50_19_Potkuilen.png


Werkgroep Senior-Junior

 

Senior-Junior en de verbinding
zo luidt de complete naam van deze SL!M werkgroep

Daarmee maakt de werkgroep met haar naam meteen duidelijk waar ze voor staat:
streven voor behoud en verbeteren van een zorgzame Milsbeekse samenleving met plezierige contacten,
waarbij jongeren kunnen profiteren van kennis en ervaring van ouderen
en omgekeerd ouderen zich gewaardeerd kunnen voelen door aandacht en hulp van jongeren.

Zo heeft de werkgroep aan de wieg gestaan van het Huiskamerproject, dat onder leiding van een
inmiddels zelfstandig bestuur voortvarend werkt aan het realiseren daarvan.

In het kielzog van dat project staat het streven naar het aanstellen van een Dorpsondersteuner,
die voor de inwoners een adviserende en bemiddelende rol richting uitvoerende instanties
zou moeten kunnen vervullen.

Een beoogd eetkamerproject is vooralsnog beperkt tot de (nu al haast traditioneel geworden) Nieuwjaarsmaaltijd
voor alle inwoners (tot een maximum van 50 deelnemers).
De in de werkgroepnaam besloten doelstelling komt aardig tot gelding door de uitnodiging van kinderen
van de basisschool. Na wat presentaties door de jonge gasten ontstaan spontaan plezierige een-op-een contacten tussen jong en oud.

Tenslotte is en nog een wapenfeit, namelijk de inmiddels ook al verzelfstandigde Klussendienst
onder bezielende leiding van Gerry Ehren. 


En verder . . . . . .

103 rolstoel 2Milsbeek toegankelijk ?
Hoe toegankelijk is Milsbeek voor mensen die gebruik maken van een rolstoel,
rollator of wandelstok ?

Blijvende aandacht vraagt dit actiepunt uit het Dorpsontwikkelingsplan van Milsbeek (DOP). 

Weet u plaatsen in Milsbeek waar de doorgang belemmerd wordt voor rolstoelgebruikers? 
waar de stoepen te scheef zijn om recht op het pad te kunnen blijven? 
of is er een paaltje of stoeprand waardoor een goede doorgang bemoeilijkt wordt?

U kunt dit melden bij SL!M en dat kan
via het contactformulier op deze website
of door een briefje te doen in de brievenbus van de Klussendienst in de Spar.
Graag de volgende gegevens noteren:
-     Waar is het knelpunt ? 
-     Wat is het probleem ? 
-     Uw naam als melder 
-     Uw telefoonnummer of emailadres (om contact op te kunnen nemen bij vragen)
Uitleg van de situatie en eventueel een foto kan het probleem verhelderen
en het maakt duidelijk waar het knelpunt zich bevind.
De werkgroep Senior-Junior bekijkt de meldingen en aan wie het gemeld kan worden
die er dan mogelijk iets aan kan veranderen.
Dat kan de gemeente zijn, een bedrijf, de Klussendienst of misschien nog iemand anders. 

Jean van den Broek,
Gerja van Hunen,
Anke Sonnemans.