20_vierdaagse(2).png

Veilig Buitengebied

 

Keurmerk Veiligheid Buitengebied
Na een pilot in Heijen wordt er nu gewerkt aan het projekt voor de hele gemeente Gennep,
ook Milsbeek doet mee.

Het keurmerk is weliswaar gericht op de veiligheid van het buitengebied, maar in dorpen als Milsbeek zijn kern en buitengebied verweven.
Veel dorpsgenoten komen vaak in het buitengebied of hebben er op één of andere manier een relatie mee. Het bord “bebouwde kom” is immers
geen harde grens waar veiligheid stopt of begint. Het gaat ons allen aan. We moeten ons realiseren dat kwetsbare dorpsgenoten doelwit kunnen zijn
van criminelen. Afgelegen wonen kan kwetsbaarheid geven. Ook financiële zorgen kunnen kwetsbaarheid geven.
Contact kan kwetsbaarheid verminderen.
201 inbreker buitengebiedVeiligheid is een breed begrip, vandalisme, brand, inbraak, vervuiling, georganiseerde criminaliteit
en zelfs verkeersveiligheid horen erbij. Om het keurmerk te halen wordt er samengewerkt in een werkgroep. Deelnemers zijn de gemeente, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (procesbegeleider), de politie, de brandweer, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
en de dorpsraden. Dus ook SL!M.
Samenwerking, contact, vertrouwelijkheid en bewustwording zijn sleutelwoorden. Netwerken in een gebied zijn van belang. Korte lijntjes werken. Het bekendste voorbeeld zijn de Buurt-whatsapp-groepen”.
In het buitengebied is buurt een betrekkelijk begrip, maar buurwhatsapp kan natuurlijk ook.
Zien, signaleren en delen zijn belangrijk. Mensen die van minder goede wil zijn hebben een hekel aan gezien worden. Hierbij past ook het project “camera in beeld”. Steeds meer bedrijven en burgers maken voor hun veiligheid gebruik van camera’s. Deze camera’s kunnen voor de politie een belangrijke informatiebron zijn bij incidenten. Wist u dat u uw camera daarvoor bij de politie kunt aanmelden? Gewoon doen. Op de website camera in beeld kunt u hierover meer informatie vinden.

Daar waar toezichthoudende organisaties slechts over een beperkt aantal ogen en oren beschikken hebben we als burgers en bedrijven veel meer
capaciteit. Ieder kan bijdragen aan veiligheid. Gebruik daarom uw buurtwhatsapp. Wilt u een melding doen over de openbare ruimte?
Bel dan de gemeente  via 0485-494141. Ook is er hiervoor een handige website.
Daarnaast zijn er natuurlijk de telefonische ingangen van de politie en de brandweer. En bij spoed… uiteraard altijd 112.

Wilt u het lokaal houden? SL!M gaat lokaal een digitaal spreekuur organiseren. Hierover later meer.
Het keurmerk veiligheid buitengebied gaat overigens veel verder dan het voorgaande. Zo is er bijvoorbeeld ook aandacht voor preventie, cybercrime,
ondermijning, verkeersmisdragingen en voor “goed verhuur” van bedrijfspanden en schuren. De werkgroep heeft alle aandachtpunten in een
maatregelenmatrix opgenomen.
Nog meer informatie kunt u vinden door te klikken op de navolgende links:  maatregelenmatrix,  flyer drugslabs  en  flyer uwpandverhuren

Heeft u nog suggesties of wilt u als dorpsgenoot meedenken over het voorgaande dan kunt u via het contactformulier op deze website reageren.
Het project zal naar verwachting nog een aantal jaren doorlopen. Via “Op de Milsbèk” zullen we u blijven informeren over het project.
Veiligheid is van ons allemaal.Duofiets 

   
  25 mei 2022
Duofiets vanaf de Huiskamer
Vanaf juni staat de duofiets op donderdag in de even weken tijdens de open inloop geparkeerd bij de Huiskamer. Bezoekers kunnen dan een ritje,
van ongeveer een uur, gaan maken samen met een vrijwilliger. Bij mooi lekker op de fiets door de omgeving van Milsbeek!
Reserveren voor deze donderdagmiddagen kan tijdens de open inloop, maar is niet nodig. Het gaat om de volgende data:

