60_lob_Maas.png

Archief

DorpsOntwikkelingsPlan

 We gaan het dorpsontwikkelingsplan tegen het licht houden
Het dorpsontwikkelingsplan dateert van 2011, inmiddels weer 6 jaar geleden. Destijds is in het plan opgenomen welke activiteiten er goed zouden zijn voor ons dorp. Maar de wereld staat niet stil. Er zijn vele activiteiten uitgevoerd, er zijn activiteiten blijven staan en ongetwijfeld zijn er nieuwe ideeën. Het is dus tijd voor een update. Op 19 september in de avond willen we als bestuur van SL!M met geïnteresseerde dorpsgenoten om tafel om het dorpsontwikkelingsplan tegen het licht te houden. Een aantal mensen die aan de wieg stonden van het dorpsontwikkelingsplan heeft zich al bereid verklaard om mee te denken/praten. Mocht u als betrokken dorpsgenoot ook willen deelnemen op 19 september dan kunt u zich tot 11 augustus aanmelden via het contactformulier op deze website. U bent van harte welkom. In de tweede helft van augustus zullen we de deelnemers die zich hebben aangemeld voor 19 september nader informeren.2011 - Voorbereiding Dorpsontwikkelingsplan
102 DOP voorpaginaEen breed samengestelde werkgroep heeft in 2011 twee informatieavonden voor alle inwoners van Milsbeek georganiseerd. De daarbij aangedragen positieve en ook kritische geluiden, wensen ideeën en suggesties zijn samengevat in dit plan. Dit Dorpsontwikkelingsplan vormt een hulpmiddel voor de inwoners voor het realiseren van wensen en plannen. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat gestructureerd kan worden gewerkt. Het is niet zo dat de inwoners tegen SL!M kunnen zeggen ‘ik heb een probleem, los dat even op’. De ''probleemhouders'' of ''wensenvragers'' zullen zelf de handen uit mouwen moeten steken, initiatieven moeten ontwikklelen. SL!M kan en wil daarbij helpen, adviseren en zonodig contacten met overheden en andere organisaties onderhouden.

Het Dop is opgebouwd rond de thema's
     1. De jeugd
     2. Sociaal klimaat en identiteit 
     3. Wonen en woonomgeving
     4. Voorzieningen en
     5. Economie

In een bijlage worden door de inwoners van Milsbeek aangedragen wensen en plannen opgesomd die in zekere zin de leidraad, agenda van de Stichting SL!M vormen

Voor het complete plan inclusief alle bijlagen klik <hier>

Nog eens de reportage van het begin nalezen? klik dan op <Historische start>