50_20_Telebeekstraat.png


Podium24 december 2020303 vogelvoederhuisje
Update na verspreiding van de nieuwsbrief
Eerste aanvrager verast met een vogelvoederhuisje  

Nadat de brief is verspreid in ons dorp (bezorgers hartelijk dank voor jullie inzet!)
hebben verschillende mensen zich aangemeld voor het maken of het ontvangen van een vogelvoederhuisje.
Een aantal vrijwilligers is de afgelopen weken druk in de weer geweest, en de eerste aanvrager hebben we kunnen verrassen met een vogelvoederhuisje

Op de oproep voor een wandelmaatje reageerde iemand met de vraag om een fietsmaatje.
Mooi om te zien dat uit een reactie weer een nieuw idee ontstaat.Nieuwsbrief aan alle inwoners van Milsbeek

De komende maanden en zeker ook de decembermaand zullen nog steeds in het teken staan
van Corona.
Waar we andere jaren druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de feestdagen,
is het dagelijks leven
nu grotendeels stilgevallen. Elkaar ontmoeten is lastig, terwijl dit nu zo belangrijk is.

Daarom deze nieuwsbrief van SL!M met initiatieven om contacten te leggen tussen dorpsgenoten
en om jong en oud, juist in deze periode te steunen en met elkaar te verbinden.

 
  303 vogelhuisje
Vogelvoederhuisje
 
Hoe maken we de tuin gezelliger voor mensen, die nu slecht naar buiten kunnen?
Met vogels in de tuin. We zoeken vrijwilligers die de vogelhuisjes willen maken.
Het benodigde materiaal is beschikbaar gesteld door Jacobs Timmerbedrijf BV en Bouwkringloop De Loods.
Belangstellenden die graag een gratis exemplaar ontvangen kunnen dit aangeven.
Contactpersoon: Herm ten Haaf: 06 21851517

  303 boeken  
Boeken

Niets meer om te lezen? Mensen, die graag een boek willen lenen, kunnen zich  melden.
We vragen vrijwilligers die boeken uit kunnen zoeken of boeken over hebben
en die willen uitlenen en rondbrengen.
Contactpersoon: Joke Horsten: 06 40969740


Leesclub
Zijn er dorpsgenoten die graag deel willen nemen aan een leesclub?
En iemand die deze nieuwe leesclub zou willen coördineren?
Via het Zoomaccount van SL!M is het mogelijk om ook digitaal contact te maken.
Contactpersoon: Joke Horsten: 06 40969740

  303 wandelmaatjes  

Wandelmaatjes

Samen een wandeling maken is gezelliger dan alleen.
Laat het ons weten als je graag een wandelmaatje zou willen hebben.
Contactpersoon: Dolinda Wijnhoven: 06 82298790

 

  303 soep   Nieuwjaarsmaaltijd
Een jaarlijks terugkerende traditie die deze keer ook op een andere manier
vorm zal worden gegeven. Zijn er verenigingen of een andere groepen Milsbekenaren
die een alternatief willen organiseren?

Een voorstel is bijvoorbeeld om met een “soepkar” door het dorp te gaan.
Degenen die anders naar de Nieuwjaarsmaaltijd zouden gaan kunnen zo worden getrakteerd
op soep en een praatje.
We staan natuurlijk ook open voor andere suggesties.
Contactpersoon: Herm ten Haaf: 06 21851517
Eigen ideeën?  Die zijn natuurlijk van harte welkom!
Contactpersoon: Dolinda Wijnhoven: 06 82298790

We horen graag van jullie.
We wensen iedereen fijne feestdagen in goede gezondheid toe,
SL!M Milsbeek en Dorpsondersteuner Dolinda Wijnhoven