2 juni     16 juni     30 juni     14 juli    28 juli     11 augustus     25 augustus


   
  September 2021
Duofiets nu ook beschikbaar voor een cultuurroute van de Milsbeekse Wandelgidsen
lees meer
   

April 2021

Een duofiets is een fiets waar twee personen naast elkaar kunnen zitten. Een van beiden moet in staat zijn de fiets te besturen.
De andere fietst zo goed mogelijk mee. De fiets is elektrisch ondersteund. Het is geen atletische uitdaging om hem te gebruiken.
Een duofiets is in andere delen van Gennep een succes gebleken.
Veelal ouderen, die anders moeilijk de deur uitkomen kunnen zo toch op een uitje worden getrakteerd.
Met subsidies van de gemeente, de huurdersraad van Destion, Rabobank en ANWB is het SL!M gelukt om het bedrag voor de aanschaf
van de fiets bij elkaar te sprokkelen. De locatie bij de pastorie is ter beschikking gesteld door het kerkbestuur en in februari
is de fiets zo feestelijk mogelijk in gebruik genomen.

De fiets is beschikbaar voor inwoners van Milsbeek. Reserveren is mogelijk via het contactformulier op deze website of via de mail
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Het moet allemaal nog een beetje groeien. Er wordt ook gewerkt aan reserveringsapp, waardoor reserveren makkelijker wordt
en het ook zichtbaar is, wanneer de fiets al is gereserveerd. We werken met dagdelen tussen negen en vijf uur.
Bij de uitgifte van de fiets wordt uitleg gegeven.

We hopen op een mooie zomer met veel fietsmogelijkheden.


 
Het gebruik van de duofiets kan beginnen.

  607 onthulling 2 (Copy)607 onthulling 1 (Copy)
  Met goede buitenverlichting en onder andere een camera werd de stalling goed beveiligd. Nu er ook
vrijwilligers zijn en een reglement is vastgesteld kan de duofiets in gebruik worden genomen.
Met deze woorden nodigde Ronald Starrenburg wethouder Peperzak en bestuursleden Han de Kreuk en
Herm ten Haaf uit om de duofiets - die afgedekt was met de Milsbeekvlag - te onthullen.
Wethouder Peperzak memoreerde hoe belangrijk de duofiets is voor mensen die niet meer goed kunnen fietsen.
Elders levert zo’n duofiets veel blijdschap op.
Hij complimenteerde SL!M met het resultaat en wenste gebruikers veel plezier toe.

Hieronder staan de regels voor het gebruik van de duofiets en hoe dorpsgenoten de duofiets kunnen reserveren.
Om het het reglement in te zien, klik hier.

  Regels voor het gebruik van de duofiets

De duofiets van SL!M is bedoeld voor gebruik door dorpsgenoten uit Milsbeek die door omstandigheden niet of slecht zelfstandig kunnen fietsen. Met de duofiets wil SL!M bevorderen dat deze dorpsgenoten er toch met de fiets op uit kunnen gaan en anderen kunnen ontmoeten. Op elk gebruik van de duofiets zijn onderstaande regels en het reglement van toepassing. 


1. Beschikbaarheid
De Duofiets is 7 dagen per week van 9:00 uur tot 17:00 uur beschikbaar voor tweetallen waarvan de één onder de doelgroep valt en de ander kan worden gezien als begeleider of (SL!M)vrijwilliger). De fiets kan per dagdeel worden gereserveerd met een maximum van 2 dagdelen per keer. Een dagdeel is een morgen van 9 tot 12:30 uur en een middag van 13:30 tot 17:00 uur.

2. Bereikbaarheid
voor reserveren      via deze website                                         contactformulier
                               via de mail                                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                                                                          
                               via de telefoon                                             06-302 723 10
                                                                                                
3. Reserveren
Reserveren van de duofiets dient te geschieden bij de coördinator tenminste 1 dag van te voren via telefoon, via email of via de website van SL!M. Bij het reserveren dient te worden opgegeven door wie de duofiets gebruikt gaat worden. Van beide gebruikers wordt naam en adres geregistreerd waarbij tevens wordt vermeld wie bestuurder is en wie duopassagier. Wanneer de afspraak niet kan doorgaan moet de reservering zo spoedig mogelijk worden geannuleerd. Bij het reserveren kunnen aanvullend aan dit reglement afspraken worden gemaakt over het ophalen, gebruiken en retourneren.

