50_03_RijkswegNoord.png


Archief

Natuurontwikkeling De Diepen

 

1 september 2018
Werkzaamheden bijna klaar

Gedurende de maanden mei t/m/ september 2018 is - om die unieke natuur weer terug te krijgen – de bouwvoor (ongeveer veertig centimeter grond)
afgegraven. Die grond is afgevoerd en verwerkt op de ontgrondingslocatie aan de Leembaan in Ottersum. Daarmee is de laag met veel voedingsrijke
stoffen verwijderd. Er onder zit voedselarme bodem en daarmee ontstaat een ideale uitgangssituatie voor de gewenste terugkeer van onder andere
blauwgrasland en hoogveen. De planten en dieren die daarbij horen zijn in Nederland zeer zeldzaam.
403 Diepen maaisel 1
403 Diepen maaisel 2Nu de bouwvoor is weggehaald wordt maaisel uit het nabijgelegen natuurgebied De Bruuk hier uitgestrooid. Zo wordt er een mooie basis gecreëerd
voor deze bijzondere natuur. Naar verwachting zijn over 1 à 2 jaar de eerste resultaten al te zien.


25 april 2018
Na jarenlange voorbereidingen starten Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint binnenkort met de werkzaamheden om de unieke natuurwaarden in het gebied De Diepen tot ontwikkeling te brengen. Het  gebied is gelegen aan de voet van de Sint-Jansberg in Milsbeek
en maakt onderdeel uit van het project Koningsven – De Diepen.


403 verkeersmaatregel Zwarteweg 300Aanleg tijdelijke werkweg en verkeersmaatregelen Zwarteweg, Hondsiepsebaan en Biezendijk
Er wordt een tijdelijke werkweg door het gebied aangelegd vanaf de Zwarteweg globaal langs de Tielebeek richting de ontgrondingslocatie aan de Leembaan. Deze werkweg wordt gebruikt voor het transport van de afgegraven bovenlaag. 
De werkweg kruist de Zwarteweg, de Hondsiepsebaan en de Biezendijk. Vanwege de relatief hoge verkeersintensiteiten op de Zwarteweg en het feit dat vrachtverkeer (met volle belading) langzaam optrekt, worden bij de oversteekplaats op de Zwarteweg verkeerslichten geplaatst. Ook wordt de maximumsnelheid ter plekke teruggebracht naar 50 km per uur en wordt er een inhaalverbod ingesteld, zodat het oversteken van vrachtverkeer en het passeren van het overige verkeer veilig
kan plaatsvinden. Bij de Hondsiepsebaan en de Biezendijk wordt alleen de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 km per uur.

Voor de officiele publicatie van de verkeersmaatregelen klik hier
 


403 omleiding routes 300Wandelroutes en fietspad niet toegankelijk van mei tot en met september 2018
De werkzaamheden in het gebied De Diepen zullen plaatsvinden in de periode van mei tot en met september 2018.
De wandelroutes en het fietspad in het gebied zullen vanaf mei tot en met september 2018 niet toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers in verband met de veiligheid. Ter plekke leiden we de routes voor de fietsers en de wandelaars om. Fietsers die gebruik maken van het traject tussen fietsknooppunt 23 en 37 (vanaf Rozenbroek naar Zwarteweg v.v. ) worden omgeleid via het Verloren Land. Voor de wandelaars worden het Rondje Milsbeek en de Walk of Wisdom tijdelijk omgelegd.
 
Meer weten over het project Koningsven – De Diepen. Kijk op www.koningsven.nl voor meer informatie.

klik op de kaartjes voor een vergroting


15 augustus 2917
403 Natuurontw. De Diepen 600


 

 

Deze afbeelding is een ''Artist impression''
die laat zien hoe het gebied er uit zal zien wanneer de gebiedsontwikkeling klaar is.


“Langs de voet van het Reichswald, waar dit aan Limburg grenst, strekt zich een hoogveen uit, in den omgeving bekend als het Koningsven. Het draagt zijn roemrijke naam met eere, want door geen ander zal ‘t in ons land wel overtroffen worden in rijkdom aan plantensoorten en uit een oogpunt aan natuursoorten heeft ‘t hier stellig zijn gelijke niet.” Aldus bioloog H.C. Delsman in 1906.

Het veen maakte in de loop van de eeuwen plaats voor landbouw. Diepe watergangen voerden het opborrelde grondwater – de motor achter de spectaculaire natuur – af, waarmee het gebied drastisch veranderde. Rond 1957 verdween met De Diepen het laatste stukje van dit immense hoogveen. 

De aanvoer van grondwater bestaat echter nog steeds en daarmee zijn de kansen voor de natuur groot. Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor het herstel van het Koningsven.

Dit gaat uiteraard niet vanzelf. Door watergangen te dempen of om te leggen en de bovengrond plaatselijk 10 tot 40 centimeter af te graven, kan het water langer in het gebied worden vastgehouden. De vegetatie van vroeger kan dan weer terugkomen. Uiteindelijk levert de realisatie van het Koningsven-project ruim 200 hectare natuurgebied op. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg. Neem ook zeker eens een kijkje op www.koningsven.nl voor meer informatie.

Voor informatie omtrent de planologische, administratieve, politieke en juridische aspecten van de voorbereiding van dit project klik hier