30_herfst_12.png

Tielebeek

 
Herinrichting bovenloop Tielebeek
408 bovenloop tielebeek


Begin januari start de herinrichting van de Tielebeek in Milsbeek. Rondom de Tielebeek wordt een robuust, klimaatbestendig watersysteem gerealiseerd. Daarnaast wordt ook het rioolstelsel vernieuwd en uitgebreid. Zo zorgen we ervoor dat de bovenloop van de Tielebeek
voldoet aan de functie van 'natuurbeek' en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april 2021.
Uitvoerder Ploegam heeft een YouTube-filmpje gemaakt om uitleg te geven over de maatregelen, werkzaamheden en fasering van het geheel. 

 408 Fasering bovenloop tielebeek

Ook op de website van het Waterschap is een filmpje te bekijken met meer gedetailleerde uitleg over het projectdoel
en wat precies daarvoor gedaan wordt.

Het project wordt mede gefinancierd door
de Provincie Limburg en
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

408 prov.limburg label408 EU label