50_06_BloemenstraatZuid.png


Over Milsbeek 

203 Dorpslogo 200Milsbeek ‘dik de moeite waard’, zo zou je met een knipoog naar de slagzin van de
wandelroute ‘Rondje Milsbeek’ dit kerkdorp van de gemeente Gennep kunnen typeren.

Het dorp ligt in het ‘Maasdal’ en het ‘Niersdal’. Een prachtige plek tussen de beboste stuwwal
van de Sint Jansberg en het Reichswald in het oosten en de rivier de Maas in het westen.
De fraaie ligging in het Maasduinengebied gaat samen met een rijke afwisseling van weelderig
natuurschoon. Naast deze ruimtelijke kwaliteit heeft Milsbeek mooie cultuurhistorische en
toeristische elementen, die deels nog onontgonnen zijn. De oude pottenbakkerij is een
juweeltje ‘in de dop’ met veel potentie. De oorlogsbegraafplaats en de oude panden mogen
er zijn, en wat te denken van het oude poldermolentje op de ‘Bulten’, destijds de enige polder
in de Zuidelijke Nederlanden.
 
Met de aanwezigheid van Maas en Niers is het gebied van Milsbeek sedert de Romeinen een strategische plek geweest met vele oorlogshandelingen. Het Genneperhuis heeft een groot stempel gedrukt op Milsbeek en is nu opnieuw van groot belang vanwege het ‘Masterplan Genneperhuis’. Daarnaast profiteert Milsbeek van de nabijheid van cultuurhistorisch en toeristisch interessante trekpleisters, zoals de Martinustoren in Gennep, de Romeinse villa in Plasmolen,
de Mookerhei, het typische Maasheggenlandschap, de Sint Jansberg en de Mookerplas met z'n diverse vormen van waterrecreatie. Milsbeek ligt
als het ware midden in al dit moois. Al deze aspecten maken Milsbeek tot een juweeltje van woon- en verblijfsgenot.
                                     
Klik op het dorpslogo (rechts boven) voor meer informatie en klik voor een vergroting op onderstaande impressies. Voorzieningenplan 2018

202 intro voorzieningenplan
In 2011 heeft een enthousiaste groep inwoners van Milsbeek een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) opgesteld.
Dit heeft onder andere geleid
tot de oprichting van SL!M (Samen Leven in Milsbeek). Er is toen ook afgeproken
om met enige regelmaat het DOP te evalueren.
Nu 7 jaar later werd dat dus hoog tijd.

Met deze evaluatie van het DOP wil SL!M graag bereiken, dat er een nieuwe agenda ontstaat voor de komende jaren,
waarbij het handhaven van de leefbaarheid binnen Milsbeek en de levendigheid van haar gemeenschap voorop staat.

                                                                             Bestudeer het plan

SteenakkerDe naam ''Steenakker'' herinnert aan het feit dat een deel van het terrein van de steenfabriek
van oudsher werd aangeduid als ''Steenakker''. Nu wordt onder deze naam nieuws omtrent de ontwikkelingen
van het terrein aan de Bloemenstraat gepubliceerd.


 


maart 2021
Intentieovereenkomst voor 20 woningen op De Steenakker

Gemeente Gennep en Wienerberger B.V. hebben onlangs een intentieovereenkomst gesloten voor de bouw van 20 woningen op De Steenakker in Milsbeek, het terrein van de voormalige steenfabriek. Er kan nu worden gestart met de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige schets. Binnen enkele maanden start Wienerberger B.V. alvast met de sanering van de asbestdaken.

202 steenakker planRuim 10 jaar geleden werd de steenfabriek aan de Bloemenstraat in Milsbeek gesloten. Sinds die tijd heeft de gemeente regelmatig gesproken met buurtbewoners en met Wienerberger B.V., de eigenaar van het terrein. De gesprekken hebben geleid tot een stedenbouwkundige schets voor de realisatie van 20 verhoogde, grote woningbouwkavels, met uitzicht op het Maasdal. Daarnaast leggen we een openbare boomgaard aan.
Bij de plannen houden we rekening met de cultuur-historische waarde van het terrein. Zo willen we de karakteristieke schoorsteen en de voormalige kantine en werkplaats op het terrein behouden. Voor de voormalige werkplaats denken we aan een combinatie van horeca en een ontvangstruimte. Daar kunnen we gasten ontvangen en uitleg geven over de bijzondere omgeving.

7 september 2020
Nieuw betaalbaar plan
de voorgaande plannen hebben het niet gehaald (niet te betalen, milieu- technische bezwaren, weerstand inwoners).
Nu ligt er wel een betaalbaar plan, waarvoor de eigenaar (Wienerberger) en de gemeente een intentieovereenkomst gaan sluiten.

202 steenakker stroonrug


Het plan voorziet in de bouw van vijftien villa’s, op kavels van 1.000 vierkante meter, met uitzicht over de Maas.
De villa's komen op een verhoging in het landschap, een 80 cm hoge stroomrug die meeloopt met het hoogteverschil van de Bloemenstraat.
Het is een van de compromissen om eindelijk schot in de plannen te krijgen voor realisatie van en nieuwe bestemming van het terrein.
De gemeente zal de schoorsteen en de kantine tot gemeentelijk monument of gebouw met karakteristieke waarde verklaren;
maar er moet nog worden gezocht naar mogelijkheden van exploitatie.


november 2018
Alle neuzen dezelfde kant op lees meer

augustus 2018

Wienerberger presenteert een ontwikkelingsrichting  Lees meer daarover30 mei 2014
In 2011 leek het er op dat grootschalige, bedrijfsvreemde activiteiten op het terrein van de stilgelegde steenfabriek aan de Bloemenstraat ontplooid zouden worden. Omdat gevreesd werd voor een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat en een bedreiging van de bestaande dag- en verblijfsrecreatie in dit gebied zijn de omwonenden in actie gekomen.
Verenigd in het Bewonerscomité Bloemenstraat e.o. en ondersteund door de buurtvereniging De Sprokkelaars is toen een alternatieve ontwikkelingsvisie opgesteld die ter kennisname aan het gemeentebestuur van Gennep is gezonden en tegelijkertijd is ingebracht in het Dorpsontwikkelingsplan.
In grote lijnen komt de strekking van die visie neer op het volgende.

