20_vierdaagse(2).png

Archief

B&W in Milsbeek

 

Het College van Burgemeester en wethouders op bezoek in Milsbeek

203 BW De stellingen
Op 21 april was het college van B&W op bezoek in ons dorp. SL!M was door het college gevraagd om het programma samen te stellen. Vitaliteit en duurzaamheid van het dorp  waren het centrale thema. In drie sessies kon daarover van gedachten worden gewisseld. Elke sessie werd kort ingeleid door de voorzitter van SL!M, door burgemeester de Koning en door Adriaan de Winter die voor elke sessie een kort gedicht presenteerde als smaakmaker voor de dialoog.

SL!M had de tennisvereniging bereid gevonden om voor de eerste sessie met de verenigingen uit het dorp als gastheer op te treden. De opkomst vanuit de verenigingen was weliswaar niet groot, maar de kwaliteit van de dialoog was goed. Milsbeek kent een kleine 40 verenigingen, van klein tot groot en van opkomend tot verdwijnend. De verenigingen staan voor uiteenlopende belangen, waaronder sport, cultuur, muziek, vermaak en belangenbehartiging. Tussen de aanwezigen werd levendig gediscussieerd over het centrale thema en de positie en de rol van de verenigingen. Belangrijke onderwerpen waren de bereidheid van leden om de handen uit de mouwen te steken, de vergrijzing van verenigingen en de kansen om jonge / nieuwe leden te werven. Nadrukkelijk wezen de verenigingen er op dat het belangrijk is dat het dorp goede huisvestingsmogelijkheden biedt voor alle leeftijdsgroepen en dat het dorp uitnodigend moet zijn voor jongeren en ouderen. Bij vertrek kreeg de gastheer een attentie van burgemeester de Koning, met dank voor de uitstekende gastvrijheid.

Vanaf de tennisbaan togen het college en SL!M naar de firma Megens aan de Achterbroek. SL!M had de firma Megens bereid gevonden om als gastheer op te treden voor de tweede sessie "de ontmoeting van het college met ondernemers in Milsbeek". In vier groepen gingen de ondernemers in gesprek over duurzaamheid en vitaliteit. Kansen voor jongeren en werkgelegenheid waren belangrijke onderwerpen. Ook hier was er een presentje van de burgemeester voor de gastheer.

De netwerkborrel, bij het Trefpunt, voor verenigingen en ondernemers werd helaas mager bezocht. Dat neemt niet weg dat de bijeenkomst geanimeerd was. Na de netwerkborrel hebben SL!M en het college een maaltijd gebruikt. Geen exclusief diner, maar een kennismaking met maaltijden voor mensen met geen of minder mogelijkheden om zelf te koken. Deze maaltijden zijn bij de Spar beschikbaar. SL!M had hiervoor gekozen om het college deze maaltijdoptie te laten ervaren. Alhoewel het geen "eigen" maaltijden waren heeft Clara de Valk van Het Trefpunt
zich geweldig ingezet om de maaltijden goed te serveren. Dank aan Clara.


In de avondsessie was het de beurt aan dorpsbewoners. Er waren informatiestands over de zandwinning, het windmolenpark, de lob van Gennep en de steenfabriek. Voor de ontmoeting met de leden van het college werden de  aanwezigen in 4 groepen verdeeld. De leden van het college gingen daarna bij een groep op bezoek.

Ingebracht werd een stelling over het centrale thema. In de stellingen zat zeker enig chauvinisme, zoals trots op Milsbeek, kansen creëren voor het dorp en het behoud van voorzieningen zoals de supermarkt en de school. Elke 20 minuten schoven de leden van het college met hun stelling door naar een volgende groep. Net als tijdens de middagsessies kwam aan de orde dat instroom van jongeren, huisvesting en werkgelegenheid belangrijk zijn. Kansen werden gezien en er was optimisme, maar er waren ook kritische geluiden, bijvoorbeeld over de rondweg en over het windmolenpark.

