50_16_KorteBaan.png

Rondweg revisited

 

2 februari 2020
Inleiding
Een eerder ontwikkeld plan om de Zwarteweg te ontlasten van het zware vrachtverkeer (voornamelijk de frequente zandtransporten) door middel
van een nieuw aan te leggen rondweg is door politieke besluitvorming in december 2014 gesneuveld.
Nu wordt het plan onder de nieuwe naam ''Verbindingsweg'' met een aangepast ontwerp en een iets andere route opnieuw gelanceerd. Omdat
''Rondweg'' verbonden is met negatieve associaties vanwege het mislukte project in het verleden heeft men nu gekozen voor ''Verbindingsweg'',
een voor de hand liggende benaming vanwege de verbinding tussen Rijksweg 271 en Ringweg.
In een van de gesprekstafels in het kader van de bestemmingsplanprocedure wordt uitgelegd dat het in feite nog steeds om een rondweg gaat.
In het collegeprogramma is namelijk al aangegeven dat deze verbindingsweg niet alleen wordt aangelegd voor ontsluiting van het vrachtverkeer
van Koningsven De Diepen, maar ook voor een veilige en leefbare dorpskern Milsbeek. Zodoende dient deze als toekomstige verbinding
voor alle verkeer van de N271 richting Groesbeek en vice versa.
(feitelijk onderdeel van een totaaloplossing, om doorgaand verkeer te weren uit de dorpskernen van Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide).

Klik hier voor de uitgebreide informatie in de omvangrijke documentatie (± 770 pagina's) van de bestemmingsplanprocedure.
Voor een door SL!M ingediende zienswijze  klik hier.

Onderstaand het voorgestelde plan (opgedeeld in drie deel-plaatjes vanwege de voor een webpagina onhandelbare totale lengte)

    407  aansluiting ringbaan
    Aansluiting Ringweg
  407 trace  verbindingsweg 407 omgeving kroefsestraat onderkant
    Omgeving OnderkantKroefsestraat
    407 aansluiting N271
    Aansluiting Rijksweg