20_vierdaagse(2).png


Archief

Windmolenpark

 

Geen windmolens in het Reichswald !

Laat uw stem horen voor het besluit valt van de Regionalrat Düsseldorf

‘Tegenwind in het Reichswald’ en dorpsraad VHV Kessel roept alle tegenstanders van windmolens in het Reichswald op om 6 juli 2017 in Grevenbroich te protesteren bij de verantwoordelijke politici. 

Veel burgers denken dat de bouw van windmolens in het Reichswald definitief van de baan is, nadat de door ABO Wind ingediende bouwaanvraag is afgewezen. En dat daarmee de kwestie van tafel is. Helaas is dat niet het geval. Politici in Düsseldorf lijken hun plan voor windmolens in het bos, ongewijzigd te willen laten. Door de nieuwe politieke verhoudingen in Duitsland en de afwijzing van de Kreis Kleve zijn wij niet kansloos. Maar er is nog geen definitief besluit genomen. 

De leden van de Regionalrat met politici uit alle Duitse fracties stemmen op 6 juli of de aangewezen zones voor windmolens in het Reichswald in het Regionalplan blijven staan of dat de zones eruit moeten. De Regionalrat is een hogere bestuursinstantie dan Kreis Kleve. En het is daarom zeer belangrijk dat wij in deze laatste beslissende zitting van de Regionalrat over dit thema, wederom alle politici een duidelijk ‘nee’ van de Duitse en Nederlandse bevolking laten horen. Hiervoor heeft ‘Tegenwind in het Reichswald’ en de dorpsraad VHV Kessel brede ondersteuning nodig aan beide kanten van de grens. Alle betrokken tegenstanders zoals milieu- en natuurorganisaties, gemeenten, dorpsraden en de actiegroep hebben goede argumenten tegen de geplande aantasting van het milieu en de leefbaarheid. Laat door uw deelname zien dat u vóór een bos en landschap bent zonder windmolens. En kom dus naar de Regionalrat op 6 juli.

De dorpsraad VHV Kessel en ‘Tegenwind in het Reichswald’ verzoeken alle geïnteresseerden die deel willen nemen aan deze manifestatie en met de bus mee willen rijden om zich uiterlijk 30.06.2017 aan te melden via telefoonnummer 0485-518043 of 0049 174-9009736. 

Op donderdag 6 juli om 07:20 uur vertrekt een bus vanaf de kerk te Kessel (Duitsland), Kaiser Otto Platz 12. De bus is rond 15.00 uur weer terug in Kessel, graag zelf voor drinken en eten zorgen. 

De Regionalrat komt bijeen om 10.00 uur in Grevenbroich. Degenen die met eigen vervoer reizen: graag om 9.30 uur voor de hoofdingang van het Kreishaus, auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich


    Kreis Kleve wijst aanvraag Abo Wind af

404 windmolenpark

    30 maart 2017
    De Kreis Kleve heeft de aanvraag van Abo Wind, om in het Reichswald aan de Kartenspielerweg 12 windmolens
    te mogen realiseren, afgewezen. De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden van § 6 van het Bundes-Immissions-
    schutzgesetz voor de bouw en het in werking hebben van windturbines. In de ''officiële'' publicatie is dit nader
    omschreven. Verder staat daarin op welke manier bezwaar kan worden aangetekend. 

    De vervolgstappen zijn nog onbekend. Zeer waarschijnlijk zal de aanvrager, Abo wind, bezwaar aantekenen tegen
    de afwijzing. Kijkend naar het proces en de ruimtelijke procedures betekent deze afwijzing in ieder geval een vertraging
    waar geen rekening mee is gehouden. De projectontwikkelaar, maar ook de gemeente Kranenburg, zullen opnieuw
    naar hun plannen moeten kijken en een nieuw tijdspad moeten opstellen.
    www.gennep.nl/windmolenpark.


 

Aan de beslissing van de ‘’Kreis Kleve’’ om de aanvraag (die ook de bouwvergunning omvat) af te wijzen liggen verschillende
redenen ten grondslag:

 
Het plan is in strijd met het landschapsplan voor het gebied 'Reichswald' van de Kreis Kleve (juridisch bindend sinds 2000). Het is daarin
niet toegestaan om bouwkundige installaties te realiseren, bos te kappen of bodem te ontgraven. Er wordt geen ontheffing verleend,
omdat het publieke belang van de opwekking van duurzame energie niet groter is dan het belang van natuurbescherming.