De dialoog was goed en de aanwezigen hebben op informele wijze kennis kunnen maken met de leden van het college van B&W. Het college heeft uit eerste hand kunnen horen wat er leeft en wat de meningen zijn. SL!M zal nog met het college evalueren. We komen daar later op terug.Onderstaand enkele beeldimpressies van de ontmoetingen - klik op de foto voor een vergroting

 

B&W in gesprek met Milsbeekse verenigingen 

B&W in gesprek met Milsbeekse ondernemers

B&W in gesprek met de inwoners van Milsbeek

 

verslag overgenomen van de gemeentelijke rubriek in de Maas en Niersbode

Op 21 april jl. was het college van B&W te gast in Milsbeek. Dorpsraad SL!M had een programma samengesteld met het thema: hoe zorgen we ervoor dat Milsbeek vitaal en duurzaam blijft?

Verenigingen zetten in op verjonging
Het programma startte ’s middags bij Tennisvereniging De Milsbeek. Daar gingen de verenigingen met het college in gesprek over hun betekenis voor de gemeenschap. Milsbeek telt maar liefst veertig verenigingen. Zij zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en dragen eraan bij dat het fijn wonen is in Milsbeek. De groep mensen die zich actief wil inzetten is echter niet zo groot, terwijl er steeds meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers. De verenigingen zien hun ledenbestand steeds meer vergrijzen. De KBO vraagt zich af wanneer zij burgemeester De Koning mogen verwelkomen als lid. Zij zetten in op verjonging en ook de andere verenigingen doen hun best om jonge mensen aan zich te binden.

Actief bedrijfsleven 
Daarna werd het thema vitaliteit en duurzaamheid belicht vanuit de kant van het bedrijfsleven. Samen met zo’n twintig lokale ondernemers werd het college ontvangen bij de firma Megens op bedrijventerrein De Ovenberg. Daar ontstond een levendige discussie over ondernemen vanuit een klein dorp als Milsbeek. Wat kunnen de bedrijven en het dorp voor elkaar betekenen? Ook hier weer de vraag: hoe kunnen we jongeren aan ons binden? Werkgelegenheid is een belangrijke factor, evenals goede huisvesting, een aantrekkelijke omgeving, winkels en horeca. Een mooi voorbeeld dat ter sprake kwam is www.ervaarhet.nl. Dit is een initiatief van de Industriële Kring om jongeren die een stageplaats zoeken in contact te brengen met de lokale bedrijven.

In gesprek met inwoners
’s Avonds was het de beurt aan de inwoners van Milsbeek om met burgemeester en wethouders te spreken over de toekomst van hun dorp. Zo’n tachtig inwoners kwamen bijeen bij het Trefpunt. Aan de hand van stellingen ontstond een levendige dialoog met de collegeleden. Om het dorp vitaal en duurzaam te houden, moet het nodige gebeuren. Gelukkig is er genoeg reden om de toekomst van het mooie dorp Milsbeek vol vertrouwen tegemoet te zien, zeker dankzij de vele actieve verenigingen en bedrijven - groot en klein -, en het grote aantal betrokken inwoners!

‘Smaakmaker’ Adriaan de Winter droeg bij elke bijeenkomst een van de gedichten voor die hij speciaal voor het collegebezoek had geschreven.

 

 203 BW in Milsbeek affiche
Om de
 huis-aan-huis verspreide uitnodigingsbrief te lezen klik hier 

Op verzoek van de gemeente is onderstaand volgend aanvullend bericht geplaatst

Afgelopen week hebben de inwoners van Milsbeek een uitnodiging ontvangen voor het bezoek van B&W op 21 april a.s. Helaas is de verzending van de brief per persoon i.p.v. per adres gegaan. Daardoor zijn er op veel adressen meerdere uitnodigingen bezorgd.  Heel vervelend, dit heeft onnodig papier gekost. We zullen hier in de toekomst beter op letten.