50_16_KorteBaan.png


Archief

SL!M-werkgroep Jeugd, 2013

 
De werkgroepen Jeugd en Praktisch willen heel graag de speelgelegenheden in Milsbeek aanpakken. De kinderen van Milsbeek hebben aangegeven dat deze niet (meer) voldoen aan hun verwachtingspatroon. Een gesprek met de gemeente was niet erg bemoedigend. Allerlei formele bezwaren werden aangevoerd in plaats van mee te denken hoe iets wel kan worden gerealiseerd. Een dergelijke ambtelijke houding demotiveert! Het is een schoolvoorbeeld waarop de communicatie NIET moet!
Maar de werkgroep gaat niet bij de pakken neerzitten. Om de wens van de kinderen te kunnen vervullen, vragen zij op andere wijze om hulp, en wel met een mooi opgemaakte brief aan ouders, verzorgers en anderen. Klik hier voor de brief.

De verontwaardigde reacties vanuit de werkgroep hebben inmiddels wel tot gevolg gehad dat er nu met de gemeente verder wordt gepraat. De oproep aan mensen die mee willen denken en werken geldt nog steeds!

 

BSO
De mogelijkheden van buitenschoolse opvang (BSO) in Milsbeek zijn niet optimaal. Er is op dit moment slechts plaats voor 15 kinderen voor de locatie boven het 't Trefpunt. De overige kinderen worden iedere dag met taxibusjes vanuit school naar Middelaar, Ottersum en Gennep gebracht. 't Trefpunt heeft geen mogelijkheid tot uitbreiding en er is geen doorstroming (wachtlijst is daardoor erg lang). Uit een in het najaar van 2012 afgenomen enquête blijkt dat ouders de speelzolder boven ’t Trefpunt te klein vinden en het aanbod voor oudere kinderen onvoldoende. Hoewel ouders wel tevreden zijn over de grootte van de BSO-locatie en het aanbod in Middelaar en Ottersum, blijft Milsbeek vanwege de reisafstand voor het ophalen toch de voorkeurslocatie.

De school staat na schooltijd vaak leeg, hier zou misschien meer mee gedaan kunnen worden. Wellicht kan SL!M een keer met de school en om tafel gssn zitten om de mogelijkheden te bespreken.
Positief is wel dat in 2013 de voorschoolse opvang inmiddels op gang gekomen.

De werkgroep Jeugd heeft de uitkomsten van de enquête BuitenSchoolseOpvang (BSO) Milsbeek incl. Dagopvang en VoorSchoolseOpvang (VSO) doorgeleid naar basisschool De Drie Vijvers en ''Spring Kinderopvang''. Met belangstelling wacht de werkgroep op een reactie en op voorstellen voor het vervolg.