50_08_Kom_Zwarteweg.png


Archief

SL!M-werkgroep In Beweging, 2013

De werkgroep ''In Beweging'' en het DOP
In het DorpOntwikkelingsPlan zijn een aantal punten opgenomen, die te maken hebben met verkeer en veiligheid. De werkgroep In Beweging is met deze punten aan de slag gegaan. De werkgroep loopt nu na welke punten zijn gemeld en welke van de lijst al door de gemeente zijn verholpen.

103 taludTussen Plateel en Vuurtest is bijvoorbeeld een hemelwater-infiltratievijver gegraven, waarvan de oevers onveilig zijn voor jonge kinderen, doordat ze zo steil zijn. Wanneer een kind op het talud uitglijdt en gaat rollen kan het niet meer stoppen en komt onherroepelijk in het water terecht. 

Die problematiek is inmiddels bij het gemeentebestuur aangekaart. Het bestuur van SL!M heeft een door de werkgroep opgesteld concept, waarin de het gevaar van de te steile oevers wordt uiteengezet, doorgestuurd naar het gemeentebestuur met een verzoek om overleg c.q. oplossing.
Toevallig werd SL!M tegelijkertijd door een buurtbewoner benaderd met de vraag of de stichting met dit actiepunt uit het Dorpsontwikkelingsplan nog iets ging doen. Een positieve samenloop voor de bewoner. Maar hier is wel het signaal op zijn plaats dat SL!M niet ervoor is om vragen, problemen van inwoners op te lossen. Alle DOP-actiepunten zijn destijds door inwoners aangedragen en het is de bedoeling dat de initiatieven van hen komen om een bepaald actiepunt op te pakken. SL!M is ervoor om te helpen, te adviseren en voor zover nodig formele stappen te ondernemen richting overheden.

 


Reconstructie Rijksweg N271
401 N271Dit Infra-project van de provincie vormt speerpunt van aandacht voor deze werkgroep.
Sinds 2004 werkt de provincie in samenspraak met de gemeente aan plannen om de Rijksweg ter hoogte van Milsbeek aan te passen. Na verschillende mislukte pogingen om alle neuzen in een richting te krijgen is een en ander in een stroomversnelling gekomen na de vaststelling van het bestemmingsplan ''Reconstructie Rijksweg 271'' door de gemeenteraad. 
Diverse informatie- en overlegsituaties gedurende de laatste maanden zijn voorafgegaan aan de presentatie van de ''defintieve'' plannen aan de inwoners van Milsbeek op 21 februari 2013.

Uitgebreidere informatie is te vinden onder de menu-knop PROJECTEN, submenu Rijksweg 271.
Zie ook www.gennep.nl.