Hierbij is ook meegenomen, dat de windturbines zullen leiden tot vogelsterfte. De uitgangspunten, die door ABO-windenergie zijn gebruikt,
zijn in dit opzicht verouderd, hetgeen tot een onderschatting van de sterfte leidt.

De natuurbescherming prevaleert, omdat het gebied een specifiek biotoop vertegenwoordigd en omdat het van ecologisch belang is,
ook in verhouding tot het omliggende landbouwgebied. Recreatie en stilte wordt belangrijk geacht en in archeologisch opzicht is het 
gebied eveneens van gewicht. Alles bij elkaar weegt dit zwaarder dan de opgave om windenergie op te wekken.

Voorts zou de bouw van het windmolenpark voor de gemeente Goch schadelijk zijn ten aanzien van de winning van drinkwater in dit gebied.

Tenslotte is bij de beoordeling van een vergunning er rekening mee gehouden of ook andere, particuliere, interessen worden geschaad, 
dit is hier het geval.

ABO kan in beroep gaan, maar voorlopig is realisatie van het windmolenpark in ieder geval niet mogelijk.

Wie de integrale Duitse tekst van het besluit (Ablehnungsbescheid) wil bestuderen klikt hier


Tegenwind Reichswald

debatteert in het Gocher Goli Theater mee over de in het Reichswald geplande windmolens
op donderdag 20 oktober 2016, lees verder . . .

Burgerprotest tegen windmolens in het Reichswald
Oproep tot deelname aan de protestmars in Kranenburg
Voor zaterdag 8 oktober roept het burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ alle tegenstanders van het geplande windpark in het Reichswald op om mee te doen aan een protestmars. Deze zal vertrekken vanaf Frasselt en gaat richting het centrum van Kranenburg. Daar wordt de protestmars afgesloten met muziek en toespraken.
De actuele aanleiding hiervoor is de bij het district Kleve ingediende bouwaanvraag door projectontwikkelaar ABO Wind voor de realisatie van 12 windturbines met elk een tiphoogte van 200 meter langs de Kartenspielerweg, in het Reichswald. De gemeente Kranenburg wil daartoe in haar bestemmingsplan een zone aanwijzen.

Vanaf 10:30 uur wordt er verzameld bij parkeerplaats Frasselt, kruising Gocherstr./Treppkesweg. De route is ca. 3,5 km lang en eindigt rond 12:00 uur op het plein bij bakkerij Derks, Kranenburg. Hier volgen tot 13:30 uur toespraken en muziekoptredens. Voorafgaand aan de route zijn er speciale T-shirts te koop.

Aangezien de B504 ter hoogte van de grensovergang Grunewald/Ven Zelderheide is afgesloten, wordt mensen die vanuit deze richting komen aangeraden een alternatieve route te kiezen. Nog beter is het natuurlijk om met de fiets te komen.

404 Protest Gegenwind

 

16 september 2016 - Persbericht
“Tegenwind” informeert over windpark Kranenburg op dinsdag 27 september in zalencentrum ‘De Sleutel’ te Groesbeek
In verband met het geplande windpark Kranenburg organiseert het burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ op dinsdag 27 september in zalencentrum ‘De Sleutel’ te Groesbeek een informatieavond. Doel is de bezoekers een beeld te schetsen van de nadelige gevolgen voor deze regio, mocht het windpark er komen. Tevens wordt er ingegaan op de procedures die momenteel lopen en welke mogelijkheden Nederlandse burgers en instanties hebben om hierbij hun bezwaren kenbaar te maken.
Jeroen Boot, secretaris van het burgerinitiatief, over het belang van deze avond: ‘Langzaam dringt het besef over de omvang en impact van het windpark bij de mensen door. Toch bestaat er nog veel onwetendheid en zijn er enkele hardnekkige misverstanden, m.n. over de inspraakmogelijkheden voor Nederlanders. Op deze avond zullen we in dit soort zaken helderheid brengen.’
Zalencentrum ‘De Sleutel’ is gevestigd aan Bredeweg 71 in Groesbeek (Breedeweg). Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur.

