbeek.
Er is sprake van ± 15 (regelmatige) gebruikers in Milsbeek. Gereden wordt met name naar Gennep (fysio en sporten),
verder gaan regelmatig mensen naar Ottersum voor activiteiten van KBO Ottersum.
Ook worden Madeleine Boxmeer en het Maasziekenhuis Beugen bezocht.

De bekendheid moet groeien, vooral door mondelinge reclame, want de groei mag rustig meer worden.
De Wensbus is ook beschikbaar voor korte ritten in Milsbeek zelf, al is het maar 500 meter. De doelgroep is vooral 
oudere mensen, niet de sportvereniging die jeugdelftallen wil vervoeren.

De leden van de Stichting Wensbus willen graag meedenken in het stukje vervoer wanneer zij suggesties ontvangen
of meldingen krijgen van groepen die behoefte hebben aan uitstapjes zoals bijvoorbeeld winkelmiddagen
of bezoek aan musea of markten in de buurt.

wensbus regels

 
Wensbus 
vanaf 1 januari 2017 ook voor Milsbeek beschikbaar

606 WensbusAl in 2014 reed de Wensbus als pilotproject in Ottersum en Ven-Zelderheide. Dit jaar loopt de pilot af en wordt de wensbus ondergebracht
in de nieuw gevormde stichting “Wensbus”. Deze stichting zet de exploitatie van de bus voort.

Doel van de wensbus is het bevorderen van de leefbaarheid in de kleinere kernen van Gennep. Daarom heeft SL!M onlangs met de organisatie
van de wensbus kunnen afspreken dat de bus vanaf 1 januari 2017 ook beschikbaar is voor Milsbeek.

De Wensbus wordt gerund door vrijwilligers en is er voor iedereen, maar de pilot heeft geleerd dat de bus vooral interessant is voor ouderen. De Wensbus biedt tegen lage kosten vervoer van deur tot deur binnen de gemeente Gennep en van en naar enkele zorglocaties buiten de gemeente, zoals het Maasziekenhuis in Beugen en Madeleine in Boxmeer. Moet u naar de huisarts? Wilt u op bezoek, bijvoorbeeld bij Norbertushof of wilt u gewoon gaan winkelen in het dorps of in Gennep? Doet u gerust een beroep op de wensbus.

De spelregels
De Wensbus rijdt van maandag t/m vrijdag 8.00 uur tot 18.00 uur,
de tarieven zijn € 1,50 per persoon per rit voor ritten binnen de gemeente Gennep
en € 2,50 per persoon per rit voor ritten naar Beugen en Boxmeer.

Een rit dient tenminste 1 dag van te voren worden aangevraagd bij de coördinator
* telefonisch tussen 09.00 en 12.00 uur bij de coördinator (Tel. 06-14 70 64 05) 
* of per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De coördinator geeft aan hoe laat u wordt opgehaald,
indien mogelijk spreekt u ook retourtijd af.
De Wensbus rijdt alleen binnen de gemeente Gennep
en naar het Maasziekenhuis in Beugen en Madeleine in Boxmeer.

Vrijwilligers gezocht
De wensbus bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Nu Milsbeek gebruik kan maken van deze mooie voorziening ligt het voor de hand dat er ook vrijwilligers vanuit Milsbeek gaan meedraaien.
Doet u mee? 
bijvoorbeeld als chauffeur of als coördinator? U kunt zich hiervoor aanmelden bij SL!M via het contactformulier op onze website.
Ook zoekt het bestuur van de nieuwe stichting “Wensbus” versterking uit Milsbeek.
Uw belangstelling voor een bestuursfunctie kunt u melden via het contactformulier op onze