20_Veldbloemen_02.png

Archief

Huiskamer

 

17 oktober 2018401 open huis
Het is bijna zover.......de huiskamer  opent 
                                                  

 


              Dit is het laatste bericht op deze webpagina. Toekomstig vervolg van berichten over de huiskamer op deze site via  
               WIE WAT WAAR,  Agenda  of   Prikbord
 4 mei 2018
 Hoogste punt bereikt

401 hoogste punt 1401 hoogste punt 2 

 

 16 februari 2018
 Eindelijk is het zover! Officiële Starthandeling Bouwplan Plateel

401 start huiskamer drieluik


Hoewel er in januari natuurlijk al een start was gemaakt met bouw van de woningen en Huiskamer aan de Plateel, was er op 16 februari de officiële en symbolische starthandeling. In een stralend winterzonnetje was er een kleine feestelijke bijeenkomst georganiseerd op de bouwplaats. Onder het genot van koffie met gebak werd er door alle betrokken partijen teruggekeken op de lange periode van voorbereiding en werk om uiteindelijk tot de bouw te komen.
Hierna volgde het 'officiële' gedeelte; startend met een woordje van Wilbert Pothoff (directeur Destion), gevolgd door onze voorzitter Sarine van der Klis. Beiden blikten nog even terug op alles wat vooraf ging aan deze bouwstart, maar ook op de prettige onderlinge samenwerking. Natuurlijk werd er ook vooruit gekeken naar de oplevering, die komende zomer gepland staat. Tot die tijd moet er nog veel gebeuren, vooral het werven van fondsen en sponsors. Hier gaan, in de komende maanden, het bestuur en vrijwilligers druk mee aan de slag.
Als laatste was het woord aan wethouder Ed Vandermeulen. Hij bedankte alle betrokken partijen voor hun inzet en benadrukte het belang van een Huiskamer in de Gennepse dorpen nu ouderen, door de veranderingen in het sociaal domein, steeds langer in hun eigen dorp blijven wonen.
Hierna volgde de symbolische starthandeling. Een banner met het bouwplan werd onthuld door Wilbert Pothoff en Sarine van der Klis.
Heeft u de bouwtekening nog niet gezien...? Kom, een keer kijken op bouwplaats.


17 mei 2017

Vertraging in de bouw van de Huiskamer

Op de informatie bijeenkomst in januari kondigden we enthousiast aan dat er in mei gestart zou worden met de bouw van de Huiskamer aan de Plateel. De Huiskamer maakt onderdeel uit van een bouwplan met 4 woningen en 2 kleinere appartementen. Helaas moeten wij nu melden dat er vertraging is ontstaan, omdat er een bezwaarschrift is ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwplan. Er is een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die het bezwaarschrift zal behandelen. Op 15 mei staat er een hoorzitting gepland. De beslistermijn hiervoor is uiterlijk 24 augustus. We zullen deze beslissing moeten afwachten. Wij vinden het erg jammer dat het nu langer zal duren, voordat de Huiskamer haar deuren kan openen. We houden u natuurlijk op de hoogte.
Bestuur Stichting BLOM - Huiskamer Milsbeek.


 


 31 januari 2017
 Informatiebijeenkomst

401 logo  uitnodiging blom


Beste dorpsgenoten,
wat waren we verrast en verheugd door de enorme opkomst voor de bijeenkomst van 31 januari in 't Trefpunt.
We hopen dat we de onduidelijkheden rondom de plannen voor een Huiskamer in Milsbeek met de geboden informatie 
hebben kunnen wegnemen. We zijn enorm dankbaar voor alle steun en publiciteit bij de voorbereiding van deze 
bijeenkomst want zonder deze support was het de Stichting BLOM natuurlijk nooit gelukt om zoveel mensen goed te informeren!

Voor wie de bijeenkomst in 't Trefpunt heeft gemist of wie de geboden informatie nog eens wil bekijken en nalezen
kan dit via onderstaande hyperlinks (de ''plaatjes'').