 

404 Windrad Seedorf5 september 2016 - Persbericht
Windturbines in het Reichswald: ook Nederlanders mogen zienswijzen indienen
Tot 7 oktober ligt het herziene ontwerp van het ‘Regionalplan Düsseldorf’ (RPD) ter inzage. In dit plan worden o.a. de zones voor windenergie aangewezen. Meerdere van deze zgn. aanwijszones liggen in en rond het Reichswald, kort nabij de Nederlandse grens. In totaal betreft het zo’n 560 ha in het bos. Een definitieve vaststelling van deze zones met de daaraan verbonden bouw van windparken heeft verregaande negatieve consequenties voor o.a. de natuur, economie en leefbaarheid; ook aan de Nederlandse zijde. Om dit te verhinderen roept het burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ iedereen op tot het indienen van een zienswijze.
Jeroen Boot, secretaris van het BI, over het belang hiervan: ‘Wanneer de plannen in het RPD definitief zijn vastgesteld, gelden ze ongeveer voor de komende 15 jaar. Een lange periode. In die tijd kunnen gemeenten als Kranenburg naar het RPD verwijzen en zodoende worden hun bestemmingsplannen v.w.b. windparken door hogere bestuursniveaus geruggensteund. Andersom geldt dat natuurlijk ook: als de zones uit het RPD worden geschrapt, is er een veel smallere basis voor de gemeenten.’
Om de zones uit het RPD te krijgen, kunnen burgers en instanties een zienswijze bij de Bezirksregierung Düsseldorf (ook per e-mail) indienen. Dit kan nog tot 7 oktober. Ook Nederlandse burgers mogen van dit recht gebruikmaken. Om de mensen wegwijs te maken, biedt het BI hulp aan. Boot: ‘De laatste tijd ontvangen wij veel vragen over hoe men een zienswijze moet opstellen. Daarom hebben we besloten informatie, links en een voorbeeld van een zienswijze op onze website (www.tegenwindreichswald.eu/regionalplan-3) te plaatsen. Deze kan men downloaden en naar eigen inzicht aanpassen. Belangrijk te vermelden is dat dit in het Nederlands mag en dat een zienswijze het meeste effect heeft als die zo veel mogelijk in eigen bewoordingen wordt opgesteld.

Ondertussen is ook een andere procedure gestart: de bouwaanvraag voor het windpark Kranenburg. De Kreisverwaltung Kleve heeft de bouwaanvraag en de bijbehorende onderzoeksresultaten gedurende de periode 5 september – 5 oktober ter inzage gelegd. ‘Dit is gaat dus niet over het RPD maar is uiteraard ook een belangrijk moment in het hele proces,’ aldus Boot. ‘Op basis van de ingediende stukken voor de bouwaanvraag en de zienswijzen daarop, neemt de Kreisverwaltung een besluit. Evenals bij het RPD zullen we t.z.t. met informatie en tips komen over hoe ook in deze procedure iedereen zijn bezwaren kenbaar kan maken. Zienswijzen op de bouwaanvraag dienen uiterlijk 19 oktober te zijn ingediend.

 

1 augustus 2016 - Persbericht
Belangrijke mogelijkheid om het Reichswald te beschermen
Tweede inspraakronde op het ‘Regionalplan Düsseldorf’ (RPD)
per 1 augustus van start. verder lezen

 

Donderdag 28 april 2016 
Burgerprotest bij belangrijke beslissing over het windpark aan de Kartenspielerweg in het Reichswald - klik hier voor het persbericht.

