60_lob_Maas.png

Archief

Felicitatiekaart SLIM

De bewoners van

105 logo dichterbij

hebben een fraaie felicitatiekaart ontworpen en die heeft SL!M meteen gebruikt om Remi van Bergen en zijn team te feliciteren en te bedanken voor een paar mooie resultaten uit 2012: te weten de Cola Disco, en de pepernotenactie. Beide zijn fraaie voorbeelden van de inzet van vrijwilligers voor de leefomgeving van ons dorp. Wij hebben Remi verzocht deze felicitatie door te geven aan de direct betrokkenen die zich hiervoor hebben ingezet. Laten we met z’n allen doorgaan voor behoud en continuïteit in een prettige sfeer van ons dorp.

 

105 SLIM-felicitatiekaartkaart

Verder heeft SL!M met de nieuwe kaart ook haar complimenten uitgesproken aan de buurtvereniging ''de Sprokkelaars'' voor de verbetering van de speelplaats aan het Sprokkelveld. De inzet van de Sprokkelaars toont de positieve betrokkenheid van de buurtvereniging en de hoge mate van zelfstandigheid en ook vasthoudendheid. Op deze wijze worden zaken die in het Dorpsontwikkelingsplan genoemd zijn goed opgelost. Het actiepunt ''verbetering van de speelplaats Sprokkelveld'' zal uit het DOP worden verwijderd. Mochten de Sprokkelaars nog aanvullingen of wijzigingen hebben voor het Dorpsontwikkelingsplan dan zijn die altijd welkom.