We kijken uit naar de verdere ontwikkeling en samenwerking om voor onze dorpsbewoners een fijne ontmoetingsplaats op te zetten.

Het bestuur van Stichting BLOM,
Sarine van der Klis, Gwen ten Haaf en Jolanda Terlouw


401 Destion woonvisie 1Klik op een plaatje voor het openen van de desbetreffende presentatie


Woonvisie Destion
 

401 Impressie architekt

Bouwplan en impressies van
Architektenburo Olieslagers b.v.

401 Huiskamer Milsbekenaren

Huiskamer voor en door
alle Milsbekenaren
 

401 vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht 

December 2016
Bouw en activiteiten
401 BLOM logo kader


De realisatie van de Huiskamer voor ouderen heeft in 2016 door verschillende redenen helaas vertraging opgelopen. Maar nu heeft woningcorporatie Destion een definitief bouwplan en kan er in het vroege voorjaar 2017 toch écht gestart worden met de bouw. In de tussentijd heeft het bestuur van de Huiskamer natuurlijk niet stil gezeten. Er zijn ontwerptekeningen van de inrichting gemaakt en bij diverse bedrijven al offertes aangevraagd, zodat de fondsenwerving in gang gezet kan worden. Ook de werkgroepen Activiteiten en Vrijwilligers zijn aan de slag gegaan. Zij zijn onder andere gaan kijken bij Huiskamers in de regio en hebben
daar de nodige ideeën en tips opgedaan.

We begrijpen dat iedereen, na al die verhalen in het dorp, ondertussen wel benieuwd is hoe de Huiskamer eruit gaat zien. Daarom lichten we alvast een klein tipje van de sluier op en laten u de 3D-tekening zien van het vooraanzicht van de Huiskamer (midden), met aan beide zijde twee senioren woningen.


401 maquette Huiskamer BLOM In januari zal Stichting BLOM - Huiskamer Milsbeek samen met SL!M de nieuwjaarsmaaltijd in ’t Trefpunt organiseren. Een mooie gelegenheid voor het bestuur om kennis te maken met de toekomstige bezoekers van de Huiskamer.

Zoals al eerder in het dorpsblad aangekondigd willen we de inwoners en organisaties in Milsbeek goed informeren over onze plannen en activiteiten.
Maar nog belangrijker: we willen horen wat de wensen en behoeften zijn van onze toekomstige bezoekers, want deze ideeën en suggesties zijn voor ons het uitgangspunt voor de Huiskamer. Op dinsdag 31 januari organiseren we daarom een bijeenkomst in ’t Trefpunt om de plannen te presenteren en toelichting te geven hierop. Er is dan ook volop gelegenheid om vragen te stellen en mee te denken, zodat het ècht een Huiskamer vóór en dóór Milsbeek wordt. De officiële uitnodiging hiervoor ontvangt u in januari, maar dan kunt u de bijeenkomst nu alvast in uw agenda noteren.

We zien u graag tijdens de nieuwjaarsmaaltijd op 24 januari en op de informatie bijeenkomst op 31 januari a.s.
Bestuur Stichting BLOM – Huiskamer Milsbeek 

20 oktober 2016
Voorbereidingen 
Huiskamer Milsbeek

In de afgelopen maanden hebben de plannen voor de Huiskamer aan de Plateel meer401 BLOMacte tekenen vorm gekregen. In maart is de oprichtingsakte van Stichting BLOM (Bevordering Leefbaarheid Ouderen Milsbeek) getekend. Daarmee is een officiële start gemaakt voor de Huiskamer in Milsbeek.

Er is al behoorlijk wat voorwerk gedaan door de initiatief groep Nu zijn de taken veelal overdragen aan het nieuwe bestuur bestaande uit Sarine van der Klis (voorzitter), Jolanda Terlouw (secretaris) en Gwen ten Haaf (penningmeester). De huiskamer wordt medio 2017 gerealiseerd aan de Plateel in Milsbeek in samenwerking met woningcorporatie Destion en de gemeenteGennep.

Ontmoetingsplats
De Huiskamer wordt een ontmoetingsplaats, voor met name ouderen uit het dorp. Het moet een gezellige ruimte worden, met een open inloop om bijvoorbeeld samen koffie te drinken, te kaarten, spellen te doen of te handwerken. Ook willen we de mogelijkheid bieden om, tegen een kleine vergoeding, samen een warme maaltijd te bereiden en te eten. Daarnaast willen we een aantal keer per jaar een creatieve workshop verzorgen of een thema/ informatie middag/avond organiseren.

Ideen en suggesties welkom!
De interesses en behoeften van de inwoners van Milsbeek zijn voor ons het uitgangspunt voor de activiteiten. Daarom zal, zodra de bouw gestart is, een informatieavond worden gepland, waarbij ideeën en suggesties van de toekomstige bezoeker zeer gewenst zijn.

Werkgroepen aan de slag
Op dit moment zijn het bestuur en diverse andere vrijwilligers al aan de slag gegaan met de voorbereidende werkzaamheden in de werkgroepen: Bouw & inrichting - Bezoekers & activiteiten - PR & communicatie – Vrijwilligers. Daarnaast is natuurlijk ok het financiële aspect van groot belang bij de realisatie van de huiskamer. Stichting BLOM zal daarom in de komende maanden ook actie ondernemen op het gebied van sponsoring en fondsenwerven.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit project, dan kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of volg ons op Facebook St. BLOM - Huiskamer Milsbeek


Bestuur Stichting BLOM
19 december 2015
Iefkes bijpraote.....over "De Huuskamer"
In de laatste uitgave van ons dorpsblad heeft de werkgroep een oproep geplaatst voor bestuursleden voor onze nieuwe stichting. En we werden op ons verzoek aangenaam verrast: maar liefst 4 inwoners hebben kenbaar gemaakt een functie in het bestuur op zich te willen nemen. Het zijn: Marion Dieks, Gwen ten Haaf, Sarine van der Klis en Jolanda Terlouw. Zoals u leest, allemaal vrouwen, dus een man in het bestuur kan zeker een welkome en gezellige aanvulling zijn.

De komende maanden trekken de werkgroep en de nieuwe leden samen op en werken aan een juiste taakverdeling en een draaiboek.
Eind december zit de werkgroep met Destion en de architect aan tafel en krijgt dan meer inzicht in de exacte locatie en de indeling van de huiskamer. Destion hoopt direct na de winter met de bouw te kunnen beginnen. De oplevering is dan na de zomer waarna begonnen kan worden met de inrichting en aankleding.
Wanneer duidelijk is waar de huiskamer komt en de geschatte datum van oplevering bekend is, zal de werkgroep een informatie-bijeenkomst organiseren voor de inwoners van Milsbeek. Het nieuwe bestuur kan zich dan presenteren, haar plannen toelichten en vragen beantwoorden.

De werkgroep wenst alle belangstellenden, gezellige feestdagen en een gezond 2016 toe.

 


25 november 2015
Ja, en hoe komt straks deze ontmoetingsplek/huiskamer voor Milsbekenaren te heten?
 
Vroeger werd deze ruimte “De goeie kaamer” genoemd (bron Wim Bindels) die, alleen maar op de zondag mocht worden gebruikt. Maar dat wordt straks anders: onze beste Milsbekse huuskamer kan alle dagen van de week gebruikt worden om beej te praoten, koffie te drinken, te kletsen, een kaartje te leggen of een krantje te lezen. Een ontmoetingsplek voor alle Milsbekenaren.Uit inventarisatie bij zowel leden van het KBO als bij andere gegadigden blijkt, dat er een duidelijke behoefte is aan een warme ontmoetingsplek.

401 plaatje huuskamerDe afgelopen maanden heeft de werkgroep zich vooral beziggehouden met de vraag waar de huiskamer zou moeten komen. Zoals in het dorpsblad van april al werd vermeld zou de keuze gaan tussen de pastorie of een benedenwoning die beschikbaar zou worden gesteld door Destion ( in het bouwplan Plateel).