 

Donderdag 17 maart 2016
is er om 18:00 uur in Kranenburg een door gemeente en projectontwikkelaar ABO Wind georganiseerde informatiebijeenkomst over de voortgang van de plannen voor de bouw van een windmolenpark aan de Nederlandse kant van het Reichswald.
De informatiebijeenkomst is ter voorbereiding van het besluit dat de Kranenburgse gemeenteraad 3 weken later (7 april 2016) gaat nemen over de wijziging van het bestemmingsplan, nodig voor de bouwvergunning.
Tegenwind roept belanghebbenden op om een uurtje eerder te komen (17:15 uur) en Kranenburg zo te laten zien dat ze ook Nederlandse buren hebben. Bekijk de Flyer . Voor het persbericht klik hier

 

23 februari 2016  Persbericht
Wind-Industrieplan Reichswald stoomt door, verzet groeit
Een bericht over de vergadering Planning en Milieu van de gemeente Kranenburg op 18 februari j.l.
Tijdens deze vergadering heeft Natuurmonumenten een petitie aangeboden aan de gemeente Kranenburg,
waarin gepleit wordt voor behoud van het Reichswald. lees verder

 

31 januari 2016  Persbericht
Excursie Soonwald, Hunsrück (D)
Burgers informeren zich - wat zijn de gevolgen van windturbines in de bossen
lees het verslag

 

28 oktober 2015 Persbericht
Debat over windturbines in het Reichswald

Op dinsdag, 20 oktober 2015, werd door voor- en tegenstanders gedebatteerd over nut en noodzaak van een windpark
met twaalf windturbines in het Reichswald; lees verde

 

8 augustus 2015 Persbericht
Oproep 1ste Inspraakronde op het initieel ontwerp voor de wijziging van de Flächennutzungsplan (grondgebruiksplan) voor de Kartenspielerweg

Op 18 juni aanvaardde de gemeenteraad in Kranenburg het initieel ontwerp voor de wijziging van het Flächennutzungsplan (grondgebruiksplan), dat de bouw van windturbines langs de Kartenspielerweg mogelijk moet maken. Sinds 6 juli ligt dit ontwerp ter inzage. Een ieder kan tot 20 augustus 2015 een zienswijze indienen. Voor meer informatie en voorbeeldbrieven (D en NL) klik hier.

 

1 juli 2015 Gemeenterubriek Maas en Niersbode
Kranenburg: Bestemmingsplan inclusief windenergiezone Reichswald

Het op 18 juni 2915 aangepaste bestemmingsplan inclusief windenergiezone ligt sinds maandag 22 juni ter inzage. Een ieder kan een zienswijze indienen op de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan. Vanwege de vakantie wordt een ruime termijn aangehouden voor het indienen van zienswijzen, namelijk tot 31 juli. Het advies is om binnen de vier weken van de reguliere procedure te reageren, dus voor 17 juli. Ook de gemeente Gennep zal op korte termijn reageren via een zienswijze .Voor meer informatie klik hier.

 
404 petitie tegenwind

19 juni 2015 Gemeenteraad Kranenburg
Met een overgrote meerderheid en 5 onthoudingen en 2 tegenstemmen heeft de raad van de Gemeente Kranenburg donderdag 18 juni het voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen aangenomen.
Met het aannemen van het bestemmingsplan is de realisatie van het windpark in het Reichswald een grote stap dichterbij gekomen. Op dit besluit volgt een openbare inspraakronde. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt, om eind 2016 de definitieve plannen voor het windpark te kunnen presenteren. De burgers, ook aan Nederlandse zijde, hebben maar vier weken de tijd om hun mening te laten weten.

De vereniging Gegenwind im Reichswald / Tegenwind in het Reichswald e.V. is een Duits-Nederlands burgerinitiatief.
De vereniging is niet tegen duurzame energie, maar strijdt sinds 2012 tegen de komst van de windmolens in het Reichswald.
De leden van de vereniging zijn inwoners van gemeentes aan weerszijden van de grens.
Steun betuigen, doneren en actief lid worden kan op www.tegenwindreichswald.eu.
Meer informatie is ook telefonisch beschikbaar, via +49 2826 333, +31 6 2098 9377 of +31 6 5315 1143. 

3 juni 2015
Persbericht actiegroep Tegenwind Reichswald
Klik hier

Tegenwind Reichswald kan goed hulp gebruiken. U kunt lid worden, een donatie geven, en u aanmelden voor het flyer- en actieteam. Hoe meer  sympathisanten helpen, hoe meer  actie gevoerd kan worden tegen het windpark in het Reichswald.