4. Ophalen fiets
De fiets moet door de bestuurder worden opgehaald bij de beheerder conform de afspraak die bij het reserveren is gemaakt. Bij het ophalen hoeft de duopassagier niet aanwezig te zijn. Bestuurder mag bij het ophalen niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn. De beheerder kan vragen om legitimatie en de gegevens van de legitimatie vastleggen. Bij het ophalen controleren beheerder en bestuurder of de fiets compleet en in goede staat is. Een checklist daarvoor is bij de fiets beschikbaar. De bestuurder parafeert het logboek ten teken dat hij/zij de fiets met toebehoren in goede orde heeft ontvangen. Vanaf het moment van ophalen zal de bestuurder de fiets nergens onbeheerd of onveilig stallen of achterlaten.

5. Onderweg
De bestuurder is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Indien nodig helpt de bestuurder de duopassagier met op- en afstappen, daarbij kan armleuning worden opgeklapt en de stoel worden
gedraaid. Plan bij voorkeur de rit met uw duopassagiers/gast rekening houdende met de actieradius van
defiets. Blijf op fietspaden en gebruik alleen verharde wegen. Vermijd drukke stedelijke omgevingen.
Houd rekening met de breedte van de fiets en denk aan achteropkomend verkeer. Geef duidelijk richting aan en respecteer de verkeersregels. Zet de fiets altijd op slot, ook wanneer u een pauze inlast. Gebruik van alcohol en/of verdovende middelen is niet toegestaan. Bestuurder en duopassagier respecteren elkaars privacy. Bij pech of ongelukken kan dient SL!M zo spoedig mogelijk te worden gebeld. Bij schade aan derden/ongelukken dient een ongevalsformulier te worden ingevuld.

6.Terugkomst / inleveren
Breng zonodig uw gast naar huis. Zet de fiets op slot bij het wegbrengen van uw gast. Lever de fiets in bij de beheerder. Meld eventuele problemen onderweg, gebreken en/of schades aan de beheerder. Controleer de staat en de volledigheid van de fiets samen met de beheerder. De beheerder noteert zijn/haar bevindingen in het logboek. Lever de sleutels in.

Wij wensen een goede reis en veel plezier met de duofiets.

 

Rondweg revisited
9 november 2021
Raad stelt bestemmingsplan Verbindingsweg vast


407 impreesie verbindingswegIn de vergadering van 8 november heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan ‘Verbindingsweg Milsbeek’.
De Verbindingsweg vormt een rechtstreekse verbinding tussen de Ringbaan in Milsbeek en de N271. Met de aanleg van de Verbindingsweg
zet de gemeente een eerste stap naar een duurzame totaaloplossing voor het weren van doorgaand verkeer in de dorpskernen Milsbeek,
Ottersum en Ven-Zelderheide.
Zwarteweg
Het gemotoriseerd verkeer rijdt in de nieuwe situatie zoveel mogelijk via de Verbindingsweg. Daardoor neemt het verkeer op de Zwarteweg
in Milsbeek af tot een hoeveelheid die past bij een normale woonstraat. De Zwarteweg wordt daardoor veiliger voor wandelaars en fietsers.
Daarnaast komt er voor wandelaars een pad langs de Ringbaan, tussen Ebbekamp en de Zwarteweg.
Landschap
Aan beide zijden van de weg komt er in totaal ruim 81.000m2 natuur, die past bij de omgeving. Hierdoor valt de nieuwe verbinding
zoveel mogelijk weg in het omringende landschap. De raad heeft bepaald dat die zogeheten landschappelijke inpassing klaar moet zijn
bij de ingebruikname van de weg. De aanleg van de Verbindingsweg kan volgens planning starten in het derde kwartaal van 2022.
Dit is wel afhankelijk van eventuele beroepsprocedures. Ga hier naar het voorstel en de bijlagen.
Informatie over de Verbindingsweg is ook te vinden op www.gennep.nl/verbindingsweg
 

