50_14_RozrnbroekWest.png


Archief

Teelebeek

 


De veranderingen in beeld
klik op de afbeelding voor een vergroting


15 september 2015  Stand van zaken -  Lees hier het bericht uit het dorpsblad "Op de Milsb├Ęk" 


4 september 2015  Startsein werkzaamheden voor een natuurlijk herstel van de Teelebeek 

door de heer dr. Jan Welles (wethouder van de gemeente Gennep),
de heer Geertjan Wienhoven (wethouder van de gemeente Mook en Middelaar) en
mevr. dr. Joke Kersten (portefeuillehouder projecten beekherstel bij Waterschap Peel en Maas).

Klik op de onderstaande foto's voor een vergroting van de afbeeldingen.


 

Natuurpareltje voor Milsbeek
De Teelebeek, een zogenaamde Natuurbeek, ontspringt aan de rand van de stuwwal en wordt voornamelijk gevoed door kwelwater. De bovenloop gaat dwars door het gebied Koningsven-De Diepen. Vervolgens loopt de beek via de bebouwde kom van Milsbeek, kruist de rijksweg N271, stroomt door een intensief landbouwgebied, kruist een waterkering, een vispassage, een meetstuw en mondt dan via natuurgebied De gebrande Kamp uit in de Maas.

Op 24 augustus 2015 start een herinrichtingproject met het doel het ecologisch herstel van de beekloop, tussen de provinciale weg N271 en de Maas te realiseren zodat dit gedeelte van de Teelebeek in overeenstemming komt met de Natuurbeek-functie.Het traject is ca. 2,5 km lang en omvat drie verschillende landschapstypes:
1 intensief landbouwgebied, tussen de rijksweg en de Ketsestraat;
2 kleinschalig (landbouw)gebied, tussen de Ketsestraat en de Bloemenkamp;
3 natuurgebied De Gebrande Kamp, tussen de Bloemenkamp en de Maas.

Met de herinrichting van de beekloop wordt beoogd de vispasseerbaarheid weer mogelijk te maken door o.a. de bestaande meetstuw en vistrappen te verwijderen en door de monding van de Teelebeek in de Maas aan te passen. Verdere maatregelen zijn erop gericht omde ecologische en landschappelijke betekenis van het gebied te verbeteren. Zo worden Faunapassages aangelegd en percelen langs de beek aangepast. Wandelaars zullen straks via schouwpaden kunnen genieten van de natuurlijk ingerichte beek.

De werkzaamheden zullen tot uiterlijk op 30 oktober 2015 duren.In verband met mogelijk overlast heeft het met de uitvoering belast aannemingsbedrijf omwonenden en belanghebbenden schriftelijk ge├»nformeerd over de geplande werkzaamheden en de tijdelijke verkeersmaatregelen. Voor deze brief klik hier.

 408 topograf.schets werkzaamhede Tielebeek