20_Veldbloemen_02.png

Podium

 

                                                                   Milsbeekse Vaas voor Nelly Keukens


 303 Nelly Keukens bTraditiegetrouw werd op 21 november 2022 tijdens de jaarlijkse informatieavond
voor dorpsgenoten in De Diepen de Milsbeekse Vaas 
door de dorpsraad SL!M 
uitgereikt.

De Milsbeekse Vaas is een blijk van waardering voor dorpsgenoten die zich belangeloos inzetten
ivoor de gemeenschap van Milsbeek. Wie in dit gezelschap beslist niet mag ontbreken is Nelly.

Haar inzet voor Milsbeek was (en is nog steeds) erg groot. Al meer dan 30 jaar werkzaam voor
onze parochie: 
ze was werkzaam voor pastoor Ben van Dijck en als vrijwilligster voor het kerkbestuur 
en voor het pastorale team waar ze de administratieve zaken, 
zoals het voorbereiden van de
Eerste Heilige Communie, het Vormsel 
en de gezinsvieringen op zich nam. Ook volgde Nelly
pastorale 
cursussen om voor te kunnen gaan in woord- en communiediensten, gebedsdiensten,
avondwakes en uitvaarten.

Ze stond aan de wieg van het parochieblad, dat in 2013 overging in'Op de Milsb├Ęk' en waaraan ze 
vandaag de dag als redactielid 
nog steeds input levert en een van de bezorgers is.
Ook is Nelly 
nog twee ochtenden in de week als gastvrouw aanwezig op de pastorie voor het
opnemen van misintenties, en om een praatje te maken met inwoners 
en koffie te zetten voor de
vrijwilligers die de tuin en de kerk schoonhouden.


Haar inzet als bestuurslid bij KBO (18 jaar) en Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (5 jaar) blijft niet
onopgemerkt. Ze regelt, samen met 
haar man Harrie, de bezorging van het KBO-blad en helpt mee
met graven 
schoonmaken voor Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.