60_lob_Maas.png

Archief

Hoogwater

 

305 Lob van Gennep


Hoogwater in de Lob van Gennep

Vijftien jaar geleden heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
de Lob van Gennep, gelegen tussen Gennep en Milsbeek, aangewezen
als waterbergend winterbed. In geval van hoogwater moet het water
in het winterbed in principe zijn weg kunnen vinden en afgevoerd worden.
Zo wordt voorkomen dat de rivieren overstromen en grote schade
aanrichten in bewoonde gebieden.

Bij Inwoners van Milsbeek leefden zorgen en twijfels over de gevolgen van eventuele overstroming. Tijdens een door SL!M
georganiseerde dorpsbijeenkomst kwam dit concreet tot uiting. SL!M zag het als haar verantwoordelijkheid deze problematiek
op te pakken en is in overleg getreden met de gemeente.

In diverse contacten met bestuurders en ambtenaren werd getracht helderheid te verkrijgen. En de verwachting was dat in
de SL!M-dorpsbijeenkomst van maart 2015 duidelijkheid zou worden verschaft. Maar ondanks de aanwezigheid van zware delegaties
namens het Waterschap, Rijkswaterstaat en het gemeentebestuur is dat toen niet gelukt.

SL!M bleef verder aandringen op het bieden van duidelijke informatie voor de Milsbeekse inwoners. De sindsdien intensief
gevoerde gesprekken, zowel bestuurlijk als ambtelijk, hebben tenslotte geleid tot het document ''Hoogwater'', dat eerder in
drie afleveringen in 1Gennep is gepubliceerd.

Het document is ook hier geplaatst om het bestuderen en raadplegen van de problematiek te faciliteren. Lees verder

Voor aanvullende informatie 
verstrekt tijdens de SL!M Dorpsvergadering van 13 mart 2017  Klik hier

Informatie over uw eigen situatie
Hoe veilig leeft u aan de Maas? Met de hoogwatercheck van het Waterschap Peel en Maasvallei kunt u zien hoe hoog het water
bij u in de buurt kan komen. Vul uw postcode in op www.overstroomik. Op deze website leest u ook wat u moet doen
bij een overstroming en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.
Via de App.WaterstandLimburg kunt u de actuele waterstand in de Limburgse beken en de Maas bekijken.