20_vierdaagse(2).png

Veilig Buitengebied

 

Keurmerk Veiligheid Buitengebied
Na een pilot in Heijen wordt er nu gewerkt aan het projekt voor de hele gemeente Gennep,
ook Milsbeek doet mee.

Het keurmerk is weliswaar gericht op de veiligheid van het buitengebied, maar in dorpen als Milsbeek zijn kern en buitengebied verweven.
Veel dorpsgenoten komen vaak in het buitengebied of hebben er op één of andere manier een relatie mee. Het bord “bebouwde kom” is immers
geen harde grens waar veiligheid stopt of begint. Het gaat ons allen aan. We moeten ons realiseren dat kwetsbare dorpsgenoten doelwit kunnen zijn
van criminelen. Afgelegen wonen kan kwetsbaarheid geven. Ook financiële zorgen kunnen kwetsbaarheid geven.
Contact kan kwetsbaarheid verminderen.
201 inbreker buitengebiedVeiligheid is een breed begrip, vandalisme, brand, inbraak, vervuiling, georganiseerde criminaliteit
en zelfs verkeersveiligheid horen erbij. Om het keurmerk te halen wordt er samengewerkt in een werkgroep. Deelnemers zijn de gemeente, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (procesbegeleider), de politie, de brandweer, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
en de dorpsraden. Dus ook SL!M.
Samenwerking, contact, vertrouwelijkheid en bewustwording zijn sleutelwoorden. Netwerken in een gebied zijn van belang. Korte lijntjes werken. Het bekendste voorbeeld zijn de Buurt-whatsapp-groepen”.
In het buitengebied is buurt een betrekkelijk begrip, maar buurwhatsapp kan natuurlijk ook.
Zien, signaleren en delen zijn belangrijk. Mensen die van minder goede wil zijn hebben een hekel aan gezien worden. Hierbij past ook het project “camera in beeld”. Steeds meer bedrijven en burgers maken voor hun veiligheid gebruik van camera’s. Deze camera’s kunnen voor de politie een belangrijke informatiebron zijn bij incidenten. Wist u dat u uw camera daarvoor bij de politie kunt aanmelden? Gewoon doen. Op de website camera in beeld kunt u hierover meer informatie vinden.

Daar waar toezichthoudende organisaties slechts over een beperkt aantal ogen en oren beschikken hebben we als burgers en bedrijven veel meer
capaciteit. Ieder kan bijdragen aan veiligheid. Gebruik daarom uw buurtwhatsapp. Wilt u een melding doen over de openbare ruimte?
Bel dan de gemeente  via 0485-494141. Ook is er hiervoor een handige website.
Daarnaast zijn er natuurlijk de telefonische ingangen van de politie en de brandweer. En bij spoed… uiteraard altijd 112.

Wilt u het lokaal houden? SL!M gaat lokaal een digitaal spreekuur organiseren. Hierover later meer.
Het keurmerk veiligheid buitengebied gaat overigens veel verder dan het voorgaande. Zo is er bijvoorbeeld ook aandacht voor preventie, cybercrime,
ondermijning, verkeersmisdragingen en voor “goed verhuur” van bedrijfspanden en schuren. De werkgroep heeft alle aandachtpunten in een
maatregelenmatrix opgenomen.
Nog meer informatie kunt u vinden door te klikken op de navolgende links:  maatregelenmatrix,  flyer drugslabs  en  flyer uwpandverhuren

Heeft u nog suggesties of wilt u als dorpsgenoot meedenken over het voorgaande dan kunt u via het contactformulier op deze website reageren.
Het project zal naar verwachting nog een aantal jaren doorlopen. Via “Op de Milsbèk” zullen we u blijven informeren over het project.
Veiligheid is van ons allemaal.