De voorkeur ging uit naar de pastorie, echter, het kerkbestuur kan een huurovereenkomst aanbieden voor 5 jaren met een optie voor nogmaals 5 jaren. Dat betekent dat er een kans is dat de huiskamer na die jaren zou moeten verhuizen en we met lege handen zouden staan. Bovendien zou er verbouwd moeten worden en huur betaald wat erg veel geld gaat kosten.Destion bood ons een nieuw te bouwen kamer met een huur van €1 per maand en een onbeperkte huur termijn. U begrijpt dat werkgroep de keuze heeft laten vallen op een te bouwen woning in het bouwplan Plateel.

Met de bouw van de woning in bouwplan Plateel zal de komende maanden worden gestart.
Maar voordat te zijner tijd de eerste gasten kunnen worden verwelkomd, moet er nog een en ander gebeuren.Denk daarbij aan: de financiering en inrichting van de woning, de subsidie-aanvragen, de organisatie in en om de huiskamer, de rol van de dorpsondersteuner, de weg naar de notaris voor het oprichten van een stichting enz.enz. En, zeker zo belangrijk, het werven van voldoende vrijwilligers om de bezoekers een prettig en aangenaam verblijf te bieden.En natuurlijk gaan we een prijsvraagje uitschrijven voor een pakkende naam voor de Huuskamer. In een volgende uitgave van het dorpsblad zullen we specifiek aangeven aan welke vrijwilligers behoefte is.
De werkgroep zal regelmatig in dit dorpsblad de ontwikkelingen en vorderingen melden, de leden van het KBO worden bijgepraat en middels de site van S.L.!.M. kunt u het vervolg lezen.

Werkgroep De Huuskamer
Ries Caspers
Mart van Boekel
Jean van den Broek
Herm ten Haaf
Miranda Hendriks
Anke Sonnemans
Een huiskamer in Milsbeek?

 Bj het opstellen van het Dorps Ontwikkelings Plan in 2011 zijn de behoeften van de Milsbeekse inwoners geïnventariseerd. Daarin kwam onder andere duidelijk naar voren, dat een ontmoetingsplek/huiskamer voor met name ouderen wenselijk zou zijn. Op dit moment is de gemeente bezig met de invoering van de WMO, waarin staat, dat het steeds belangrijker wordt, dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Een werkgroep bekijkt momenteel of de realisatie van een dergelijke huiskamer in Milsbeek mogelijk is. Daarbij is de hulp nodig van inwoners, ondernemers en de bestaande zorg uit Milsbeek. De werkgroep heeft de volgende vragen:

1. Behoefte
In hoeverre is er nog steeds behoefte aan een huiskamer waar iedereen welkom is om met elkaar een kopje koffie te drinken, een kaartje te leggen of de krant/boek te lezen.

2. De plek
De vraag is of er een huiskamer moet komen in de pastorie of in een ruimte die beschikbaar wordt gesteld door Destion. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat deze huiskamer tenminste 5 dagen per week open zal zijn. Voor de gezelligheid, maar het is ook de plaats om antwoord te krijgen op vragen op het gebied van bijvoorbeeld klussen of vervoer.

3. Dorpsondersteuner
Is er behoefte aan een dorpsondersteuner? Deze persoon kan voor inwoners vragen beantwoorden en zo nodig doorverwijzen naar de juiste persoon bij de gemeente of naar een van de zorgaanbieders.

4. En verder
Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die de werkgroep bezig houden, waaronder de financiën, de organisatievorm en de rechtspersoonlijkheid. En, heel belangrijk, zijn er voldoende vrijwilligers in Milsbeek om de huiskamer bemand te houden? En wie gaan er het bestuur vormen?

De werkgroep wil van de inwoners graag hun mening horen over bovenstaande punten. Neem daarover contact op met een van onderstaande leden

Ries Caspers 516290
Mart van Boekel 514013
Herm ten Haaf 517606
Jean van den Broek 06-21178780
Miranda Hendriks 514328
Anke Sonnemans 324676