2 februari 2020
Inleiding
Een eerder ontwikkeld plan om de Zwarteweg te ontlasten van het zware vrachtverkeer (voornamelijk de frequente zandtransporten) door middel
van een nieuw aan te leggen rondweg is door politieke besluitvorming in december 2014 gesneuveld.
Nu wordt het plan onder de nieuwe naam ''Verbindingsweg'' met een aangepast ontwerp en een iets andere route opnieuw gelanceerd. Omdat
''Rondweg'' verbonden is met negatieve associaties vanwege het mislukte project in het verleden heeft men nu gekozen voor ''Verbindingsweg'',
een voor de hand liggende benaming vanwege de verbinding tussen Rijksweg 271 en Ringweg.
In een van de gesprekstafels in het kader van de bestemmingsplanprocedure wordt uitgelegd dat het in feite nog steeds om een rondweg gaat.
In het collegeprogramma is namelijk al aangegeven dat deze verbindingsweg niet alleen wordt aangelegd voor ontsluiting van het vrachtverkeer
van Koningsven De Diepen, maar ook voor een veilige en leefbare dorpskern Milsbeek. Zodoende dient deze als toekomstige verbinding
voor alle verkeer van de N271 richting Groesbeek en vice versa.
(feitelijk onderdeel van een totaaloplossing, om doorgaand verkeer te weren uit de dorpskernen van Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide).

Klik hier voor de uitgebreide informatie in de omvangrijke documentatie (± 770 pagina's) van de bestemmingsplanprocedure.
Voor een door SL!M ingediende zienswijze  klik hier.

Onderstaand het voorgestelde plan (opgedeeld in drie deel-plaatjes vanwege de voor een webpagina onhandelbare totale lengte)

    407  aansluiting ringbaan
    Aansluiting Ringweg
  407 trace  verbindingsweg 407 omgeving kroefsestraat onderkant
    Omgeving OnderkantKroefsestraat
    407 aansluiting N271
    Aansluiting Rijksweg

 

N271 op de schop

 

402 N271


 
                 22 december 2022
            Heijmans start eind februari 2023 met de werkzaamheden aan de N271
              Lees meer


               
                2 november 2022                 
                Nieuws over de voortgang Reconstructie RIJKSWEG 271 Milsbeek-Plasmolen-Mook
            Klik hier


12 november 2021
Voortgang Infra-project 
Rijksweg Milsbeek-Plasmolen-Mook

Oversteek vijfsprong aangepast
Naar aanleiding van overleg in de gemeenteraden over het bestemmingsplan en de vergunning zijn er gesprekken
geweest over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N271. Het projectteam heeft gesproken met de dorpsraden
Middelaar en Plasmolen en SL!M Milsbeek.
De dorpsraden hebben aangegeven dat de veiligheid van de oversteek bij de vijfsprong voor fietsers niet voldoende was.
Daarna hebben we in overleg de oversteek aangepast. In het nieuwe ontwerp is er meer ruimte voor de fietsers om te wachten
op het midden-eiland, zodat ook groepjes scholieren veiliger kunnen oversteken.
Voor de voetgangers komt er een voetpad naast het fietspad, zodat beide groepen tegelijk kunnen oversteken.
Ook zien de dorpsraden graag de snelheidsremmer verplaatst naar de vijfsprong. Het projectteam heeft uitgelegd dat de huidige plek
van de snelheidsremmer het beste werkt om de snelheid te remmen in de kern Plasmolen. Het verplaatsen van de snelheidsremmer
is helaas niet mogelijk, omdat de weg en de omgeving niet uitstralen dat de maximumsnelheid 50 km per uur is.
Weggebruikers zullen toch harder rijden.