 


10 april 2015
Testmast geplaatst

404 messmast3404 messmast4404 testmast overdag404 testmast nachtDeze 240 meter hoge testmast is geplaatst om metingen te doen ten behoeve van het windmolenprojekt zodat vastgesteld kan worden of de toekomstige windmolens winstgevend kunnen draaien. De in het landschap bij Ven Zelderheide dominant aanwezige mast is voorzien van rode lampen, welke in de nacht goed zichtbaar zijn. 

De komst van de testmast valt samen met de afloop van de periode waarin bezwaren tegen het plan van de windmolens konden worden ingediend. Maar dit is nog maar een eerste stap. Voor de eventueel daadwerkelijke realisatie zal nog een reeks van procedures moeten worden doorlopen.

Wie meer wil weten over het plan klikt respectievelijk op voor of tegen
Je zou ook hier kunnen klikken om de berichten terzake van het gemeentebestuur van Gennep te lezen.

 Nog tot uiterlijk 31 maart mogelijkheid om bezwaren in te dienen.
Voor meer informatie klik hier


23 februari 2015 - Info avond in Kranenburg over het windmolenpark in het Reichswald

De burgemeester van Kranenberg, Günther Steins en een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar ABO Wind stonden in het Kranenburger Bürgerhaus ruim 200 geïnteresseerden te woord en gingen in op vragen. Hun antwoorden konden evenwel de frustraties van de aanwezigen niet wegnemen. Op de vraag waarom de windmolens pal op de grens met Nederland geplaatst worden ging de burgemeester tegenwerpen dat plannen bestaan om aan de Nederlandse zijde 6,3 miljoen kubieke meter zand af te graven met ongewisse effecten op het stuwwalgebied.
Er komt dit jaar een 140 meter hoge testmast met allerlei meetapparatuur, waarmee onder andere luchtvochtigheid, temperatuur en windsnelheid gemeten wordt. De testresultaten zullen worden gebruikt in de verdere voortgang van het project.

Zie ook de Uitnodiging van de burgemeester van Kranenburg, alsmede van de bijgevoegde Pressemitteilung.
    Maas- en Niersbode, 4 juni 2014
404 minister Kamps
15-05-2014 Actiegroep zoekt medestanders in Milsbeek
De windmolens die de buurgemeente Kranenburg vlak over de grens wil gaan plaatsen zullen vanuit de wijde omgeving te zien zijn. Er zijn voor- en tegenstanders. Met name in Ven-Zelderheide en Ottersum blijft een groep mensen zich onverminderd zorgen maken. Er is in Ven-Zelderheide de actiegroep ''Tegenwind opgericht" en deze actiegroep zoekt medestanderrs in Milsbeek. 


13-03-2014 Gemeenteraad van Kranenburg bepaalt locatie windmolenpark

De raad sprak zich op donderdagavond in meerderheid uit om de 200 meter hoge windmolens (15 tot 23) te plaatsen in een gebied van 5 kilometer bij 400 meter langs de Kartenspielerweg. Voor een plattegrond klik hier
Nu het besluit is genomen kunnen de voorbereidingen zoals verder onderzoek, ontwerp en het verkrijgen van goedkeuring door de hogere overheid in Düsseldorf gestart worden. Volgens de Gemeente Kranenburg zal dit traject zo'n drie jaar gaan duren.


Informatiebijeenkomst Windmolenpark

De Dorpsraad in Ven-Zelderheide georganisieert op 18 februari een bijeenkomst in de Uitkomst.
Daar zal de burgemeester van Kranenburg, de heer Steins, een toelichting geven op de plannen.
Vervolgens staat een presentatie van de vereniging Tegenwind op het programma.
Na de pauze wordt uitleg gegeven over het standpunt van de gemeente Gennep met betrekking tot dit plan.
Aansluitend is er een forumdiscussie met Gennepse politieke partijen
(aanvang 20:00 uur).