''Met het beëindigen van de baksteenproductie zijn ongewenste effecten van de steenfabriek op het woon- en leefklimaat vervallen. Het biedt nu zelfs de kans om de situatie te verbeteren door in te spelen op de op 31 mei 2010 door de gemeenteraad van Gennep vastgestelde ''Strategische regiovisie''. Een unieke, eenmalige kans om het terrein van de steenfabriek en de haven te ontwikkelen conform die regiovisie en wel zodanig dat de natuurlijke waarden van de omgeving worden versterkt en dat een goede planologische samenhang ontstaat tussen Maaskemp/Genneperhuis ten westen van de fabriek en de Gebrande Kamp ten oosten daarvan.''

Het onderstaande nieuws van de recente ontwikkelingen schept hoopvolle verwachtingen.

202 Steenfabriek foto
Milsbeek bedrijvig

 

202 Milsbeek bedrijvig


Klik op het plaatje dan verschijnt een overzicht van Milsbeekse bedrijven.

Bedrijven vinden in Milsbeek

Milsbeek herbergt een flink aantal actieve bedrijven. Dat loopt uiteen van bijvoorbeeld bouw tot fotografie en administratie tot zorg in vele
soorten. Het valt alleen niet altijd mee om voor een bepaald werk een Milsbeeks bedrijf te vinden. 
SL!M wil daarbij graag helpen. Het inschakelen van bedrijven uit het eigen dorp bevordert immers ook de leefbaarheid en levendigheid
in de eigen omgeving. Ook uit het Milsbeekse bedrijfsleven is het verzoek gekomen om dit te promoten.
 
SL!M heeft met hulp van anderen getracht een overzichtelijke en zo compleet mogelijke lijst op deze website te bieden. Mocht u fouten
tegenkomen of kent u zelfs bedrijven, die zouden moeten worden toegevoegd, laat dat dan weten via het contactformulier op deze website.

 

Straatnamen


Gemeente Gennep - algemeen


201 wapen gennepNaamsverandering

Bij de herindeling van gemeenten in de top van Noord-Limburg (1973) moest men ter voorkoming van misverstanden bij de postbezorging e.d. een aantal straatnamen wijzigen. Zo werd het Genneps Bloemenstraatje veranderd in De Gaest ten gunste van de Milsbeekse Bloemenstraat. De eeuwenoude Gennepse Kerkstraat met zijn sedert 1945 incomplete kerk werd Torenstraat, omdat de Milsbeekse Kerkstraat wel naar een compleet kerkgebouw voerde.
De Houtstraat op de Zelderheide kreeg als nieuwe naam Waldstraat, omdat Gennep een Houtstraat had met veel oudere rechten. De Sporenstraat veranderde in Sporenweg om verwarring met de Gennepse Spoorstraat te voorkomen. 
Namen en percentages
In de huidige gemeente Gennep is het altijd gewoonte geweest de straatnaam te laten eindigen op -straat, -weg, -kamp, -berg, enz. (Zandstraat, Kleefseweg, Biezenkamp, Steffenberg.) Van de ca. 350 namen hebben ongeveer 90 % zo'n achtervoegsel (ook: -steeg, -dijk, -baan, -pad, enz.). De uitgang -straat komt het meest voor (34 %), gevolgd door -weg (26 %). Op afstand volgen -berg (4 %), -kamp (3 %) en -laan (3 %). In totaal tellen we 18 verschillende slotdelen (ook: -veld, -ven, -hof, -plein).
Ongeveer 10 % van de straatnamen heeft geen achtervoegsel en verwijst naar namen die onder de bevolking ooit spontaan zijn ontstaan en in kadasters, gerechtelijke documenten e.d. zijn terug te vinden. Vervolgens werden en worden ze in onze tijd hergebruikt voor adresnamen (de Henakker, de Haspel, de Groote Heeze, Panoven).
Inmiddels heeft de straatnamencommissie duidelijk afscheid genomen van de traditie van namen eindigend op traditionele achtervoegsels. Namen als Tichel, Plateel en Draaischijf zijn door de raad geaccepteerd.
Milsbeek(1329: Milsbeec; 1331: Milsbeke; 1452: Myddelsbeke; 1518: Mylsbeck: 1573: op dy Mylsbeeck;1614: Milsbeck; 1650: Milse Bach; 1674: bauwerschafft Milssbeeck 1782: op de Milsbeck; 1836: Milsbeek)
Het eerste schriftelijk signaal ten aanzien van Milsbeek dat wij kennen dateert uit 1329, als Jan, heer van Gennep, een oorkonde zegelt, waarin hij een hoeve akkerland “van der Milsbeecschen velde gheleghen” in erfpacht geeft. (Een 'hoeve' is een oude oppervlaktemaat, nl. 16 Rijnlandse morgen = ca.13,5 ha). De Mils-Beek is het waterstroompje met grauw-bruin (=mils) water, afkomstig uit bet moerassig laagveengebied onder aan de heuvels van het Reichswald. (nu de Kroonbeek). De waternaam gaat in het spraakgebruik geleidelijk aan over in een plaatsnaam: men woonde op de (oevers van de) Milsbeek.

Lees meer: Straatnamen