402 reconstructie vijfsprong

Nieuwe bomen planten
In augustus zijn, vooruitlopend op de wegwerkzaamheden, bomen gekapt in de gemeente Gennep en de gemeente Mook
en Middelaar. Zo voorkomen we dat ze worden gekapt in het broedseizoen van 2022.
Voor de gekapte bomen worden nieuwe bomen geplant.
In Gennep moet dit gebeuren volgens de kapvergunning van de Provincie Limburg en de omgevingsvergunning van de gemeente
Gennep. Voor elke gekapte boom worden twee nieuwe bomen van een redelijk formaat terug geplant. Op dit moment werkt het
projectteam een plan uit voor de compensatie van de 21 bomen in Gennep. Hiervoor komen er 42 terug op een andere plek in de
gemeente.
De gemeente Mook en Middelaar heeft geen specifieke compensatie-eisen gesteld, dus hier geldt alleen de provinciale
kapvergunning. Minimaal 65 bomen moeten worden gecompenseerd, zodat voor iedere gekapte boom een nieuwe boom wordt
geplant. Deze bomen worden binnen het project geplant. We proberen een volledige inrichting en herstel van de laanstructuur te maken.
Volgens het huidige ontwerp kunnen we ongeveer 95 bomen planten. In de gemeente Mook en Middelaar planten we bomen van een
vergelijkbare omvang als de nieuwe bomen in de gemeente Gennep.

402 laanstruktuur N271


Werkzaamheden kabels en leidingen
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven kon lezen, moeten verschillende kabels en leidingen worden omgelegd, zodat we de nieuwe weg
en fietspaden kunnen aanleggen. Inmiddels zijn deze werkzaamheden op meerdere plekken uitgevoerd. Omdat de verschillende
soorten kabels en leidingen op andere manieren moeten worden verlegd, zijn de werkzaamheden achter elkaar gepland.
Waar mogelijk combineren we ze. De komende periode worden nog enkele kabels omgelegd, vooral glasvezelkabels. Dit kan zorgen
voor enige overlast op de weg en het fietspad.

Aanbesteding
Zoals eerder aangegeven lopen er nog enkele procedures. We hebben goede hoop deze binnen korte tijd af te ronden,
zodat we de aanbestedingsprocedure kunnen starten.  Volg de voortgang via limburg.nl/N271.6 februari 2021
Publicatie Provincie Limburg  
Infra-project Rijksweg Milsbeek-Plasmolen-Mook


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep de N271 van Milsbeek tot Mook
vernieuwen. Tussen de komgrens van de gemeente Gennep en de komgrens van de gemeente Mook en Middelaar is groot
onderhoud nodig voor delen van de weg. Bij Plasmolen komt een pleisterplaats (een informatievoorziening met parkeerplaatsen).
Verder worden er maatregelen getroffen om de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer te faciliteren.

In deze publicatie wordt een samenvatting van de belangrijkste werkzaamheden gegeven. Om alle werkzaamheden te zien,
kunt u via deze publicatie het definitief ontwerp downloaden. Heeft u een specifieke vraag over het ontwerp,
dan kunt u die stellen aan de Provincie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor Milsbeek is met name het kruispunt N271 met de Helweg, Vagevuurweg en de Pastoorsdijk relevant (zie hieronder):
op de N271 komen middengeleiders, het rechtsafvak gaat weg, zodat langzaam verkeer in 2 fasen de N271 kan oversteken.
Dit zorgt er ook voor dat het verkeer op de N271 minder snel zal rijden. Verder vindt er op dit stuk vooral onderhoud aan het
asfalt plaats. De weg en het fietspad worden aangelegd volgens de CROW*-richtlijnen voor wegontwerp. De bushaltes worden
aangepast aan de huidige standaard met verhoogd perron en een fietsenstalling. Voor beter uitzicht op de weg bij inritten
worden een paar bomen gekapt.

Voor de realisatie van de plannen moeten in de twee betrokken gemeenten ruimtelijke procedures worden doorlopen, die per
gemeente verschillen. De gemeente Mook en Middelaar heeft reeds op 14 september het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.
Bij de gemeente Gennep vraagt de provincie binnenkort de
omgevingsvergunning aan. De Gemeente Gennep neemt de aanvraag
dan in behandeling en zal deze t.z.t. publiceren. Veel meer gedetailleerde informatie staat in de provinciale publcatie.

402 Vagevuur N271 plan provincie402 Vagevuur N271 voorstel SL!M

                                                         Plan Provincie                                                                     Alternatief voorstel SL!M
                                                                                                                                 1 extra fietspad-oversteek ten noorden van de kruising
                                                                                                                                            2 fietspad uitbuigen over de Pastoorsdijk
                                                                                                                             3 Aparte in/uitgang Mookerplas voor fietsers en voetgangers