11-02-2014 Politiek fluit B&W terug.
Om het bericht uit de Maasdriehoek te lezen klik hier


Dorpsraad Ven-Zelderheide informeert inwoners over Windmolenpark aan de Kartenspielerweg

In Ven Zelderheide maakt men zich zorgen over de plannen voor een windmolenpark in het Reichswald. Inwoners van Ven Zelderheide hebben hun dorpsraad gevraagd om de oprichting van een werkgroep te ondersteunen. Deze werkgroep zal zich gaan buigen over de plannen die bestaan om windmolens langs de Kartenspielerweg te plaatsen.
Men heeft inmiddels contacten gelegd met de groep "Gegenwind", de Duitse club die ageert tegen het plan.
't Ven meent dat ook andere dorpen in Gennep belang hebben bij de plannen.
Daarom heeft de dorpsraad van Ven Zelderheide aan SL!M laten weten dat inwoners van Milsbeek welkom zijn in de werkgroep.
Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden bij de secretaris van de dorpsraad van Ven Zelderheide: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Waar ligt de Kartenspielerweg eigenlijk precies? - klik hier404 thumb windmolenpark

                                                                       Windmolens kijken? - klik dan op de afbeelding(De Maasdriehoek - Editie 50, 10-12-2013)  
404 BW geen nee
                     Voor het uitvoerig gedocumenteerde besluit       
              van Burgemeester en wethouders van Gennep       
              klik hier       

   
                  

 
 

 

 

 

 

 

  

  De Maas Driehoek (Editie 47, 19-11-2013)                                                                  voor nog meer informatie 
                                                                                                                                        i.c. de Duitse actiegroep ''Tegenwind'' klik hier404 windmolens reichswald 750


Geen windmolens in het Reichswald !

Laat uw stem horen

voor het besluit valt van de Regionalrat Düsseldorf

 

‘Tegenwind in het Reichswald’ en dorpsraad VHV Kessel roept alle tegenstanders van windmolens in het Reichswald op om 6 juli 2017 in Grevenbroich te protesteren bij de verantwoordelijke politici.

 

Veel burgers denken dat de bouw van windmolens in het Reichswald definitief van de baan is, nadat de door ABO Wind ingediende bouwaanvraag is afgewezen. En dat daarmee de kwestie van tafel is. Helaas is dat niet het geval. Politici in Düsseldorf lijken hun plan voor windmolens in het bos, ongewijzigd te willen laten. Door de nieuwe politieke verhoudingen in Duitsland en de afwijzing van de Kreis Kleve zijn wij niet kansloos. Maar er is nog geen definitief besluit genomen.

 

De leden van de Regionalrat met politici uit alle Duitse fracties stemmen op 6 juli of de aangewezen zones voor windmolens in het Reichswald in het Regionalplan blijven staan of dat de zones eruit moeten. De Regionalrat is een hogere bestuursinstantie dan Kreis Kleve. En het is daarom zeer belangrijk dat wij in deze laatste beslissende zitting van de Regionalrat over dit thema, wederom alle politici een duidelijk ‘nee’ van de Duitse en Nederlandse bevolking laten horen. Hiervoor heeft ‘Tegenwind in het Reichswald’ en de dorpsraad VHV Kessel brede ondersteuning nodig aan beide kanten van de grens. Alle betrokken tegenstanders zoals milieu- en natuurorganisaties, gemeenten, dorpsraden en de actiegroep hebben goede argumenten tegen de geplande aantasting van het milieu en de leefbaarheid. Laat door uw deelname zien dat u vóór een bos en landschap bent zonder windmolens. En kom dus naar de Regionalrat op 6 juli.

 

De dorpsraad VHV Kessel en ‘Tegenwind in het Reichswald’ verzoeken alle geïnteresseerden die deel willen nemen aan deze manifestatie en met de bus mee willen rijden om zich uiterlijk 30.06.2017 aan te melden via telefoonnummer 0485-518043 of 0049 174-9009736.

 

Op donderdag 6 juli vertrekt om 07.20 uur een bus vanaf de kerk te Kessel (Duitsland), Kaiser Otto Platz 12. De bus is rond 15.00 uur weer terug in Kessel, graag zelf voor drinken en eten zorgen.

 

De Regionalrat komt bijeen om 10.00 uur in Grevenbroich. Degenen die met eigen vervoer reizen: graag om 9.30 uur voor de hoofdingang van het Kreishaus, auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich.